Sikatrisyel Alopesi

Sikatrisyel alopesi 2 ye ayrılmaktadır;

 1. Primer
 2. Seconder


Primer Sikatrisyel Alopesi

Bu guruptaki alopesilerde problemler sadece saçlı deri ile sınırlıdır. Saçlı deride yaşanan bu problemler saç folliküllerinde iltihabi hasar ile fibrozis yapmakta yani saçlar kalıcı olarak dökülmekte ve saçlı deridede skatrisler gelişmektedir.

Bu guruptaki hastalıklar saçlı deride iltihabın oluşumunda rol oynayan lenfosit ve/veya nötrofil gibi inflamasyon hücrelerinin varlığına görede sınıflandırılmaktadır.

1. Lenfositlerin Rol Oynadığı Primer Skatrisyel Alopesiler


Klasik liken pilanoplaris
Frontal fibrosing alopecia
Pseudopelade of Brocq
Alopecia mucinosa
Keratosis pilaris spinulosa decalvans/Folliculitis spinulosa decalvans
Discoid lupus erythematosus
Scledoderma/morfea
 • Klasik liken pilanoplaris
 • Frontal fibrosing alopecia
 • Pseudopelade of Brocq
 • Alopecia mucinosa
 • Keratosis pilaris spinulosa decalvans/Folliculitis spinulosa decalvans
 • Discoid lupus erythematosus
 • Scledoderma/morfea
 • Klasik liken pilanoplaris

 • Frontal fibrosing alopecia

  Post menoposal frontal fibrosing alopesi olarakta tanımlanmaktadır.
 • Pseudopelade of Brocq

  Alopesi areataya benzemektedir. Etyoloji bilinmemektedir. Saçlı deride sınırlı bir klinik tablodur. Asemptomatik seyretmektedir. Pull testi negatiftir. Konfeti tarzında saç dökülme alanları yanında büyük plaklarda yapmaktadır. Alopesi alanları hipopigmente ve atrofi olabilmektedir. Tedavi aynı
 • Alopecia mucinosa

  folliküler musinosis olarak bilinmektedir. Tüm yaş döneminde gözlenmektedir. Erkeklerde biraz daha fazladır. Mycosis Fungoides ile birlikteliği önemlidir. Saçlı deri, ense, kaş ve kirpikler etkilenebilmektedir. Lezyonda kaşıntı, terleme ve duyu yokluğu bulunmaktadır.
 • Keratosis pilaris spinulosa decalvans/Folliculitis spinulosa decalvans

  Daha çok çocukluk döneminde gözenmektedir. Ailesel yatkınlık söz konusudur.
 • Discoid lupus erythematosus

 • Scledoderma/morfea

 • Klasik liken pilanoplaris
 • Frontal fibrosing alopecia
 • Pseudopelade of Brocq
 • Alopecia mucinosa
 • Keratosis pilaris spinulosa decalvans/Folliculitis spinulosa decalvans
 • Discoid lupus erythematosus
 • Scledoderma/morfea • Lichen Planopilaris - Liken Pilanoplaris: Lichen planusun saçlı deri tutulumudur.  3 varyantı saptanmıştır.

  • Klasik liken pilanoplaris; Folliküler liken planus olarakta bilinmektedir. Daha çok erişkinlerde gözlenmektedir. Kadınlarda daha fazladır. 25-70 yaş döneminde ve sıklıkla 40 yaşlarda gözlenmektedir. Irksal farklılık yoktur. Saç folliküllerinde özellikle bulge başta olmak üzere üst kısımda T lenfositler yoğundur. İlaçlar  özellikle altın ve quinacrine hydrochloride gibi suçlanmakta ancak tam etyoloji bilinmemektedir . Sıklıkla saçlı deride kaşıntı ile başlamaktadır. Kepeklenme ve saçlarda anagen evrede dökülme vardır. Yanma, ağrı olabilmektedir. Kıl folliküleri çevresinde eritem ve skuam gözlenmektedir.  Klinik tabloya AGA ve FPHL eklenmesi ile klinik daha da artmaktadır. Tedavide güçlü kortikosteroid içerikli losyonlar ve hastalıklı alanlara  kortikosteroid iğnelerle kullanılmaktadır.  % 10 dan fazla tutulumlarda tetrasiklin ve hidrokininler kullanılmaktadır.

  • Frontal fibrosing alopecia; Post menoposal frontal fibrosing alopesi olarakta tanımlanmaktadır.  Postmenoposal kadınlarda gözlenmektedir. Frontal saç çizgisinin 1-2 cm gerisine yerleşerek bu çizginin gerilemesine neden olmaktadır. Saç follikülleri çevresinde eritem ve saç dökülme plakları vardır.  Nadiren kaşlarda ve vücut kıllarınıda etkilemektedir. Simetrik frontal saç ön çizgisinde band şeklinde gerileme olmaktadır. (0.5 ile 8 cm arasında) Kaşıntı ve yanma yoktur. Basit saç çekme testi negatiftir. Aktif lezyon alanlarında saç follikül çevresinde eritem gözlenebilir. Tedavisi tam olarak yoktur. Kortikosetroidler topikal lezyonla içerisine iğne olarak uygulanmaktadır. Finasterid tablet ve minoxidil topikal olarak kullanılabilmektedir.

  • Piccardi–Lassueur–Graham Little sendromu; Erişkinlerde gözlenmektedir. Neden bilinmemektedir. Saçlı deride skatris ile alopesi gelişimektedir. Koltuk altı, kasık bölgesini hatta gövdedeki kılları etkileyebilmektedir. Etkilediği alanlarda saç ve kıllarda dökülme yanında folliküller uyan çıkıntılı papüllerde yapmaktadır

  • AGA yada FPHL paternlerine benzer dökülme yapan Fibrosing Alopesi; Hastalarda AGA ve FPHL patern dökülme bulunmakta ancak arada aşırı kaşıntı ile saç dökülmelerinde artış yaşanmaktadır. AGA ve FPHL tedavileri yanında topikal kortikosterodiler kullanılmaktadır.

 • Pseudopelade of Brocq: Alopesi areataya benzemektedir. Etyoloji bilinmemektedir. Saçlı deride sınırlı bir klinik tablodur. Asemptomatik seyretmektedir. Pull testi negatiftir. Konfeti tarzında saç dökülme alanları yanında büyük plaklarda yapmaktadır. Alopesi alanları hipopigmente ve atrofi olabilmektedir. Tedavi aynı.

 • Central Centrifugal Cicatricial Alopecia: Afrika ırklarında gözlenmekte ve hastaların sıklıkla saçlarını düzleştirmek amaçlı yaptıkları sıcak metal tarak işlemlerine bağlıdır. Asemptomatiktir. Saçlı deride gerginlik, batma hissi ve kaşıntı olabilmektedir. Orta hatta vertexte başlayarak yayılmaktadır.  Tedavi aynı.

 • Alopecia Mucinosa: Folliküler musinosis olarak bilinmektedir. Tüm yaş döneminde gözlenmektedir. Erkeklerde biraz daha fazladır. Mycosis Fungoides ile birlikteliği önemlidir. Saçlı deri, ense, kaş ve kirpikler etkilenebilmektedir. Lezyonda kaşıntı, terleme ve duyu yokluğu bulunmaktadır.

 • Keratosis Pilaris Spinulosa Decalvans / Folliculitis Spinulosa Decalvans: Daha çok çocukluk döneminde gözenmektedir. Ailesel yatkınlık söz konusudur.

 • Discoid lupus erythematosus

 • Scledoderma/morfea


2. Nötrofillerin Rol Oynadığı Primer Skatrisyel Alopesiler


Folliculitis decalvans
Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens
 • Folliculitis decalvans
 • Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens
 • Folliculitis decalvans

  Erişkin dönemde başlamaktadır. Kaşıntı, ağrı gerginlik olabilmektedir. Düzensiz kenarlı yuvarlak depigmente alopesi alanları olmakta çevresindeki aktif sınırda folliküler püstüller gözlenmektedir. Lezyonlarda Staf. Aerius bakaterisi gözlenmektedir.
 • Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens

  Tipik olarak gençleri ve özellikle zenci erkekleri etkilemektedir. Ağrılı saçı deride abse benzeri alanlar gelişmektedir. Acne conglabata, hidroadenitis suppurativa olabilmektedir. HLA B 27 pozitifliği spondyloarthropati riskini göstermektedir.
 • Folliculitis decalvans
 • Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens • Folliculitis decalvans: Erişkin dönemde başlamaktadır. Kaşıntı, ağrı gerginlik olabilmektedir. Düzensiz kenarlı yuvarlak depigmente alopesi alanları olmakta çevresindeki aktif sınırda folliküler püstüller gözlenmektedir. Lezyonlarda Staf. Aerius bakaterisi gözlenmektedir.

 • Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens: Tipik olarak gençleri ve özellikle zenci erkekleri etkilemektedir. Ağrılı saçı deride abse benzeri alanlar gelişmektedir. Acne conglabata, hidroadenitis suppurativa olabilmektedir. HLA B 27 pozitifliği spondyloarthropati riskini göstermektedir.


3. Lenfosit ve Nötrofillerin Rol Oynadığı Mix Primer Skatrisyel Alopesiler


Acne keloidalis nucha
Acne necrotica
Erosive pustular dermatosis of the scalp
 • Acne keloidalis nucha
 • Acne necrotica
 • Erosive pustular dermatosis of the scalp
 • Acne keloidalis nucha

  40 yaş altı Afrika ırklarında daha fazladır. Occipital ve ense sık tutulmaktadır. Papülopüstüller ile başlamakta ve skar ile nodüller gelişmektedir.
 • Acne necrotica

  Erişkinler olmaktadır. Kaşıntılı gergin kırmızı papüller püstüller gelişmektedir. Ortasında hemorajik su çiçeğine benzer yapılar gelişebilmektedir. Frontal alan sıklıkla etkilenmektedir. Ataklar halinde seyretmektedir.
 • Erosive pustular dermatosis of the scalp

  yaşlılarda gözlenmektedir. Sıklıkla eroze, şişlikler kabuklu plaklar olmakta ve travmalar sonrasında başlamaktadır.
 • Acne keloidalis nucha
 • Acne necrotica
 • Erosive pustular dermatosis of the scalp • Acne keloidalis nucha: 40 yaş altı Afrika ırklarında daha fazladır. Occipital ve ense sık tutulmaktadır. Papülopüstüller ile başlamakta ve skar ile nodüller gelişmektedir.

 • Acne necrotica: Erişkinler olmaktadır. Kaşıntılı gergin kırmızı papüller püstüller gelişmektedir. Ortasında hemorajik su çiçeğine benzer yapılar gelişebilmektedir. Frontal alan sıklıkla etkilenmektedir. Ataklar halinde seyretmektedir.

 • Erosive pustular dermatosis of the scalp: yaşlılarda gözlenmektedir. Sıklıkla eroze, şişlikler kabuklu plaklar olmakta ve travmalar sonrasında başlamaktadır.


Sekonder Sikatrisyel Alopesi

Saçlı deri dışındaki hastalıklar ve genetik durumlar saçlı deriyi etkilediğinde skar ile sonuçlanan alopesi yani kalıcı saç kaybı yapmaktadır.


1. Genederamtozlara Bağlı Kalıcı Alopesi


Ektodermal Dysplasia
Aplasia cutis congenital
Incontinentia pigmenti
Ichthyosis
Epidermal Nevus
 • Ektodermal Dysplasia
 • Aplasia cutis congenital
 • Incontinentia pigmenti
 • Ichthyosis
 • Epidermal Nevus
 • Ektodermal Dysplasia

 • Aplasia cutis congenital

  Doğumla birlikte saçlı derinin epidermis ve dermis gibi tabakalarının olmayışıdır. olmayışıdır. Saçlı deri en sık etkilen alandır. Sıklıkla orta hatta gözlenmektedir. Alopesi alanında genişlemiş venler gözlenmektedir. Tek lezyon daha sıktır ve yuvarlak 0.5-10 cm çaplarında olabilmektedir. Ülser ile başlayıp Skar gelişimi söz konusudur.
 • Incontinentia pigmenti

  X kromozomu geçişli olması nedeni ile kız çocuklarında gözlenmektedir. Vücutta Blaschko çizgilerini takip etmekte ve 3 stage geçmektedir. Saçlı deri tutulumunda düzenszi kenarlı plaklar yapmaktadır.
 • Ichthyosis

  özellikle congenital icthyosiform erythodermada skatrisyel alopesi olmaktadır
 • Epidermal Nevus

  Nevus sebaceous en sık gözleneidir. Çocuk döneminde gözenmekte yaşla büyümekte
 • Ektodermal Dysplasia
 • Aplasia cutis congenital
 • Incontinentia pigmenti
 • Ichthyosis
 • Epidermal Nevus
 • Ektodermal Dysplasia;
 • Aplasia cutis congenital; Doğumla birlikte saçlı derinin epidermis ve dermis gibi tabakalarının olmayışıdır. olmayışıdır. Saçlı deri en sık etkilen alandır.  Sıklıkla orta hatta gözlenmektedir.  Alopesi alanında genişlemiş venler gözlenmektedir. Tek lezyon daha sıktır ve yuvarlak 0.5-10 cm çaplarında olabilmektedir. Ülser ile başlayıp Skar gelişimi söz konusudur.
 • Incontinentia pigmenti; X kromozomu geçişli olması nedeni ile kız çocuklarında gözlenmektedir. Vücutta Blaschko çizgilerini takip etmekte ve 3 stage geçmektedir. Saçlı  deri tutulumunda düzenszi kenarlı plaklar yapmaktadır.
 • Ichthyosis; özellikle congenital icthyosiform erythodermada skatrisyel alopesi olmaktadır.
 • X chromosomal Chondyspiasi Punctata; Kemik tutulumu yanında saçlo deride saktrisye alopesi yapmaktadır.
 • Hereditary Epidermolysis Bullosa; dride son derec hassa ve su toplamları olmaktddır. Junctional ve dstrofik formu saçlı deride skatrisyel alopesi yapmaktadır.
 • Porokeratosis mibeli; Akşz yada heredte olabilmektedir. Saçlı deride skatrisye alpesi yapmaktadır.
 • Epidermal Nevus; Nevus sebaceous en sık gözleneidir. Çocuk döneminde gözenmekte yaşla büyümekte.
 • Damarsal anomaliller
 • Dyskeratosis Follicularis (Darier hastalığı)


2. Fiziksel ve Kimyasal Travmalar

 • Mekanik travmalar; sıklıkla doğum travmaları, basınç travmaları ve traksiyon alopesiye neden olmaktadır.
 • Yanıklar
 • Donmalar
 • Kimyasal yanıklar
 • Kronik kaşıntı
 • Böcek ısırmaları
 • Radrasyon


3. Enfeksiyonlar

 • Bakteriyal Enfeksiyonlar
  • Lepra
  • Sifiliz
  • Tüberkülozis

 • Viral Enfeksiyonlar
  • Zona
  • Su çiçeği

 • Mantar Enfeksiyonları
  • Kerion
  • Favus

 • Ptotozoik Enfeksiyonlar
  • Leishmania


4. İnflamatuar Cilt Hastalıkları

 • Psoriasis
 • Pityriasis amiantacea
 • Giant cell Arteritis
 • Pyoderma gangrenosum
 • Greft versus Hastalığı
 • Morfea
 • Lichen sclerosis atrophicus
 • Cicatricial pemphigoid
 • Porphyria Cutena Tarda
 • Epidermolysis Bullosa Acqusita
 • Sarcoisdosis


5. İlaçlar

6. Tumor ve Kanserler


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency