Diğer Bronzlaştırıcılar

Topikal melanin

Etkisi DHA benzer. Kahverengi melanin deriye uygulandığında derinin UV ışınıma ve serbest oksijen radikallerine karşı koruma sağlamaktadır. Topikal melanin kullanımı sonrası SPF koruyuculuğu 6 nın üzerinde bulunmuştur. Deriye uygulandığında derinin en dış tabakası olan stratum korneumda boyama yapmaktadır. Rengin kalıcılığı için 2-3 günde bir sürülmelidir.


Psöralanlar ve UVA (PUVA)

PUVA deride pigmentasyon artışına neden olmaktadır. PUVA da UVA öncesi, psörolan iğne yada ağızdan alınan formları yada deriye psörolan banyosu/psörolan deriye uygulaması dışarıdan sürülerek psöralan (8 metoksipsöralan;8-MOP) uygulanmaktadır. Sonrasında UVA uygulandığında deride melanosit sayısında artışa neden olmaktadır. UVA yerine doğal güneşte kullanılabilir.


Dimetilsülfoksit (DMSO)

Melanoma tedavisne kullanılan DMSO nun melanogenezise neden olduğu, meanin yapımını 3.3 kat ve tirozinaz aktivitesin 15 kat arttırdığı gösterilmiştir. Ancak insanlarda kullanımı ile pigmentasyon artışı yapmadığı hatta hpopigmentasona neden olduğuda çalışmalarda belitilmektedir. DMSO uygulama alanında lokal allerjilere bağlı ürtikere, deride soyulmaya ve sarımsak benzeri bir kokuya neden olmaktadır.

DMSO ayrıca antioksdan olarak da etki göstermektedir.


L tirozin

L tirozi melanin yapımında kullanılmaktadır. L tirozin seviyesi 10-200 kat arttırıldığında melanositlerde trozinaz aktivitesini 10 kat arttırmakta yani melanin yapımını desteklemektedir.


L Dihidroksifenilalanin(L DOPA) ve L DOPA fosfat

Melanin sentezinde ilk basamak L tirozinden tirozinaz enzimi ile L DOPA yapımıdır. Kulanımı ile deride pigmentasyon artışı yaptığı gösterilmiştir.


Lizozomotropik ajanlar

Koyu tenliler ve açık tenlilerde yapılan çalışmalarda tirozinaz seviyeleri aynı bulunmuştur. Açık tenlilerde tirozinaz kativitesi melanosomlardaki düşük Ph aktivitesi ile baskılanmaktadır. Lizozomotropik ajanlardan amonyum klorid melanozomlarda Ph arttırarak tirozinaz aktivitesini arttırmaktadır.


Diasilgliserol (DAG)

DAG melanostlerin farklılaşması ve çoğalmasını sağlamaktadır.


pTpT(timidin dinükleotidler) ve DNA parçaları


MSH (Melanosit uyaran hormon) ve peptid analokları

Özellikle daha önce güneşte bronzlaşmış yüz gibi alanlarda etkilidir.


3-izobutil 1-metilksantin(IBMX)

Metilksantinler, kafein, teofilin ve IBMX fosfodiesteraz inhibitörleridir ve melanogenezisi etkilemekte ve bunu arttırmaktadır.


Nitrik Oksit (NO)


Bisiklik Monoterpen(BMT) diol


Deri Pigmentasyonu ve Bornzlaştırıcılar

yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency