Diğer Işık Tedavileri

Günümüzde sedef, vitiligo, saç kıran, egzama ve birçok cilt hastalıklarında lazer ve ışık sistemleri yani foto tedaviler etkin klinik sonuçları ve geniş güvenlikleri ile başarıyla kullanılmaktadır.

Cilt hastalıklarında  güneş ve yapay güneş ışık kaynakları geçmişten beri kullanılmaktadır. Bu tedaviler “Foto-tedavi”  başlığı altında sınıflandırılmıştır. Foto-tedaviler  dalga boyları belirlenmiş özel lambalar ile  gerçekleştirilmektedir. Klasik UVB fototerapisi, PUVA, Dar bant UVB fototerapisi gibi. Ancak bu tedavilerde hastalıklara spesifik bir ışınım dalga boyunun  olmaması ve tüm vücudun ışınıma maruz kalması temel sıkıntılardı. Bu tedavileri gören hastaların uzun sureli takiplerinde deride erken yaşlanma, cilt kanserleri gelişme riskinde atışlar gözlenmiştir.

Bu sonuçlardan yola çıkılarak “Hedefe Yönelik Fototerapi” geliştirilmiştir. Hedefe Yönelik Fototerapi “mikro-fototerapi” veya “seçici fototerapi” olarak da isimlendirilmektedir. Bu yöntemle klasik fototerapilerde  verilebilenden çok daha yüksek ultra viyole-UV dozları kısa süre içinde, sadece tedavi edilmek istenen hastalıklı alana uygulanabilmektedir.

Hedefe Yönelik Foto-tedaviler içerisinde yer alan 308 nm monokromatik-tek dalga boyu tedavileri son dönemde ön plana çıkmaktadır. Bunlara 308 nm MEI sistemleri denilmektedir. (MEI=(monochromatic excimer light; monokromatik yani tek dalga boyu içeren ışık anlamına gelmektedir.)

Yapılan çok sayıda klinik çalışmada, başta psoriasis ve vitiligo olmak üzere birçok dermatolojik hastalıklarda oldukça başarılı sonuçlar bildirilmektedir.

Mikro Fototerapi-MEI Sistemleri

Lazer ve lazer dışı MEI olmak üzere iki farklı tipi geliştirilmiştir.

Lazer MEI tedavi sistemleri

Lazer tedavilerde kullanılabilecek ideal ve tutarlı bir enerji kaynağıdır. 

Fiber optik bir kablo ile hastalıklı alana uygulanmaktadır.

Lazer ışınımın uygulama alan boyutu kullanılan lazer modellerine göre 14 mm ile 30 mm arasında değişmektedir.  Ancak bu uygulama boyutları geniş alan tutulumlu cilt hastalıkları için az uygulama alanı ve uzun tedavi süresi anlamına gelmektedir.

Bir diğer dezavantajı ise uygulama alanının merkezindeki enerji yoğunluğunun, çevreden yaklaşık 1.3-1.8 kat fazla olmasıdır.  Bu uygulama merkezinde ve atımlarla çakışan alanlarda fazla doz birikimi ile yanık ve su toplaması gibi yan etkiler anlamına gelmektedir.

Lazer sistemleri pahallı sistemlerdir.


Lazer olmayan MEI tedavi sistemleri

Tek dalga boyuna sahip- monokromatik ışık kaynakları kullanılarak hastalıklara spesifik ve tutarlı bu sistemler geliştirilmiştir. 308 nm dalga boyu en sık kullanılanıdır.

Fleksible bir kablo ile hastalıklı alana uygulanır. Uygulama alanı 30 cm2, 2 cm2  ve 1 cm2 arasında değişmektedir. Böylece tedavilerde daha geniş alanlara hızlı uygulama kolaylığı sağlanmaktadır.

Klinik karşılaştırmalı çalışmalar  hastalıklardaki etkinliğinin lazere eşdeğer olduğunu göstermektedir.

Tedavi maliyetleri lazer sistemlerinden daha ucuzdur.

Klinik ve hasta değerlendirmeleri 308 nm@ Excimer MEI Tedavi sistemlerinin daha başarılı ve güvenli olduğunu göstermektedir. 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency