Saç Ekiminde Donör Alanın Değerlendirilmesi

Saçın alınacağı alana Donor Alanı ekim yapılacak alana da Ekim Alanı denilmektedir.

Saçlı deride donor alan saçın arka kısmı olan occipital alandır. Bu alanın tercih edilme nedeni buradaki saç follikülllerinin androgenetik saç dökülmesinden etkilenmemesi ve androjenlere dirençli olmasıdır. Androgenetik alopesi-AGA tam saç dölkülmesi ile sonuçlansa bile saçların kaldığı tek anatomik bölgedir. 

Donor alanın belirlenmesi saç ekiminin en önemli basamağını oluşturmaktadır. Saç follikülllerinin occipital alanda güvenle alınabileceği alan "güvenli donor alan-safe donor area-SDA" olarak tanımlanmaktadır. SDA çok kesin sınırları olan bir alan değildir ve kişiye hatta ırklarar göre değişkenlik göstermektedir. Konuya başlarken occipital alanı donor alan olarak tanımlamıştık.  Ancak occipital alanın tamamının donor alan olmadığı unutulmamalıdır. Ayrıca 2000 FUE üzerinde ekim yapıldığı durumlarda donor alanın korunması ve alımın homojen olması son derece önemlidir.

Bu nedenlerle bir çok SDA alan tanımlaması yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda aşağıda sınırları belirlenmiş koyu alanın en güvenilir donor alan olduğu saptanmıştır.

Unger in tanımladığı SDA

SDA ilk olarak 1994 yılında Unger tarafından tanımlanmıştır. Unger'in tanımladığı SDA 80 yaşın altında hastaların % 80 i ile uyumludur.

Burada SDA pariatal ve occipital alanı içermekte. Occipital alanda FUE lerin alınabaileceği alt sınır. Kişiye göre değişmekte. Bunun için bu alanda trikogram yapılmakta. 4 mm lik alanda saçların ≤10 olduğu alan sınırı oluşturmakta. 

Unger'e göre SDA nın üst-alt sınır mesafesi ortalama 71.7 mm dir.

Pariatal alanda ön sınır yine 4 mm lik alanda saçların ≤10 olduğu alandan başlamakta ve kulak arkası saç sınırı ile paraleldir. Bu hemen hemen pariatal alanın ortasına tragustan 28 mm önünde çizilecek hatta denk gelmektedir

Cole’nin tanımladığı SDA

Cole'nin alanı hemen hemen Unger'in alanına benzer. Ancak günümüzde daha sık kulanılan bir yöntemdir. Cole donor alanı ortalama 203 cm2 alan olarak tarif etmiştir. 

 Saç Ekiminde Donör Alanın Değerlendirilmesi

Cole donor alanı 14 bölgeye ayırmakta. Bunlar içerisinde 8 alan FU en yoğun olduğu major alanlar iken 6 alan FU en az yoğun olduğu minor alanlardır. Major 1-5 alanlar 3.5 × 5 cm, major 2-8 alanlar measure 3.5 × 6 cm ve minor 9–14 alanlar 3.5 × 2 cm dir. 

Park tarafından parietal alanda saç whorl-sprialine SDA tanımlanmıştır. Park'a göre saçlı deride tepe-arka yani vertexte saçların nasıl dökülmeye devem edeceği bu parietal whorl ile ilişkilidir. Vertexte başlayan saç dökülmesi öne ve arkaya occipital alana doğru gelişecektir. Buda her hastada SDA değiştirecektir. Örneğin parietal whrol ne kadar arkada ise dökülme occipital bölgeye o kadar fazla ineceği anlamına gelmektedir. Parietal whrol yerleşim alanından maksimum 6 cm occipital alana ilerleyebileceği gösterilmiştir. Parietal whrol ile occipital saçların başlama mesafesi % 97.5 hastada 4.5 cm olarak ölçülmüştür. Dolayısı ile parietal whrol saptanarak 4.5-6 cm occiptal alana gidildiğinde bu nokta SDA başlangıç noktası olacaktır.

 

Donor alanın değerlendirilmesinde ilk işlem donor alan saç dansitisitesinin değerlendirilmesidir. Bunun için trikoskop ile donor alandan en az 3 noktadan ölçümler yapılmaktadır. Bunun için bu 3 alanda saçlar 1 mm olacak şekilde kısaltılır. 4 mm lik alanda saçlar sayılır.

Ölçüm sırasında kullanılan 3 alan her hastada standart olarak belirlenmektedir. Saçlı deride tam arka kısımda -occipital alanda herkzde bulunan bir kemik çıkıntısı bulunmaktadır. Ölçüm için bu çıkınıtının tam üstü 1. alan olarak seçilmektedir. Diğer 2 alan ise mastoid kemik çıkıntılarını birleştiren sağ ve sol hatta dış kulak kanalından 3 cm uzakta 2 nokta seçilmektedir.

Yapılan çalışmalarda normal donor alanlarda 10 mm2 de 10 FU yani her 1 mm2 de bir FU bulunduğu saptanmıştır. ( yaklaşık olarak 2.1-2.3 saç/mm2, ortalama 2 saç mm2 de) Fakat bu 1.5 saç/mm2 düşük olmamalıdır. Donor densitite (1 mm2 de saç sayısı) 1-4 arasında değişmektedir.Saç Ekiminde Donör Alanın Değerlendirilmesi
Donor alanda dansitisiteyi oluşturan saç FU lerin kaçlı saçlardan oluştuğu ve bunların yüzdesi önemlidir. Saç follikül ünitler  1-4 arasında saç içermektedir. Donor dansitisitede 1,2, 3 ve 4 lü saç guruplarının yüzde oranlarıda son derece önemlidir.Saç Ekiminde Donör Alanın Değerlendirilmesi
Donor alandan FUE yöntemi ile FU alınacak ise kullanılacak punchların seçimide son derece önemlidir. 1.5 mm den küçük çaplı punchlar skar-iz bırakmaz. Bu nedenle 1.25mm den küçük çaplı punchlar tercih edilmelidir. Saçlı deride FU in çevresindeki dermal kılıf çapı 1 kıl içeren FU lerde 0.42 mm 2 kıl içereb FU lerde  0.82 mm dir. Bu nedenle punch çapı 0.8 mm nin altında olmamalıdır.Saç Ekiminde Donör Alanın Değerlendirilmesi


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency