Kulağın Estetik Analizi

Yüz estetik uygulamalarında en fazla unutulan göz ardı edilen ancak baş-yüz kompleksinde yüzün ortasında her iki yanda uzanan en önemli bir estetik yapı; kulaklarımız.

Saçlar arasında kaybolması sıklıkla estetik değerlendirmelerde az önemsenmesine neden olmaktadır. Ancak normalden çok büyük olması, şekilsel deformasyonları,kepçe kulak gibi estetik ve psikolojik problemler yaratabilmektedir.

Çocuklarda kulak gelişimi % 85 oranında 3 yaşında tamamlanmaktadır. Ancak çocuklar ile iletişim 5-6 yaşlarda daha iyi kurulabildiği için bu yaşlarda kulak estetik operasyonlarının yapılması uygundur.

Kulağın “auricle yada pinna” olarak tanımladığımız dış kulak yapısı estetik değerlendirmelerde kullanılmaktadır.

Kulak ince ve elastik yapıda kıkırdak bir dokudan ve bunun üzerini örten deri dokusundan oluşmaktadır. Kıkırdak doku dış kulak yolundan içeri girmekte ve içeride kemik dokulara sıkı tutunmaktadır.

Kulak üzerinde çoğunlukla düzensiz konkav, hafif konveks yapıda çıkıntı ve çöküntüler bulunmaktadır.

Kulak memesi fibröz ve yağ dokusundan oluşmaktadır. Kulak memesi bazı kişilerde yapışık iken bazılarında ayrıdır.

Kulaklarımızda anatomik tanımlanmış helix, antihelix, tragus, antitragus, tragus noch ve lobule olmalıdır ve kendi aralarındaharmoni içerisinde yerleşmelidir.

Kulağın estetik analizinde anatomik alanlara özgü landmarklar kullanılmaktadır.

Bu landmarkalarda estetik değerlendirme yapılmakta. Örneğin; Sağ ve sol kulak Sa arası transaxial mesafe, sağ ve sol kulak Obs arası transaxial mesafe, total kulak yüksekliği Sa-sba, kulak memesi-lobule yüksekliği; cl-el1, kulak lobule genişliği; cl-cl gibi.


Kulağın Pozisyonu

Kulağın en üst noktası başın NHP duruşunda glabella ve kaşlar hizasındadır. Kulağın en alt noktası olan kulak memesi alt sınırı subnasale seviyesindedir.

Kulağın yüksekliği yüz orta yüksekliği kadardır.

Kulaklar profilden bakıldığında kaşın en dış noktasından bir kulak yüksekliği yani 65-75 mm kadar geridedir.

Kulağın şekli, boyutu ve belirgin olması kişiye göre son derece değişkendir. Bu nedenle kulağın baş ve yüz ile ilişkiside değişmektedir.

Helix(H) ile Lobule(L) arasında çizilen (Hl) çizgisi değeri kulak uzunluğunu göstermektedir. Erkeklerde kulak uzunluğu 6.5% kadınlardan daha fazladır.

Tragustan(T) Frankfort horizontal line paralel çizilen çizginin(Th) değeri kulak genişliğini gösterir. Hl / Th değer oranları 2 yada daha küçük olmalıdır.

Tragus notch(Tn) ile Lobule arasındaki çizgi değeri kulak lobulünün uzunluğunu verir. (aTL)

aTL uzunluğunun tam ortasından Frankfort horizontal line paralel çizilen çizginin(Lob Çizgisi) lobule içerisinde kalan değeri ise lobule genişliğini vermektedir.

Kulağın yüksekliği Sa-Sb ortalam Kulak uzunluğu Sa-Sb 59.6±3.4 (55 – 75 mm) 

Kulağın genişliği ortalama 35 mm (30 – 45 mm).

Kulağın genişlik / yükseklik oranı 0.5 – 0.65 dir. Yani kulağın genişliği yüksekliğinin % 60 kadardır. (50 – 65%)


Kulak profilden 3 eşit parçaya bölünmektedir.

  • Üst parça; Kulağın en üst noktasından helixin kafa ile birleştiği nokta; burası dış canthus hizasına gelmektedir.
  • Orta parça; Üst parça alt sınırından targusun alt sınırına kadar olan parçadır. Traguz kulağın tam ortasını tanımlamaktadır.
  • Alt parça; kulak memesidir.


Kulağın Aksları

Kulağın uzun aksı kulağın en uzun olduğu noktalar arasında uzanmaktadır. Kulağın bu aksı burun sırtının aksına paraleldir.

Lobule den Frankfort horizontal line bir dik açı çizildiğinde Bu çizgi ile HL çizgisi arasında kalan açı kulak aks açısı olarak adlandırılır ve değeri 20 derece olmalıdır.Profilden bu aks ile vertical plan arasındaki açı 15 – 20 ° dir.

Yüzün profil değerlendirmesinde Dış kulak yolu gözün dış köşesi ile burun tabanı arasında olmalıdır.

Kulak memesinin göz dış kenarına olan uzaklığı erkeklerde kadınlardan 4.6% daha uzundur.

Kulaklara arkadan bakıldığında kulak helical halkası kafatasından 20 derece dışarıya açılı durmaktadır. Bu açı kulak incline açısı olarak tanımlanır ve 17.5±4.6 dir.

Kulakların yana açılanması; Bu normalden fazla olduğunda kepçe kulak – prominent ears tanımını almaktadır. Kulaklar mastoid çıkıntıya göre aşağıdaki gibi 25 – 35 ° açılanabilir.

Kulak üstte kafa tasından temporal bölgede helical rime 10 – 15 mm, mastoid kemik hizasında 15 -20 mm uzaktadır.

Yaşlanma sürecinde kulakta kulak memesi yapısı yaşla değişmekte ve kulak memesi yüksekliği her iki cinsiyette artarken kulak memesi genişliği kadınlarda belirgin olarak azalmaktadır.

Kulak estetik değerlendirmede iki kulağın simetrik olması çok önemlidir.

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency