Saç Ekimi Hastasının Muayenesi ve Değerlendirilmesi

Saç ekimi hasta muayenesinde ilk değerlendirmemiz hastanın baş ve yüz anatomisidir. Burada amaç baş, alın ve yüzün genetik ve etnik yapısal özeliklerinin değerlendirilmesidir.

Başın anatomik yapısı ve özellikle tepe kısmının genişliği ekim planlanmasında son derece önemlidir. Bu özellikler saç ön çizgisinin belirlenmesinde önem kazanmaktadır. Yuvarlak baş yapısına sahip olan bir kişide saç ön çizgisi daha yuvarlak tercih edilmelidir. Uzun ve köşeli bir baş yapısında ise V şeklinde bir saç ön çizgisi tercih edilmektedir.Saç Ekimi Hastasının Muayenesi ve Değerlendirilmesi
Saç ön çizgisi kadınlarda daha yuvarlak erkeklerde daha V şeklinde ve köşeli olmalıdır.

Hasta yüz ve alının şekli belirlenir. Yüzde üçgen,kare, oval, yuvarlak ve armut şekli gibi tanımlar kullanılırken alında düz yada bombeli tanımları kullanırız. Yine bunlar saç ön çizgisinin belirlenmesinde önemlidir.

Değerlendirme sırasında en dikkat edilen alan saç ön çizgisidir. Bu alanda saç mevcut ise saç ön çizgisinin dar, geniş ve yuvarlak olması, U-V şeklinde yada beşgen olması gibi doğal yapı değerlendirilmektedir.

Bazı ırklarda örneğin Asya ırklarında ırklarında daha fazla skar gelişme riski vardır. Bu hastalarda FUT yönteminden çok FUE yöntemi tercih edilebilir.

Irklara göre saçların çapları, renkleri, ve deri ile kontrastları değişebilmektedir. Örneğin ince saçlı ve saçları ve derisi açık tenli olan bir kişide ekim alanında daha fazla saça ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca saçların derideki derinlikleri de ırklara göre değişmektedir. Örneğin Asya ırklarında FU derinliği 5-6 mm iken Batı ırklarında 4-5 mm dir. Bu saçların tek tek alındığı FUE yönteminde alınma derinliğinin belirlenmesi için son derece önemlidir. Ayrıca Afrika ırklarında ve kıvırcık saçları olanlarda saçlar deri altında hafif bir kıvrım göstermekte buda FUE yönteminde açların alınmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle FUE yöntemi ile saç ekimi düşünülen tüm hastalarda ekim öncesi test saç kökleri FUE ile alınmakta. Bunlar değerlendirilmektedir.

Hastanın saçlı derisinin elastikiyeti-esnekliği ve kalınlığı iyi değerlendirilmelidir.

Saçlı derinin yağ salgısı yani sebum iyi değerlendirilmelidir.

Hastanın saç dökülme paterni ve derecesi değerlendirilmektedir.

Trikoskopi yöntemleri ile saçların çap ölçümleri yapılmalıdır. Saçların çapları son derece önemlidir. Ekim sonrasında ekilen saçların hacimli ve yoğun görünmesinde saçların çapları daha önem kazanmaktadır. İnce saçlar saçın estetik genel dolgunluğuna daha az katıldıkları için kalın saçlı olanlara göre ekim sonrası aynı sonuçların alınabilmesi için ince saçlarda belki 2 kat saç sayısı ile ekim yapılmalıdır.

Saçların ve saçlı derinin rengi ve aralarındaki kontrast farkı yani saçlar ile derinin arasındaki renk farkı önemlidir. Çok kontrast oluşturması doğal görünümü bozmaktadır. Çok koyu siyah saçlar açık beyaz bir tende ekim sonrası daha az doğal görüntünün elde edilmesine neden olmaktadır. Açık beyaz bir tende beyaz yada kızıl saçlar daha doğal sonuçlar vermektedir.

Saçların yapısının değerlendirilmesi önemlidir. Saçlar düz, dalgalı veya kıvırcık olabilir. Saçın kıvırcık olması çok önemli değil ancak düz saça göre ekim sonrası daha doğal durmakta ve geniş yüzeyleri kaplamaktadır.

Hastanın daha önce geçirilen saçlı deri hastalıkları ve ameliyatları sorgulanmalıdır.


Saçların Alındığı Alandaki Saçların Çapı, FU ve Saç Yoğunluğu

Saç Ekimi Hastasının Muayenesi ve DeğerlendirilmesiMinyatürizasyon derecesi; FU lerde terminal saçlar azalıp vellus sayısı artarak minyaterizasyon olmakta ve daha ile yaşlarda FU sayısıda azalmaktadır. Donor ve recipient alan değerlendirmelerinde saç dansitisitesi ile birlikte bu dansitisitede terminal saç ve vellus arasındaki oranda önemlidir. Dansitisite normal ancak vellus normalden fazla ise bu saç ekiminde olumsuzdur. %35 den fazla minyaterizasyonun varlığı saç ekimi yapılmasını engellemektedir.

Saç ekimlerinde dökülme alnı geniş ise alanın azaltılması ekim öncesinde değerlendirilmelidir. Saç ekiminin temel amacı maksimum dökülme alanını en az saç ile kapatılması ise ilk olarak dökülme alanının azaltılması operasyonları kullanılabilir. Ancak bu tür uygulamalarda bu operasyonlar sonrasında skar gelişmemeli, dökülme alanının tamamının alınması hedeflenmemelidir. Bu uygulamaların tek dezavantajı saçlı derinin yön değiştirmesi ile saç yönlerinin de değişmesidir.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency