Vartex - Crown Alanının Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Bu Alanlara Saç Ekimi

Saçın üst tepe kısmının en yüksek noktası olan vertex yada crown olarak tanımlanmaktadır. Yuvarlak yada oval formdadır. Vertexin saç dökülmesinin gelişimi arkaya doğrudur. Saçların özel dağılımı ile saçlı derinin kompleks yapısı olan alanıdır.  Bu alanda saç dökülmesi tam ortadan başlamakta ve çevreye doğru açılmaktadır. Saç ekiminde bir çok özelliği ile zor ekim yapılabilen bir alandır. Vertex bölgesi öazellikleri ile saç ekiminde erkekler daha ideal hasta gurubudur.Vartex - Crown Alanının Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Bu Alanlara Saç Ekimi
Vertexte saçlar 1 yada 2 noktada spiral-whrol çizmektedir. Bu saat yönünde yada tersi yönünde olabilmektedir. Bunun ile sağlak ve solak olunması arasında bir ilişki kurulmuştur. Sağlaklarda saat yönünde solaklarda saat yönünün tersine spiraller çizmektedir. Saç ekim alanın değerlendirilmesinde saçlı deride normalde olabilecek whorl yani spiralimsi saç açılanmaları mutlaka dikkatli değerlendirilmelidir. Spiraller parietal alan, vertex arka kısmında orta hatta yada özellikle sağda daha az sıklıkla solda olabilmektedir. Whorlda spiralde saçların dönüş yönü sıklıkla saat yönündedir. Frontal alanda spiral varlığı genetik hastalıklarla özellikle beyin gelişim geriliği ile birlikte olabilmektedir.

Son yıllarda vertexte saç dökülmesi üzerinde yapılan çalışmalarda 3 dökülme paterni gözlenmiştir. Bunlardan vertexin arakasına occipital bölgeye doğru küçük bir alana yerleşen özel bir formdan bahsedilmektedir. Bu saç taçı-coronet olarak tanımlanmaktadır. Bu özel patern önemlidir çünkü dökülmenin ilerlmesi ile saç ekiminde saçları aldığımız donor alanda saç alımını zorlaştırmaktadır.Vartex - Crown Alanının Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Bu Alanlara Saç Ekimi
Vartex'in Yapısının Değerlendirilmesi

  • Alan 5: Crown – vertex; başın tepe kısmı
  • Alan 6: Vertexte saçların dökülmeye devam edebileceği alan. Yani vertexin genişleme alanı.
  • Alan 7: Fringe superior; vertexin iki yanında ve arkada dökülmenin daha az olduğu alanlar.
  • Alan 8: Fringe Inferior; saçlı derinin yan pariatal ve arka occcipital alanlarını tanımlar ve saç dökülmesinin olmadığı alanlardır. Saç ekiminde saçların alındığı yani donor alanlar
  • Vertex geçiş noktası; saçlı deri ortası ile vertexin başladığı sınırdır. Vertex geçiş noktası vertexin tam orta noktasının 1-2 cm önünde yer almaktadır.Vartex - Crown Alanının Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Bu Alanlara Saç Ekimi
Vertex 5 cm2 alana sahiptir ancak dökülme ile bu alan 10 cm2 olmaktadır.

Vertexte saç ekimine hastanın yaşına ve vertexin durumuna göre karar verilmektedir. Hastanın saç ekiminde ön yada arka kısımlardaki öncelikleri son derece önemlidir. Saç ekiminde bir çok hasta için saç ön kısmının ekimi daha önceliklidir. saçın ön kısmında ekim hastada daha radikal görsel değişimler yapmaktadır. Ayrıca hasta için vertexin arkada olması saç ekiminde öncelikli olmayabilir. Ayrıca donor alandan alınabilecek saç kapasitesi saçın ön kısmı öncelikli olduğunda yetmeyebilir.

Genç hastalarda vertexte saç ekimiden daha çok medikal tedaviler öncelikle tercih edilmelidir. Finasteride ve minoxidil gibi. Hatta bunlarda vertexte saç ekimi planlanan hastalarda 1 yıl öncesinde başlanmalıdır.

Vertexte saç ekiminde son yıllarda “Lam yöntemi” kullanılmaktadır. Bu yöntemde spiral merkez olmak üzere vertex 6 zona bölünmekte. 1 alan en yoğun saç dansitisitesi alanı 6 alan en düşük saç dansitesitesi olacak şekilde ekim yapılmaktadır.Vartex - Crown Alanının Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Bu Alanlara Saç Ekimi
Vertexte saç ekimi değerlendirmesi alan ıslatılarak ve iyi bir ışık altında yapılmalıdır.

Vertexte ekim yapılmasında saçları ekim açıları belirlenmelidir. Sıklıkla vertexin merkezinde saçlar daha dik açı ile vertexin kenarlarına doğru daha dar açı ile ekimler yapılmaktadır. Vertex ortasında ilk 1-2 cm alanda saçlar dik olarak ekilmektedir. Buraya 1 saç içeren FU konulmalıdır. 120-150 adet ve 1 saçlı FU ler 0.65-0.7 mm derinlikte yerleştirilmektedir. Böylece bu alanda dansite 45-60 FU/cm2 olarak sağlanmaktadır. Vertexin merkez çevresine ise 2 saç içeren FU lerden 28-35 FU/cm2 yoğunluk sağlanacak şekilde ekim yapılmaktadır.Vartex - Crown Alanının Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Bu Alanlara Saç Ekimi
Özellikle whrol yani burada bir spiral varlığı ve bunun yapılandırılması son derece önemlidir. Crownda hastaların tamamına yakınında whrol sağ tarafta ve saat yönündedir. Tek tarafta olduğu durumlarda dar alan a geniş alan b olarak tanımlanır. Dar alanda yani a alanında saçlar keskin açılarla spiraller yapmaktadır. Geniş alanda yani b de ise saçlar açıları a ya göre daha diktir hatta 90 derecedir.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency