Hemanjiyomalarda Propranolol

Hemanjiyomalarda PropranololYeni doğanda % 10 sıklıkla gözlenen hemanjiyomlar damar içi kaplayan endotel hücrelerinin bening tümörleridir. Sıklıkla kız çocuklarında, prematürlerde, düşük doğum ağırlıklarında görülmektedir. Doğum sonrası ilk yıllarda hızla büyümekte sonra 7-10 yaşta hızla gerilemektedir.

Kendiliğinden kaybolması nedeni ile hemanjiyomlarda tedaviye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Propranalol sistemik tedavileri oldukça teki sonuçları ile osn yılarda kullanılmaya başlanmıştır. Propranolol selektif olmayan β-blokördür.

Propranolol başka herhangi bir otonom sinir sitemi aktivitesi olmayan ve beta1 ve beta2 reseptörlerde yarışmalı antagonizmaya sahiptir. Beta-reseptör bölgeleri propranolol tarafından bloke edildiğinde, betaadrenerjik uyarıya karşı kronotropik, inotropik ve vazodilatör yanıtlar orantılı olarak azalır.

Propranolol hipertansiyonun kontrolünde, angina pektorisin tedavisinde, akut miyokard infarktüsü sonrasında uzun süre koruyucu olarak, kardiyak disritmilerinin çoğunda kontrol amacıyla, migren ataklarından korunulması, esansiyel tremorun tedavisind, anksiyetenin ve anksiyeteye bağlı taşikardinin kontrolünde, tirotoksikoz ve tirotoksik krizin tedavisinde yardımcı olarak kullanılmaktadır.

Propranolol ağız yolu ile alındığında tamamen emilir. Bununla beraber yüksek oranda ilk geçiş etkisine uğradığından ancak ortalama %25’i sistemik dolaşıma girer. Aç karnına alındığında kanda en yüksek değere 1-4 saatte ulaşır. Propranolol vücutta hızla yayılır, akciğer, karaciğer, böbrekler ve kalpte yüksek konsantrasyonlara ulaşır. Propranolol kan-beyin bariyerini ve plasentayı aşar, anne sütüne geçer. Propranolol karaciğerde metabolize olur yani parçalanır. Propranolonun vücutta atılma yarı ömrü 3-6 saat olup yaklaşık %90 karaciğer tarafından gerçekleştirilir. Karaciğer ve böbrek hastalıklarında dikkatli kullanılmalıdır.Hemanjiyomalarda Propranolol
Propranolol hidroklorüre aşırı duyarlılığı olanlarda sinüs bradikardisi ve ikinci veya üçüncü derece kalp blokunda, kardiyojenik şoktaki hastalarda yetmezliğin propranolol ile tedavi edilebilen bir taşiaritmiye sekonder olmadığı sürece konjestif kalp yetmezliğinde, bronşiyal astımı olan hastalarda, bronkospazm geçirmiş kişilerde, uzun süre aç kalanlarda ve metabolik asidozlu hastalarda kullanılmamalıdır.

Propranolol kullanan hastalarda yan etkiler bildirilmiştir. Kalp ve dolaşım sisteminde; bradikardi, hipotansiyon, konjestif kalp yetmezliği, AV blokta şiddetlenme, ellerde parestezi, purpura, genellikle Raynaud tipte arteryel yetmezlik gibi. Sersemlik, uykusuzluk ile belirgin mental depresyon, bitkinlik ve kas yorgunluğu, katatoni, görsel bozukluklar, halüsinasyonlar, kısa süreli hafıza kaybı, canlı rüyalar, zaman ve yere karşı yönelimin bozulmasıyla seyreden geri dönüşümlü akut sendrom, duygusal değişkenlik, hafif duyusal kapanma, nöropsikometrik ölçütlerde performans düşüklüğü. Sindirim sisteminde; bulantı, kusma, epigastrik sıkıntı, karın ağrısı, diyare, kabızlık, mezenterik arteryel tromboz, iskemik kolit gibi. Alerjik reaksiyonlar olarak anafilaktik /anaflaktoik reaksiyonların da dahil olduğu aşırı duyarlılık reaksiyonları, farenjit ve agranülositoz, ağrı ve boğaz yanmasının eşlik ettiği ateş, laringospazm ve solunum zorluğu gibi. Solunum sisteminde bronkospazm. Erkeklerde impotans, Peyronie’s hastalığı gibi. Türkiye’de DİDERAL tablet 40 mg olarak bulunmaktadır.Hemanjiyomalarda Propranolol
Propranolol 8 saat ara ile kg başına 0.17 mg olarak başlanmaktadır. İlk başlangıç dozları hastanede verilmelidir. her dozda 1 saat sonra tansiyon ve kan şekeri düzeyleri takip edimelidir. İlk doz tolere edilir ise doz 0.33 mg çıkılmaktadır. Dozlar iyi tolere edildiğinde 0.67 mg çıkılmakta. Bu günlük kg başına 2.0 mg anlamına gelmektedir. Hastane takibi 2-3 gü oalrak yapılmakta son dozdada problem olmadığında hastaneden taburcu edilmektedir.

Günlük güvenli maksimum doz kg başına 3 mg dır.

Propranoloda kural 3 yadan küçük çocuklarda doz daha yavaş arttırılmalıdır. 6 aydan küçük çocularda propranoloun kan şekerini düşürme riskine karşı 3-4 saat ara ile emzirilmesi istenmektedir.

12 ay kullanılabilir.

7 günde hemajiyom boyutları ve renginde solmalar olmaktadır. 2 haftada klinik cevap daha iyi gözlenmektedir.

Şiddetli asthması olan çocuklarda propranolola alternatif olarak acebutolol kullanılabilir.


Hemajiyomalarla ilgili detaylı bilgi için tıklayın...


Damarsal Hastalıklar

yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency