Yüz ve Boyun Gençleştirmede SMAS Ultherapy

Yüz ve boyun bölgesinde SMAS(Superfacial musculoaponeurotic system) olarak tanımladığımız oldukça kompleks bir yapı bulunmaktadır. Bu yapı derinin hemen altında yer alan kas, fasya ve güçlü bir bağ dokusundan oluşmaktadır. SMAS visköz ve elastik yapıya sahiptir. Yüz deri ve deri altı yüzeysel dokuların anatomik alanlarında lokasyonu sağlamakta. Ayrıca yüz ifadesi ile mimiklerden sorumlu mimik kasları üzerinde derinin hareketini sağlamaktadır.

SMAS yapısında deride dermiste olduğu gibi kollajen ve elastin bulunmaktadır. Her 10 yılda SMAS deki kollajen % 6 oranında azalmaktadır. Aslında yüz ve boyunda vizkoelastik özellik deri ve SMAS tarafından sağlanmaktadır. Yüzün estetik cerrahi uygulamalarında fazla derinin alınması dışında SMAS nin onarımı son derece önemlidir.

Yüz ve boyun cilt yenileme ve gençleştirme amaçlı bir çok yöntem kullanılmaktadır. Peelingler, mikrodermabrazyon ve lazerler gibi. Bu yöntemlerde uygulamalar sırasında etki sağlanan bölge derinin dermiş alanıdır. Bunun altındaki SMAS ulaşmak maalesef mümkün olmamaktadır. Bunlar içerisinde en etkin olanı CO2 lazer uygulamalarıdır ve buda SMAS etkin değildir.

HiFu sistemleri derinin yüzeysel tabakalarını koruyucak şekilde SMAS de kontrollü ısı hasarı ile koagülasyon sağlayabilmektedir. HiFu sistemleri uzun yıllardır karaciğer, meme ve uterus organ tümörlerinde bu tümör dokularının yok edilmesi için kullanılmaktadır.

Yüzde ve boyunda SMAS için kulak ön kısmında çalışılmakta ve 25 mm genişliğinde HiFu probları kullanılmaktadır. İlk olarak alan işaretlenmekte. Sonra 25 mm lik prob 0.5-5 mm aralıklar ile deri katlantı çizgilerine paralel olarak uygulanmaktadır.

SMAS seviyesinde mikro hasar yaratılabilmesi için 4-4.5 mm derinlik sağlanmalıdır. Bunun için sıklıkla 4.5-7 MHz HiFu kullanılmaktadır.

SMAS uygulamalarında sıklıkla kulak ön anatomik alan tercih edilmektedir. Bu alanda deri ve deri altı dokuları, yağ dokusu, parotis bezi fasyası ve parotis bezi yer almaktadır.


Kulak ön kısmında SMAS uygulamalarında HiFu 2 şekilde kullanılmaktadır.

  1. Kulak ön kısmında 7 den fazla ve her birisi arasında 10 mm lik aralıklarla farklı HiFu enerjileri uygulanmaktadır.
  2. 15-20 adet uyglama lanı 2-3 mm aralılar ile yerleştirilmektedir. Bu yoğun bir HiFu uygulaması olarak kabul edilmektedir.Aşağıda fotoğrafta bir insan kadavrasında kulak ön kısmında SMAS HiFU uygulama sonrası görülmektedir. 4.5 MHz HiFu farklı enerjilerde  kullanılmıştır. Oklarla gösterilen alanlar HİFU ısı hasar alanlarıdır. HiFu 3.2 -8 J enerjilerde kullanılmıştır.


Yüz ve Boyun Gençleştirmede SMAS Ultherapy


Yukarıdaki fotoğrafta oklarla gösterilen alanlar termal-ısı hasar alanlarıdır. Bu alanların üst ve alt dokularında hasar olmadığı görülmektedir. Enerji arttıkça mikro hasar alanı büyümekte ve uzamaktadır. Bu 4.8 J ile 6.4 J enerji kullanılan alanlarda rahatlıkla görülebilmektedir. Enerji 8 J olduğunda yukardaki A resminde solda olduğu gibi ısı hasar alanı oldukça geniş ve dermise hatta epidermise kadar uzanmaktadır. Yukardaki fotoğrafta 4 J ve altındaki enerjilerde çıplak gözle değerlendirmede SMAS de ısı hasarı yok gibi görünmektedir. Ancak histolojik çalışmalarda 3.2 J de bile SMAS de ısı hasarının gerçekleştiği gösterilmiştir.

Aşağıda fotoğrafta bir insan kadavrasında alın bölgesinde SMAS HiFU uygulama sonrası görülmektedir. 4.4 MHz HiFu farklı enerjilerde kullanılmıştır. Oklarla gösterilen alanlar HİFU ısı hasar alanlarıdır. HiFu 2.3 -6.1 J enerjilerde kullanılmıştır.


Yüz ve Boyun Gençleştirmede SMAS Ultherapy3.8 J enerjilerde HiFu kullanımında ısı hasarı dermişe doğru yüzeysel kalmıştır. Enerji arttıkça 4.6-6.1 de ısı hasarı derinleşmekte ve kalınlaşmaktadır. 2.3 J lerde ise çok yüzeysel kalmaktadır.

6.1 J enerjilerde ısı hasasrı SMAS ulaşmakta ancak epidermisin dermişten ayrılacak kadar yoğun olduğuda görülmektedir.

Aşağıda fotoğrafta bir insan kadavrasında yanak bölgesinde SMAS HiFU uygulama sonrası görülmektedir. 7.5 MHz HiFu farklı enerjilerde kullanılmıştır. Oklarla gösterilen alanlar HİFU ısı hasar alanlarıdır. HiFu 2.2 -4.4 J enerjilerde kullanılmıştır.


Yüz ve Boyun Gençleştirmede SMAS UltherapyYukardaki fotoğrafta 3 J düşük enerjilerde bile ısı hasar alanları net görülmektedir. 2.2 J enerjide ince bir ısı hasar alanı görülmektedir. 3.4-4.4 J lerde ısı hasarı epidermise kadar uzanmakta.

Yapılan bu tüm çalışmalarda şu sonuç çıkarılmış. Yüksek J enerjiler yerine 1.3 J gibi enerjiler nacak yüksek dansiteli yani en az 20 alanda uygulama şeklinde yapıldığında SMAS dokuda kollajende shrinkage artmakta. Bu artış horozontal ve vertikal düzlemde gerçekleşmektedir.

HiFu ile SMAS çalışmalarında dikkat edilmesi gereken deri altı sinirlerdir. Özellikler kulak ön kısmında fasiyal-yüz siniri önemlidir. Yüz sinirinin ana gövdesi deriden 20.1±3.1mm derinliktedir. Bu sinir parotis bezinin ön sınırından çıkmakta ve yüze dallar vermekte. Şakak-temporal alanda derinlik 9.1±2.8mm, elmacık kemikleri-zygomatic alanda derinlik 9.2±2.2mm, yanaklarda derinlik 9.6±2.0 mm ve yüz alt kısmında mandibula dallarında derinlik ise 10.6±2.7 mm dir. Bu derinlikler HiFu SMAS derinliklerinden daha derindir.

Mikrofokus ultrason uygulamalarında enerji dışında ultrasonun uygulanma süresi yani pulse süreside önemidir. Aşağıdaki fotoğraflarda 45 W enerjide 7.5 MHz ve 4.2 mm derinlikte farklı pulse süreleri ile 60 C ısı değişimi alanları görülmektedir.


Yüz ve Boyun Gençleştirmede SMAS Ultherapy


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency