Saçların Ekileceği Alanın Değerlendirilmesi

Saç ekiminde ekim yapılacak alanın genel olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmede öncelikle bazı terimler kullanılmaktadır.

Vertex ve crown alan; sıklıkla birbiri yerine kullanılmaktadır ve saçlı derinin tepesini tanımlamaktadır.

Frontal alan; saç ön çizgisi ile başlayan saçlı derinin ön kısmını tanımlamaktadır.

Frontopariatal-frontal açı; saçlı derinin ön yan şakak kısımlarını tanımlamakta.Saçların Ekileceği Alanın Değerlendirilmesi
Ekim alanın değerlendirmesinde saçları anatomik alanlara ayırmaktayız.

  • Alan 1: Frontopariatal yada frontal açı
  • Alan 2: Saç ön çizgisi yada saçın ön görünür ve geçiş alanı.
  • Alan 3: Saçların frontal alanda orya ön kısmında en yoğun olduğu alan yada frontal perçem alanı.
  • Alan 4: Saçlı derinin orta kısmı yani mildscalp; crownun ön kısmı.
  • Alan 5: Crown – vertex; başın tepe kısmı
  • Alan 6: Vertexte saçların dökülmeye devam edebileceği alan. Yani vertexin genişleme alanı.
  • Alan 7: Fringe superior; vertexin iki yanında ve arkada dökülmenin daha az olduğu alanlar.
  • Alan 8: Fringe Inferior; saçlı derinin yan pariatal ve arka occcipital alanlarını tanımlar ve saç dökülmesinin olmadığı alanlardır. Saç ekiminde saçların alındığı yani donor alanlar
Saçların Ekileceği Alanın Değerlendirilmesi
Tüm alanlar değerlendirilir. Dökülmenin ve minyatürizasyonun derecesine göre tam saç dökülmesi-balding, şiddetli, orta, hafif, minimal dökülme ve dökülme yok şeklinde tanımlamalar yapılır. Böylece hastanın saç dökülmesi indeksi, profili ve dökülme şiddeti skalası hazırlanmış olmaktadır. Buna HLlPSS sistemi denilmektedir.Saçların Ekileceği Alanın Değerlendirilmesi
Saç dökülme paterni ve şiddetinin bulunması son derce önemlidir. Bu amaçla hastanın ön, arka, tepe ve yan fotoğrafları çekilmektedir.Saçların Ekileceği Alanın Değerlendirilmesi
Hastanın bu fotoğrafları Norwood-Hamilton yada son yıllarda kullandığımız BASP androgenetik saç dökülmesi sınıflamaları ile karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırma hastanın hangi düzeyde saç dökülmesinin olduğu, hastanın tahmini saç dökülmesi seyrini, uygulanacak tedaviler ile elde edilecek maksimum sonuçları, saç ekimi düşünülüyor ise tahmini ne kadar saç gerekli olduğunu göstermektedir.

Bu değerlenedirme ile sonraki yıllarda saç dökülmesinin nasıl olacağı tahmin edilebilmektedir.

Erkeklerde Androgenetik Alopesi'de Saç Dökülmesi Seyri

Erkeklerde yeni kullanılan dökülme seyri paternleri


Patern 1; saç dökülmesi ön ve arkadan birlikte gelişiyor ise ileri yıllarda muhtemel dökülme seyri aşağıdaki gibi olmaktadır.

Saçların Ekileceği Alanın DeğerlendirilmesiPatern 2; saç dökülmesi önden iki taraflı U şeklinde gelişiyor ise ileri yıllarda muhtemel dökülme seyri aşağıdaki gibi olmaktadır.

Saçların Ekileceği Alanın DeğerlendirilmesiPatern 3; saç dökülmesi arkadan öne gelişiyor ise ileri yıllarda muhtemel dökülme seyri aşağıdaki gibi olmaktadır.

Saçların Ekileceği Alanın DeğerlendirilmesiKadınlarda saç dökülmesi orta ön kısımda ön saç çizgisi kalacak şekilde gelişiyor ve ileri yıllarda muhtemel dökülme seyri aşağıdaki gibi olmaktadır.

Saçların Ekileceği Alanın DeğerlendirilmesiSaç ekiminde estetik sonuçların kusursuzluğu ve doğal görüntünün sağlanmasında saçların yönleri ve açılarının belirlenmesi gerekmektedir.

Bunun için saçın ön kısmında frontal alanda hasta fotoğrafları üzerinde saç çıkış yönleri işaretlenmektedir.Saçların Ekileceği Alanın Değerlendirilmesi
Saç ekimleri bu yönlerde açılar verilerek yapılmalıdır.Saçların Ekileceği Alanın Değerlendirilmesi
Saçın arka tepe kısmında yani vertexte saçların çıkış yönleri işaretlenmektedir. Saç ekimleri bu yönlerde açılandırılarak yapılmalıdır. Bu işaretlemeler ile vertexte bu alana özgü saçın spiral dağılımları dahi şekillendirilebilmektedir.Saçların Ekileceği Alanın Değerlendirilmesi
Saçların başın her iki yanındaki frontopariatal alanda açılanması ve özellikle bu alanda spiral yapı çizmeleri bazı erkelerde ve kadınların büyük bir kısmında bulunmaktadır. Erkeklerde bu spiral yapı ergenlikte azalmakta ve sonraki dönemde kaybolmaktadır. Kadınlarda ise ergenlik sonrası daha belirgin olabilmektedir. Kadınlarda saç ekimlerinde bu alana dikkat edilmeli doğal spiraller mutlaka belirlenmelidir.Saçların Ekileceği Alanın Değerlendirilmesi
Saçlı derinin trikoskopik incelenmesinde saçların farklı ama tekrarlayan geometrik şekiller çizecek şekilde yerleştikleri görülmüştür. Bu nedenle hastanın saçlarının geometrik paterni saptanır ve saç ekimi bu paterne göre ekilmeye çalışılmaktadır.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency