Goltz Sendromu (Fokal Dermal Hipoplazi)

Goltz SendromuGoltz’s sendromu nadir rastlanan bir hastalık olup embriyonal gelişim ve farklılaşmada ektoderm, mezoderm ve endoderm olmak üzere her üç tabakayı da etkilemektedir.

X’ e bağlı dominant geçişli olup erkeklerde doğum öncesi ölümle sonuçlanır. Mosaizimde lyonizasyonla X inaktivasyonundan kaçan ve mutant alleli taşıyan hücrelerin yıkımına bağlı oluştuğu düşünülmektedir. Bu nedenle kadınlarda lyonizasyona bağlı Blaschko çizgilerinde lezyonlar şeklinde görülür.

Doğumda sıklıkla var olan çizgisel dağılımlı veya gruplanmış şekilde kırmızı, hipopigmente veya depigmente deride atrofik lekeler izlenir. Atrofik plakların arasında telenjiektaziler sıklıkla bulunur. Doğumda lezyonlar vezikül veya büllerle başlayıp atrofik sikatrislere dönüşebilir. İnce atrofik deri üzerinde beliren yumuşak, pembe kahverengi nodüllerle karakterize yağ fıtıklaşmaları diğer önemli bulgudur. Frambuaz benzeri papillomlar en sık dudak, vulvar ve perianal bölgelerde görülür.

En sık iskelet, göz ve diş dental sistemler etkilenir. İskelet sistemi bulguları en çok el ve ayaklarda görülür. Asimetrik tutulum olabilir. istakoz kıskacı belirtisi karakteristiktir. Yine osteopati striata sık rastlanan iskelet bulgularındandır. Polidaktili, sindaktili, pençe deformitesi, parmakların hipoplazisi veya aplazisi, mikrosefali, skolyoz görülebilir.

Goltz SendromuGöz bulgular % 40 hastada görülmekte olup gözlerde asimetrik yerleşim, mikroftalmi, strabismus, koloboma, epifora olabilir.

Diş bulguları hastaların yarısında mevcuttur ve enamel bozuklukları, tekrarlayan çürükler, anodontia, gecikmiş diş gelişimi, maloklüzyon ve çentikli kesiciler görülebilir.

Gastrointestinal, renal, nörolojik ve diğer sistem tutulumları görülebilir.

Ayırıcı tanısında önde gelen hastalıklar MIDAS sendromu (mikroftalmi, dermal aplazi, sklerokornea), inkontinentia pigmenti ve Rothmund Thomson sendromudur.

Goltz sendromunda tedavi multidispliner yaklaşımla planlanır. Deri lezyonları için Pulse Dye Lazeri-PDL uygulanabilir.

Papillomlar için kriyoterapi veya koterizasyon tedavisi yapılabilir ancak tekrarlayabilir.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency