Thread Lift ya da V Lift Uygulaması

“Thread lift”, “Meso threads”, “Lead Fine Lift” olarakta tanımlanmaktadır. Uygulama sonrasında çeneden başlayan V şeklinde yüzde estetik ve genç bir görünüm ifadesi verdiği için V lift olarakta tanımlanmaktadır.Thread Lift ya da V Lift UygulamasıKullanılan iplikler PDO-Polydioxanone maddesi içermektedir. İplikler dokuya uygulandıktan 2-3 ay sonra gerginlik etkilerini % 50 kaybetmekte PDO tamamen su ve karbonik asite dönüşmektedir. 6-8 ay sonra ise tamamen dokudan kaybolmaktadır. Dokuda biyolojik etkisi ile oluşan yeni destek dokusu ise 18-24 ay kalmaktadır.İpliklerin tekli-düz(Monoflament), çift yada çok sayıda sarmallı(Tornado), vida şeklinde(Screw) ve aptos ipliklerde olduğu gibi dışında kancaları olanları(Cog) bulunmaktadır. Bu iplikler özel çok ince iğneler içerisine yerleştirilmiştir. İplikler istenilen dokuya bu iğneler ile yerleştirilmektedir. İpliklerin ve iğnelerin farklı uzunlukta formları bulunmaktadır.

Bu yöntemde yüz yada vücutta sarkmış alanların gerginleştirilmesi ve yukarı kaldırılması ile yeniden konturların verilmesi hedeflenmektedir. Kullanılan ipliklerin zamanla tamamen erimesi ve vücuttan tamamen atılması en önemli özellikleridir ve bunlar bu özelikleri nedeni ile biyolojik uyumlu eriyebilen iplikler olarak tanımlanmaktadır. 2 yıl kadar kalıcı sonuçlar verdikleri bilinmektedir.

Derinin dermis sonrası kemik üstü fasyaya kadar tüm alt katlarına uygulanabilmektedir

Deri altına özel ince iğneler ile bu ipliklerin uygulanması sonrası iplikler çevresinde yeni destek dokusu oluşmaktadır. Buda iplikler kaybolsa bile etkinin daha uzun sürmesine neden olmaktadır.

Deride kaldıkları sure içerisinde dermiste fibroblastik aktivite atışı ile ile yeni kollajen yapımını sağlamaktadır buda deri tonusu ve direncinde arttırmakta, yeni doku oluşumu ile gözeneklerde küçülme sağlanmakta, deride yeni damar yapılarının gelişimini uyarmaktadır.

Yüz yada vücut uygulamalarında kas içerisine uygulandığında kasın kan dolaşımını etkilemediği gözlenmiştir. Uygulama kas eksenleri boyunca yapılmış ise botulinum toksin benzeri etki göstermekte bu kası yumuşatarak rahatlatmaktadır. Eğer kası güçlendirmek ve üzerindeki dokuları kaldırmak istiyorsak kas ekseni boyunca uygulamalıyız.

Yağ dokusu içerisine uygulandığında lipolizis yaptığı yönünde çalışmalar bulunmaktadır.

İplikler özel uzunluklarda ve çok ince iğneler ile cilt altına kolay ve hızlı uygulanmaktadır. Uygulamada sırasında ağrı oldukça azdır.

Uygulama alanında ilk olarak uygulama planı işaretlenmektedir.

Thred lift mikroiğneleme, PRP, lazer, botox ve dolgular ile kombine edilebilmektedir.

Uygulamadan 1 gün önce yada 1 saat önce hastaya antibiyotik ve antihistamin verilmektedir.

Hastanın uygulama yapılacak alanının fotoğrafları alınmakta.

Mono yani düz  ve kısa ipliklerde uygulama derinin yüzeyine yapıldığı için alanın lokal anestezik kremer ile uyuşturulması yeterli olmaktadır. Bu amaçla 45-60 dakika öncesinde lokal anestezik kremlere uygulanır.  Ancak eğer cog-kancalı olanlar yada 90 mm den uzun ipliker kullanılacak ise uygulama alanı anestezik iğneler ile bölgesel uyuşturma uygulanır. 

Uygulam yapılacak alan deri eşastikiyeti ve anaotik yapılar ile değerlendirilmekte.

Uygulama planı deri üzerinde özel cerrahi kalemler çizilmektedir.

Hangi tür thread kullanılacağına ve bunların uzunluklarına ve uygulama derinliğine karar verilmekte. 

Uygulama alanı antiseptik solüsyonlar ile steril edilmektedir. 

İğnelerin ve ipliklerin uzunlukları 24mm ile 90 mm arasında değişmektedir. Uygulama alanına göre bu uzunluklar seçilmektedir. Örneğin göz altına kısa ancak boyuna daha uzun iplikler tercih edilmektedir.Kancalı iplikler 3/0 kalınlığındadır ve 50 mm 60 mm uzunluklarda kullanılmaktadır.

PDO ipliklerin uzunluklarına, uygulama plan ve alanlarına göre farklı protokoller kullanılmakta

1. Kısa iplikler için kullanılan protokoller

Bunlar 90 mm kısa PDO içeren (Düz, vida, spiral yada kancalı olabilirler) ipliklerdir.

Uygulama alanında minimum iplik kullanımı hedeflenmelidir.

Deri elastikiyeti fazla yada aşırı deri altı yağ dokusu var ise daha fazla iplik tercih edilmelidir.

Aşağıda anlatılmaya çalışılacak uygulamlarda belirtilen uygulama alanları ve iplik sayıları hastaya ve doktor uygulamalarına göre değişmektedir.

Yüzün Alt Kısmına Kısa İplik Uygulamaları

1. Uygulama; aşağıdaki resimde gösterildiği gibi yüzün sağ ve sol ön alt kısmına 5-10 adet düz yada vida şeklinde iplikler deri altına dermis seviyesine yerleştirilmekte. Eğer bu alanda deri altı yağ dokusu fazla ise lipolizis amaçlı bu ipliler deri altı yağ dokusu içerisinede yerleştirilmektedir. İplikler ağız köşesinde aşağıya inen Marionette çizgisinin 1 cm gerisinden yukarıya doğru yerleştirilmekte.

2. Uygulama; ilk iplikler yerleştirildikten sonra aşağıdaki resimde görüldüğü 4-6 adet cog-kancalı iplik zygomatik kemiğin 1 cm altından ve kulağın 1.5 cm ön A noktasından aşağıya doğru deri altında SMAS boyunca yelpaze şeklinde yerleştirilmekte.

3. Uygulama; coglarda yerleştirildikten sonra aşağıdaki resimde görüldüğü gibi ilk iki katman ile bir balık ağı gibi örgü-mesh oluşturacak şekilde yeşil ve sarı ile gösterilen faklı yönlerde her bir alana 2-5 adet düz yada vida iplikler yerleştirilmekte. 

Yüzün Oratasına ve Yanaklara Kısa İplik Uygulamaları

1. Uygulama; aşağıdaki resimde gösterildiği gibi 4 yada 6 adet cog A noktasından yüzün sağ ve soluna zygomatik alanda nasolabial folda doğru deri altında SMAS boyunca yelpaze şeklinde yerleştirilmekte.

2. Uygulama; coglar yerleştirildikten sonra aşağıdaki resimde gösterildiği yüzün sağ ve sol yarısına  5 er adet düz, spiral yada vida şeklinde iplikler yerleştirilmekte.

3. Uygulama; nasolabial fold uygulaması. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi sağ ve sol nasolabila foldlara 4-5 adet spiral yada vida iplikler yerleştirilmekte. 1. iplik nasolabial foldun tam altına, 2. ve 3. iplik bunun üst ve altına ancak zik-zaklar çizecek şekilde, 4 ve 5 ise aşağıdaki resimde görüldüğü yerleştirilmektedir. 

Kaş ve Göz Çevresine Kısa İplik Uygulamaları

Kaşın orta ve dış kısmının kaldırılması

Aşağıdaki resimde görüldüğü cog iplikler kaşın kaldırılması ve yeniden şekillendirilmesi için kullanılmaktadır. Bunun için ilk olarak saç ön çizgisinin 1 cm altından ve kaşın 1 cm üstünden birbirine pararlel iki hat çizilir.

Kaşın orta ve iç kısmının kaldırılması için bu iki paralel hatta gözün iç köşesi-canthus ve pupillasından 2 dik hat çizilir. 2 Cog iplik bu hatlar ile belirlenmiş A-B ve A-C hatları arasında uygulanır.

Kaşın orta ve dış kısmının kaldırılması için bu iki paralel hatta gözün puppillası ve dış köşesinden-canthus 2 dik hat çizilir. 2 cog iplik bu hatlar içerisinde belirlenmiş D-B ve D-E hatları arasında uygulanır.

 

Kaz ayaklarına-Crow feet iplik uygulanması

Kaz ayaklarında aşağıdaki resimde olduğu gibi olarak 6/0 kalınlığında 3 adet düz iplik kaz ayakları boyunca yerleştirilir. Sonra bunlarla mesh oluşturacak şekilde 2 adet daha aynı iplikler yerleştirilmektedir.

Göz altına ve ağlama oluğuna iplik uygulaması

Aşağıdaki resimde olduğu gibi ağlama oluğuna-Tear trough A noktasından 2-3 adet düz ve göz dış alt kısmına 3 adet düz iplik deri subdermal yerleştirilmektedir.

Boyuna İplik Uygulaması

10-15 adet spiral yada vida şeklinde iplik, subdermal derin planda, mesh oluşturacak şekilde aşağıdaki resimde görüldüğü gibi uygulanmaktadır.

2. Uzun İplikler İçin Kullanılan Protokoller

Uzun iplikler 90 mm den uzun APTOS, Silhouette, Spring yada Contour gibi ipliklerdir. Bunlar tek yada iki yönlü kanca yapıları içermektedir.

Bu uygulamlar lokal anestezi altında yapılabilmektedir. 

Yüzün alt bölümü ve Jawline alanına uzun iplik uygulamaları

Teknik I Yüzün Alt Kısmına Uygulama

Bunun için uzun, tek taraflı kanca-cog içeren iplikler-unidirectional threads kullanılmakta. Aşağıdaki resimde olduğu şakak ön saç çizgisinin 3-4 mm gerisine lokal anestezi altında 0.5-1 cm kesi yapılmakta. Bu kesiden 2 adet birbirine pararlel uzun iplikler derin SMAS boyunca yerleştirilmekte. Önde marionette line orta hattını 1.5 cm geçecek şekilde iplikler yerleştirilir. Buradan iplikler hafif çekilerek dokuya fikse olması sağlanır ve ipliklerin fazlalığı alınır. Yukarda şakaklarda iplikler temporal fasyaya bağlanır.

 

Teknik II Yüzün Alt Kısmına Uygulama

Bunun için uzun, iki yönlü kanca içeren iplikler-bidirectional threads kullanılmakta. Aşağıda resimde gösterildiği gibi ipliklerin giriş alanı kulakta targusun önündeki A noktasıdır. Lokal anestezi altında iplik papiler dermise yerleştirilir ve zigzaglar çizerek B noktasından çıkılır. Sonra iplik yine A noktasından ancak bu sefer dermis seviyesinde yine zigzaglar ile yerleştirilir ve C noktasından çıkılır. İplikler B ve C noktasından hafif çekilerek ipliklerin dokuya oturması ve germe etkisi sağlanır, fazlalıkları kesilir.

Teknik III Alt Çene Kemiği-Mandibula Konturlarının için Uygulama

 Bunun için uzun iki iğneli bidirectional thred kullanılmakta. Aşağıdaki resimde olduğu gibi mandibula köşesinden 2-4 cm içeride A noktası tespit edilerek lokal anestezi yaplır. Birinci iğne bu A nokrasından mandibula alt kenarı boyunca B noktasına kadar yerleştirilir. Sonra ikinci iğne yine A noktasından kulak ön kısmında C noktasına kadar yereştirilir. Sonra iplikler çekilerek dokuya oturması ve gerginlik sağlanır ve fazlalıkları kesilir.

Teknik IV Yüzün Alt Ksımına Uygulama

Bunun için uzun ve multidirectional thread kullanılmakta. Aşağıdaki resmide gösterildiği gibi B noktasına lokal anestezi yapılarak 0.3 cm bir kesi yaplarak iplik B noktasından A noktasına yerleştirilmekte. Sonra aynı iplik yine B noktasından C noktasına doğru yerleştirilmekte. A ve C noktalarında iplik çekilerek dokuya ipliğin oturması ve gerginlik sağlanmakta. Fazla olan iplikler A ve C noktalarından kesilmekte.

Yüzün Orta Bölümüne ve Yanaklara Uzun İplik Uygulamaları

Teknik I ; aşağıdaki resimde gösterildiği gibi sağ ve sol her bir tarafa 3-4 adet barbed thread yerleştirilmekte.  Temporal saç çizgisisn 0.5 cm gerisinde A noktası saptanır. Bu alan lokal anestezi yapılarak 0.5-1 cm kesi yapılır. Bu kesiye barbed threadler derin fasyaya fikse edilir ve B, C ve D noktalarına iplikler malar yağı içine alacak şekilde yerleştirilir. B, C ve D noktalarından iplik çekilerek doku gerginliği ve ipliklerin doku içerisine oturması sağlanır. Fazla iplikler kesilir.

Teknik II; aşağıdaki iki resimde görüldüğü gibi düz yada unidiractional threadler ile uygulamalar yapılmakta

Kaşların kaldırılması ve yeniden şekillendirilmesinde uzun iplik kullanımı

Teknik I; Düz İplikler ile yapılan Kaş Kaldırma ve Şekilllendirme

Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi ilk olarak hasat kaş yapısı ve problemelrine göre ipliklerin kullanılacağı alanlar belirlenir. Kaş üst kısmında saçlı deri sınırının 1 cm gerisinde 3 nokta ve kaş üzerinde 3 nokta belirlenir. Bu noktalara ve ipliklerin geçeceği hatlara lokal anestezi yapılır.

İlk önve A noktasından iğne ile dik girilerek subgaleal plana ulaşılır ve bu derinlikte kaşa B noktasına ulaşılır. B neden iğne ile çıkılarak buradan tekrar iğne ile dik girilerek birak ilk hattın yanından aynı dernlikte tekrar A noktasına ulaşılarak iplikler gerilerek istenilen kaldırma yapılır ve iplikler bağlanır. Aynı uygulama C-D ve E-F arasında tekrarlanır.

Teknik II Düz  tek iplikli iki iğne ile yapılan kaş kaldırma ve şekilllendirme

Aşağıda resimde görüldüğü gibi bu teknikte alında kaşın tam orta hattında ve saçlı derinin 1 cm gerisinde bir nokta ve kaş üzerinde 4 nokta belirlenmekte. Bu noktalara ve ipliklerin geçeceği hatta lokal anestezi yapılmakta. Birinci iğne A noktasında deri altı seviyesinde kaşta B noktasına geçirilerek iplik yerleştirilir sonra B den C sonrada tekar A noktasına geri dönülür. İkinci iğne A noktasında deri altı seviyesinde kaşta D noktasına geçilerek iplik yerleştirilir sonra aynı işlem D den E ye sonrada tekrar A noktasına geri dönülür. A noktasında her iki iplik çekilerek ipliklerin dokuya oturması, kaşın istenilen kaldırma etkisi ve şekli sağlandıktan sonra bağlanır.

Teknik III İki iğneli unidirectional kancalı iplikle yapılan  kaş kaldırma ve şekillendirme

Aşağıda resimde görüldüğü gibi sağ ve sol temporal alanda 2 nokta, kaşların dışında en yüksek 2 nokta ve kaş oratası glabellannın 2-3 cm üst noktası işaretlenir. Bu noktalara ve ipliklerin geçeceği hatlara lokal anestezi yapılır.

A noktasında ilk iğne temporal kas üzerinden ikinci iğne temporal kas altından B noktasına gelinir ve bu noktada deriden çıkılır. B noktasından 2 iğne tekrar birlikte gigilerek bir iğne deri altı diğeri daha derin olacak şekilde kaşa paralel kaşın iç-medila üst noktasına C noktasına gelinerek deriden çıkılır. Sonra iki iğne tekara C noktasından bir iğne deri altı diğeri daha derin olacak şekilde D noktasından çıkılır. İplikler çekilerek kaşın şekli verilir ve ipliklerin fazlalığı kesilir. Aynı işlem diğer tarafta tekararlanır. 

Boyunda Uzun İplik Uygulamaları

Teknik I; aşağıdaki resimde görüldüğü gibi kulak arakasında A noktası ve boyun orta hattı belirlenir. Bu noktalara ve ipliklerin geçiş hatlarına lokal anestezi yapılır. A noktasına 0.5-1 cm kesi yapılır. Uzun coglu iplikler bu noktada periosta sabitlenşr ve uzun iğneler ile boyun orta noktasından çıkılır.

Teknk II; Kulak arkasına retroauricular alana iki taraflı 0.5-1 cm kesi yapılmakta. 2/0 Prolene bir alanda sabitlenir uzun iğneler ile orta hat aşağıdaki resimde olduğu gibi geçilerek diğer tarafta retroauricular kesiden çıkılır. Tekrar ilk boyun geçiş hattına paralel tekrar geri dönülerek iplikler deri altında fasyaya bağlanır.

İplik sistemleri burundada kullanlabilmektedir.

Otoimmün hastalıklarda, sistemik hastalıklarda, hemofili gibi kanma yatkınlığı olan hastalıklarda, kanserlerde, uygulama alanında deri enfeksiyon yada inflamasyonu olanlarda, keloid ve sikatris riski olanlarda, ateşli hastalıklarda, gebelik ve emzirmede kullanılamaz.

Uygulama sonrası ipliklerin yerleştirldiği iğne delik alanlarına bactroban pomad, arnica gel ve Vit K kullanılmaktadır. Yüzün yıkanması 1 gün sona istenmektedir. Ertesi gün yüz yıkanabilir ancak 2 hafta yıkama sorasında basınç yapılması istenmez.

Bu uygulama sonrası günlük ve sosyal hayatınızı fazla kısıtlayan öneriler bulunmamaktadır. Uygulama sonrası hastadan 1 hafta aşırı mimik yapmaması, 5 gün ağır egzersizlerden uzak durması, ani sıcaklık artışı ortamlarından(sıcak buhar banyosu, sauna ve solarium vb) uzak kalması, uygulamadan sonra ilk 12 saat kozmetik kullanmaması istenmektedir.  Ayrıca uygulama alanlarına 3 hafta masaj, peeling ve lazer epilasyon istenmemektedir. 3-4 hafta ağızın fazla açılmaması istenir. Özellikle diş muayene ve tedavileri bu sürede ertelenmelidir. Uygulama alanında 3-5 gün hafif batma ve yanma normal. Ağrı kesici alınabilir. 7 gün aşırı spor aktivitesi kesilmelidir. Kan sulandırıcı Vit C ve E alınamaz. Güneş ve solarium 2 hafta yasaklanır. 10 gün sora kontrol yapılarak  3 ay sonrada touch up yapılmaktadır.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency