Kalça Estetiğinde Yağ Enjeksiyonu

Kalça Estetiğinde Yağ EnjeksiyonuKadınlarda ait oldukları toplumun kültürel değerlerine ve yaşadıkları sosyal dönemlere bağlı olarak poponun vücut estetiğinin en önemi anahtarı olduğunu görmekteyiz. Tarih boyunca görsel ve plastik sanatlarda ideal estetik kadın ölçülerinde popo farklı ölçüler kazanmıştır.

Günümüzde ise moda trendleri, internet ve sosyal medya ideal kadın ölçülerini belirlemekte. Bunlarla birlikte kadınlar ile yapılan estetik ön görüşmelerde kadınların beklentilerinin simetrik, yumuşak hatlara sahip ve dolgun popo ve baldırlar istediklerini, özelikle asimetrik görsellikten, yüzeysel düzensizliklerden ve içe doğru çökmelerden hoşlanmadıklarını görmekteyiz. Çağımızda tüketim trendleri ile daha çekici vücut hatları istekleri altında kalça estetik uygulamaları hızla artmaktadır. 2013 yılı ile 2014 yılların arasında ABD popo yağ enjeksiyon uygulamaları % 15 oranında çoğalmıştır.

Bu artışta 2 nedenden bahsedilebilir. Birincisi egzersiz ve fitness aktivitelerinin artışı. Bu artışın tüm vücutta istenilen gergin ve şekilli bir kalça görselliği isteği. İkincisi iç çamaşı ve mayo tercihlerinin değişimi. Yeni trend mayo, bikini ve iç çamaşırlarda kalça estetik üniteleri daha ön plana çıkmakta. 

Özelike amerikan kültüründe Brazilya kalçası olarak tanımlanan daha belirgin, dolgun ve kalkık kalçaların isteği hızla çoğalmakta.

Kalçada konturlarında ve genel yapısında istenmeyen çökmeler olabilmektedir. Bunlar kalçanın normal anatomik yapısından kaynaklanabildiği gibi enjeksiyon lipolizis, liposakşın veya steroid enjeksiyonuna bağlı olarak gelişebilmektedir.

Kalçanın estetik analizi ve estetik ünitleri ve bunları değerlendirilmesi son derece önemlidir. Yağ enjeksiyonu bu değerlendirme ile yapılmaktadır. Bu değerlendirmede hastanın mevcut kalça yapısı estetiği ve anatomisi iyi değerlendirilmelidir. Hasta ayakta iken arka ve yan fotoğrafları üzerinde hasta ile birlikte kalçanın estetik değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Hastaya yapılacak liposakşın ve yağ enjeksiyon alanlarının saptanmasında belki de en önemli adım kalça sınırlarına kemiksel bazı noktaların belirlenmesidir. Kalça kemiği olan ilium kalçanın üst sınırını belirlediği iliac crest önemli. Kalçanın akasında bunlar elle dokunulduğunda hissedilmektedir. Bunlara PSIS; posterior-superior iliac spine denilmektedir. Sacrum kemiği üzerinde oluşan sacral üçgen estetik alanı önemli. Bu üçgen alanın üst sınırında sağ ve sol PSIS yer almakta üçgenin en alt noktası ise coccyx kemiğine aittir. Femur kemiğinin kalça yan kısmında elle muayene hissedilen çıkıntısı olan greater trochanter önemli. Yine kalça kemiğinin en altta kalça katlantısının hemen üstünde ve iç kısımda yer alan ischial tuberosity olarak tanımlanan çıkıntısı önemlidir. Aşağıdaki resimde bunlar gösterilmektedir.Kalça Estetiğinde Yağ Enjeksiyonu
Kalça Estetiğinde Yağ Enjeksiyonu
Kalça Estetiğinde Yağ Enjeksiyonu
 • Kalça Estetiğinde Yağ Enjeksiyonu
 • Kalça Estetiğinde Yağ Enjeksiyonu
 • Kalça Estetiğinde Yağ Enjeksiyonu
 • Kalça Estetiğinde Yağ Enjeksiyonu

  Femur kemiğinin kalça yan kısmında elle muayene hissedilen çıkıntısı olan greater trochanter önemli. Yine kalça kemiğinin en altta kalça katlantısının hemen üstünde ve iç kısımda yer alan ischial tuberosity olarak tanımlanan çıkıntısı önemlidir.
 • Kalça Estetiğinde Yağ Enjeksiyonu

  Kalçanın estetik değerlendirmesi sonrası yağ dokusunun fazla olduğu alanlar liposakşın yapılırken alınan yağ dokusu tekrar kalça estetik değerlendirme alanına enjekte edilmektedir. Bunun için kalça anatomik alanında nerede liposakşın nerede yağ enjeksiyonu yapılacağı belirlenerek işaretlenmektedir.
 • Kalça Estetiğinde Yağ Enjeksiyonu

  Popo büyütmede sıklıkla yanda işaretli alana uygulama yapılmaktadır.
 • Kalça Estetiğinde Yağ Enjeksiyonu
 • Kalça Estetiğinde Yağ Enjeksiyonu
 • Kalça Estetiğinde Yağ EnjeksiyonuHasta ile mevcut kalça yapısı ve kalçasında estetik beklentiler mutlaka tartışılmalıdır. Sıklıkla kadınlar daha yuvarlak bir kalça görüntüsünün daha kadınsı ve çekici olduğunu düşünmektedir. Hastanın kalça estetiğinde yapılacak liposakşın ve yağ enjeksiyonu sonrasında nasıl görüneceği hastaların en sık sordukları ve öğrenmek istedikleri sonuçtur. Bunun için hastanın infragluteal katlantısına baş parmak konularak işaret parmakları bu düzleme 90 derece açılmakta. İşaret ve başparmaklar arasında kalan kalça hedeflenen ve elde edilmeye çalışılan görsel görüntü olacaktır. Bu değerlendirme sırasında başparmak ile işaret parmak arasında oluşan açılanma noktasına Gasparotti’s point denilmekte. Bu nokta kalçanın uyluk dış kısmındaki noktadır. Bu nokta belirgin se bacakların daha uzun görünmesini sağlamakta.

Kalçanın estetik değerlendirmesi sonrası yağ dokusunun fazla olduğu alanlar liposakşın yapılırken alınan yağ dokusu tekrar kalça estetik değerlendirme alanına enjekte edilmektedir. Bunun için kalça anatomik alanında nerede liposakşın nerede yağ enjeksiyonu yapılacağı belirlenerek işaretlenmektedir.

Aşağıdaki resimde liposakşın yapılacak alanlar kırmızı, yağ enjeksiyonu derin yapılacak alanlar turuncu ve yüzysel yağ enjeksiyonu yapılacak alanlar ise turuncu atarlı alan ile işaretlenmiştir.

Gluteal depresyon alanı olarak tanımladığımız ve sıklıkla yağ enjeksiyonu yaptığımız alanın sınırlarının tam tespiti için; hastadan ayakta dik durumda iken hafif ayağını yana açması istenir. Böylece gluteal depresyon alanı işaretlenmektedir.

Uygulama sıklıkla lokal anestezi altında ancak hasta isteğine bağlı olarak genel anestezi ile de uygulanabilmektedir.

Daha sonra kalçaya uygulanacak yağ tansferi için yağ dokusunun alınacağı donor alanlar belirlenmekte. Bu donor alanda liposakşın için tümesent lokal anestezi yapılmaktadır. Tümesent sıvısı içerisinde serum fizyolojik, lidokain gibi bir anestezik ve adrenalin gibi bir vazokonstrüktif ajan bulunmaktadır (Her 1000 ml serum fizyolojik içerisinde 1 mg adrenalin, 10-20 ml % 2 lik lidokain).

Donor alandan liposakşınla alınan aspirasyonun ancak % 50 si kalçalara yağ tarasfernde kullanılacaktır. Her bir kalçaya 400 ml yağ transferi yapıldığı düşünülecek olur ise 1600 ml liposakşın ile aspirasyon elde edilmelidir. 1600 ml aspirasyon içinde 1600-2000 ml infiltrasyon sıvısı kullanılmaktadır.

Donor alandan yağ alımı manuel enjektör ile yada düşük vakum güçlü aspiratörler ile yapılmaktadır. Vakum etkisi 550 mm Hg düşük olmalı, liposakşın kanülleri 3 mm çaplı olmalıdır.

Kalça uygulamalrında alınan donor alandan aspirasyon yınamz, santrifüjden geçirilmez sadece beletildiğinde yer çekimi ile oluşan % 30-50 oranında yağ dokusunun ayrışması yeterlidir.

Donor alandan elde edilen bu yağ dokusu her bir kalçada 3 mm lik giriş alanından gluteal kas içerisine ve deri alrına uygulanmakta. Bunun için ucu künt 2-3 mm lik trasnfer kanülleri kullanılmakta. Bu giriş noktasından daha önce belirlenen kalça yağ enjeksiyon noktalarına 100-800 adet nı kanüller ile tüneller açılır ve her bir tünele 0.3 -1.0 mL yağ enjekte edilir. 

Kalça şekillendirmesi sırasında bazı fazla yağ alanlarında liposakşında yapılmakta. Kalçada liposakşın çok yüzeysel yapılmamalıdır. Uygulama orta düzeyde tutulmalıdır. Lipoakşon olarak sakral ve balde crista ilica gibi simetrik noktalar sıklıkla seçilmektedir.

Kalça yağ enjeksiyonunda her bir kala için 240–700 ml, her bir hip yani kalça yan yüzeylerine 300-750 ml, her bacağa 150–400ml ve her bia ayak bileğine 120–280 ml enjeksiyonlar yapılmaktadır.

Uygualam sonrası hastaların diğer yağ tarnsferleri alanlarında olduğu gibi özel garmente iç çamaşırları 6 hafta kullanması istenmektedir. Hasta günlük aktivitesine 3-5 gün sonra dönebilmektedir. Uygulama sonrası 3-4 gün hastanın oturması istenmez.

Uygulamaya bağlı olarak 1.9% oaranında enfeksiyon gelişebilmekte. Bunun için uygulama öncesi ve sonrasında koruyucu amaçlı antibiyotikler kullanılmaktadır.

% 0.8 oranında seroma ve hematom gelişebilmektedir. 

Kalça şekillendirmede göğüste olduğu gibi implant ve protezler kullanılabilmektedir. Ancak yağ transferi ile karşılaştırıldığında bu yöntemlerin olumsuzlukları aşağıda sıralanmıştır. 

 • Kalça protezleri maalesef daha kolay yabancı cisim reaksiyonları ve kapsüler kontraksiyon yapmakta.
 • İmplant ve protezler kolay rüptüre olabilmekte, malesef kolay yer değiştirebilmektedir. 
 • İmplant için yapılması gereken cerrahi kesi ve diliş sırasında en az boyutlarında 5-7 cm skar kalabilmektedir. Yağ transferinde ise 3 mm skar kalabilmektedir.
 • İmplant protez kas altına yada intragluteal boşluğa yerleştirilebilmektedir. Bu çevre dokularda;siyatik sinir ve coccyx kemiği gibi risklidir.
 • Protezler kalçada ancak kalçanın üst kısmı için kullanılabilmekte. Anca bazen hastanın kalçanın alt kısmı içinde desteğe ihtiyacı olabilmektedir.
 • Protez sonrası ağrıdır. Hasta 10 gün ile 3 hafta sonra günlük aktivitesine geri dönebilmektedir. 
 • İmplant ve protezler ancak yağ dokusu alınamayacak hastalarda tercih edilmelidir.

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency