Kedi Tırmığı Hastalığı (Cat Scratch Disease)

Kedi Tırmığı Hastalığı (Cat Scratch Disease)Kedi tırmığı hastalığı; Kuzey Amerika ve Avrupa’da sık görülür. Ülkemizde oldukça nadir olan hastalığın sıklığıyla ilgili henüz bir veri bulunmamaktadır. Gram negatif bir basil olan “Bartonella henseleae”’nın neden olduğu yavaş ilerleyen kliniği olan bir hastalıktır. Hastaların % 90’nında kediyle temas öyküsü vardır. Bu hastaların % 75’i, kedi tarafından ısırılmıs ya da yalanmıstır. Sıklıkla çocuk ve ergenlerde görülmektedir.

Hayvanla temas yerinde hastaların % 50-75’inde, hayvanla temastan 7-14 gün sonra ısırık bölgesinde 2-3 mm çapında kırmızı papül ortaya çıkar. Deri lezyonundan 1-7 hafta sonra bölgesel lenf bezlerinde kronik LAP gelisir. LAP’lar çoğunlukla koltuk altı ve boyundadır. LAP’lar haftalar ve aylarca devam edebilir. Genellikle 6-12 haftada kaybolmakla birlikte iki yıla kadar devam edebilir. Hastada ilk yara, bölgesel LAP dışında ates, halsizlik ve yorgunluk gibi yakınmalarda görülmektedir. Bu belirtiler hastaların % 50-70’inde görülür. Daha siddetli olgularda (% 10-15 olguda) dalak büyümesi ve abse, granülomatöz hepatit, ensefalopati, pnömoni, osteomyelit ve Parinaud’un oküloglanduler sendromu (granülomatöz konjonktivit + ipsilateral preaurikular adenopati) gibi sistemik komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Bu hastalığın standart tanı yöntemi serolojik testlerdir. Ülkemizde serolojik testler rutinde kullanılmamaktadır.

Bu olgularının büyük bir kısmı tedavi gerektirmeksizin kendiliğinden iyilesir. Tedavide sefalosporinler, makrolidler, doksisiklin, rifampisin, siprofloksasin ve eritromisin kombinasyonları kullanılır.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency