Sık Görülen Cilt Hastalıkları

Tırnak Altı Kanama, Subungual hematom

Trnak yatağında zengin bir kan dolaşımı bulunmaktadır. Tırnak plağında yada derin dokulardan...

Tırnak Batması

Tırnak batması toplumda % 20 görülme sıklığı ile yaşam kalitesini etkileyen medikal bir...

Tirnaktan Biyopsi Alınması

Tırnaktan biyopsi alınması ve bunun patolojik olarak değerlendiirlmesi düşünülen ön tanının...

Tırnağın Çıkarılması

Tırnak plağının çıkarılması tırnak cerrahisinde en sık başvurulan temel uygulamalardan...

Tırnak Cerrahisi, anestezi

Tırnak cerahisinde amaç Tırnak anatomik yapılardan alınacak biyopsi ile tırnak hastalıkları ve...

Melanonişi, Tırnak Beni, Tırnak melanositik lezyonları

Tırnağın anatomik yapısında tırnak matrixi ve trınak yatağında melanositler bulunmakta ve bunlar...

Tırnak Yalancı Miksoid Kisti

Parmaklarda miksoid yalancı kistler Myxoid pseudocysts-MPC olarak tanımlanmakta. Bunlar ayrıca...

Tırnak Ekzostoz

Osteokondroma sık görülen iyi huylu bir kemik tümörüdür. Tırnak altına yerleşen ekzositoz ise...

Tırnak Glomüs Tümörü

Deride dermisin retikularis tabakasında bulunan kan basıncı ve ısı regülasyonuna yardımcı olan...

Tırnak Piyojenik Granuloma

Piyojenik granuloma-Pyogenic granuloma (granuloma telangiectaticum, botryomycoma) klinik olarak...

Tırnakta Fibromalar

Yumuşak dokudan kaynaklanan benin tumörlere fibroma yada benign fibröz tümörler...

Tırnak Deri Kanserleri

Skuamöz Hücreli Karsinoma-Squamous cell carcinoma-SCC ve Bowen Hastalığı-Bowen disease Tırnak...

Tırnak Kanser Öncüsü Tümörleri

Aktinik Keratozis-Actinic keratosis Tırnak fiziksel yapısı ile trınak yatağını güneş-UV...

Tırnak İyi Huylu Tümörleri

Deride gördüğümüz iyi hıylu tümörleri tırnak ve çvre dokularda...

Tırnak Problemlerinde Ayak ve Ayakkabı

Ayak tırnak deformasyonları ve hastalıklarını birçok makalede açıklamaya çalıştık. Ancak...

Tırnak ve Çevre Dokularda Siğiller

Siğiller Human Papilloma Virüs-HPV ten kaynaklanan viral bir deri enfeksiyonudur. Deri dışında...

Tırnak bakımı ve Tırnak Kozmetikleri

Kadın ve erkek için sağlıklı ve estetik olarak güzel görünen tırnaklar her zaman önemli...

Mesleki Tırnak Hastalıkları

Mesleki tırnak hastalıkları; mesleki fiziksel ve kimyasa koşullardan kaynaklanan nedenler ile...

Onikofaji, Tırnak Yeme, Tırnakla oynama

Tırnak yeme-onikofaji, tırnakları kırma ve tırnaklarla oynama üzerinde fazla durulmayan ancak...

Diyabet, Şeker Hastalığı ve Tırnak

Tırnak yapısında bulunan proteinler non enzimatik glikasyona uğrarlar ve ortaya çıkan furosine ve...

Gebelik, Mens Dönemi ve Tırnaklar

Gebeliğin hormonsal ve matabolik değişimi tırnakları etkilemekte. Ayrıca gebe kadınlarda tırnaklar...

Böbrek Hastalıkları ve Tırnak

Böbrek sisteni hastaılarında trınak belirtileri gözlenebilmektedir. Ayrıca böbrek yetmezliklerinde...

Karaciğer Hastalıkları ve Tırnak

Karaciğer hastalıklarında 68% oranında trına belirtileri ortaya çıkmaktadır. Karaciğer...

Sindirim Sistem Hastalıkları ve Tırnak

Prmak ve tırnaklarda clubbing yada hipertrofik osteoartropati bir çok sindirim sistei hastalığında...

Sigara, Deri ve Tırnak

Sigara kullanımının hastalıklar ve erken ölümlerdeki rolünü  artık çok net biliyoruz. Tütün...

Sarı Tırnak Sendromu, Yellow Nail Syndrom

Sarı Tırnak sendromu klasik 3 bulgu-triad olan sarı tırnak, lenfödem ve solunum sistem tutulumu...

Solunum Sistemi Hastalıklarında Tırnak Belirtileri

Çomak Parmak, Clubbing Solunum sistemi hastalıklarından; akciğerde abse ve kistlerde, akciğerde...

Kalp ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları ve Tırnak

Kalp ve dolaşım sistem hastalıklarına bağlı olarak tırnak değişimleri gözlenmekte. Doğumsal Kalp...

Cilt Hastalıkları ve Tırnak

Pitriazis Rubra Pilaris, Pityriasis rubra pilaris;PRP PRP de tırnak tutulumu sıklıkla erişkin...

Tırnak ve Paraziter Hastalıklar

Skabiyes, Scabies, Uyuz Uyuz hastalığının klasik fromunda trınak ve çevre dokular etkilenmez....

Tırnak ve Çevresinin Mikobakteriyal hastalıkları

Lepra, Cüzzam, Leprosy Mycobacterium leprae dan kaynaklanan kronik bir enfeksiyondur. Periferik...

Tırnak ve Çevresinin Bakteriyal Hastalıkları

Paronişi Tırnak çevre dokularının bakteriyal hastalıklarında ortaya çıkan genel tablodur ve...

Tırnak ve Çevre Dokuların Viral hastalıkları

Viral hastalıkları trınak ünitesinde sık görülmektedir. Uçuk, Herpes simplex Parmakta, tırnak...

Tırnak Mantarı Tedavisi

Tırnak mantar hastalıklarının tedavisinş 3 başlıkta değerlendirebiliriz. Topikal...

Tırnak Mantar Hastalıklarında Tanı Yöntemleri

Onikomikozlarda klinik ön tanı sonrası kesin tanı için birçok yöntem...

Paronişi, Dolama, Paronychia

Paronişi yada sık biline adı ile "dolama"; parmaklarda tırnak çevresindeki yumuşak destek dokunun,...

Onikomikozis, Tırnak Mantarları

  Tırnak ünitesinin mantar enfeksiyonları onikomikoz olarak tanımlanır ve  I....

Ektopik Tırnak, Aksesuar Tırnak

Ektopik tırnak doğuştan yada sonradan gelişebilir. Travma sonrası matrixin bölünmesi ve bu...

Tırnak Diz Kapak Kemiği Sendromu, Nail Patella Sendromu

Bu sendrom osteoonychodysplasia olarakta bilinmektedir. Bu sendromda tırnak...

Ailesel ve Doğumsal Tırnak Hastalıkları, Hereditary and Congenital Nail Disorders

Embriyonal gelişimsel defektler deri, diş, beyin ve kemikleri etkiledği gibi tırnaklarıda...

Tırnakta Pigmentasyon ve Dermosokopisi

Derinin tüm pigmente lezyonları ve hastalıklarında kullanılan dermoskopi, tırnak...

Tırnak Kıvrımı Kapilleroskopisi

Vücudumuzda dokulardaki dolaşım sistemi mkrodolaşım-mikrovasküler sistem olarak tanımlanır. Bu...

Tırnak Hastalıklarında Dermoskopi

Dermoskopi cilt hastalıklarının klinik muayene ve tanısında kullanılan, özel bir ekipman ve klinik...

Tırnakların Fotoğraflanması Standartları

Tırnakların dijital fotoğraflanması; tüm cilt hastalıklarının tanı, takip ve konsültasyonlarında...

Parmak Uçlarında ve Tırnaklarda Pigmentasyon

Vücudumuzda parmak uçları gibi uç noktalar akral-acral alanlar olarak tanımlanmakta. El ve ayak...

Kırmızı tırnak, Eritronişi, Erythronychia, Kırmızı Lunula, Red Lunula

Eritonişi tırnağın bant yada homoje şekilde kırmızı-pembe grünmesidir. Sıklıkla uzunlamasına...

Lökonişi, Leukonychia, Tırnakta beyaz lekeler

Lökonişi; Leukonychia tırnak plağının beyaz görünmesidir ve belkide en sık görülen tırnak...

Tırnak ve Tırak yatağında Renk Değişimi, Chromonychia

Tırnak plağı ve/veya tırnak yatağında renk değişiklikleri "chromonychia" yada "nail...

Tırnakların Çabuk Kırılması, Nail fragility syndrome, brittle nail syndrome

Tırnakların çabuk kırılması "nail fragility sendromu" yada “brittle nail sendromu" olarak...

Tırnak yatağının kabalaşma, Subungual hyperkeratoz

Tırnak yatağını oluşturan epitel dokunun artışı-hiperplazisinden kaynaklanan tırnak altında aşırı...

Onikolizis, Onycholysis

Tırnak plağının tırnağın uç ve/veya yanlardan tırnak yatağından ayrılması klinik durumu...

Tırnak Düşmesi,Onikomadezis, Onychomadesis,Degloving

Tırnak plağının yapışık olduğu matrixten ve tırnak yatağından ayrılması onikomadezis olark...

Tırnakta pterjium deformitesi, Pterygium

Piterjium, pterygium şeklinden dolayı terim olarak kanat anlamına gelmekte. Tırnak plağının...

Tırnakların uç kısmında tabakalanma ve ayrılma, onikoşizi

Tırnakların uç kısımlarının tabaka rabaka kalkması adeta soyulması onikoşizi, onychoschizia olarak...

Tırnak plağında çukurlanma, pitting

Tırnak üzerinde küçük çukurlaşmalar pitting olarak tanımlanır ve trınağın proksimal katlantısında...

Tırnak Üzerinde Enlemesine yada Oblik Çizgilenmeler ve Oluklar

Tırnak plağında Oblik çizgiler, Zikzaklar, chevron nail/herringbone nail Erken çocukluk döneminde...

Tırnak Üzerinde Uzunlamasına Çizgilenmeler, Sırtlanmalar ve Oluklar

Tırnak plağının üzerinde uzunlamasına çizgiler, oluklar ve bu olukların arasında sırtlanmalar...

Onikogrifozis, Onychogryphosis, Koç Boynuz Tırnak,Tırnakların Kalınlaşması

Onikogrifozis nadir görülen ve sonradan gelişen tırnak kalınlaşması deformasyonudur. Sıklıkla...

Pakionişi, Pachyonychia, Kalınlaşmış Tırnak

Pakionişi tırnak plağının ve yatağının kalınlaşması ile kendisini gösteren bir tırnak...

Doğumsal yada Sonradan Gelişen Tırnak Yokluğu, Anonychia

Tırnakların embriyonal gelişimsel sürecinde az gelişmiş olması hyponchiaya olarak tanımlanırken...

Yıpranmış Tırnak

Atopik dermatitis gibi aşırı kaşıntılı seyreden cilt hastalıklarında uzun süreli kaşıma zamanla...

Büyük Tırnak, Macronychia, Küçük Tırnak, Micronychia

Tırnakların normalden büyük olması deformitesi macronychia, küçük olması micronychia olarak...

Papağan gagası tırnak,Parrot beak nails, Pençe Tırnak

Tırnakta uzun ekseninde, özellikle uç kısmında aşağı doğru aşırı eğimli olmasından kaynaklanan...

Uzun Tırnak, Dolichonychia, Kısa Tırnak,

Normal tırnakta aşağıdaki resimde gösterildiği gibi tırnağın uzun aksı; a ile enlemesine aksı; b...

Kerpeten Tırnak, Pincher Nail, Tedavisi

Normalde tırnağın uzun ve enlemesine aksı hafif bir curve çizmekte. Bu curve tırınak çevre...

Koilonişya, Kaşık Tırnak

Koilonişya(Koilonychia) şeklinden dolayı kaşık trınak olarak bilinen tırnağın şekilsel...

Çomak Parmak ve Tırnak

El ve/veya ayak parmaklarının uç ve son eklemlerinin genişleyerek tırnkalarında etkilendiği...

Tırnak; UV,Güneş, Tırnak Oje kurutucuları

Tırnak aynı deride olduğu gibi güneş yada yapay ışık kaynaklarından UV maruz kalmaktadır. Bunun...

Tırnağın Biyokimyasal Analizi

Tırnağın yapısındaki organik ve inorganik içeriğin biyokimyasal nalizi son derece önemlidir. Kan...

Tırnak Gelişimi, Emriyolojisi

Gebeliğin 8.haftasında embriyoda el ve ayakta parmaklar görülmeye başlamakta. Tırnağa ait...

Sedef Hastalığı Tedavisi Biyolojik İlaçlar

Sedef hastalığının nedenleri halen tam olarak açıklanamamakla birlikte genetik geçilişli olduğunu...

Vaskülitik Deri Döküntüleri

Vaskülit kanama ve damar fonksiyonlarının bozulması gibi sonuçlara neden olan kan damarlarının...

Sedef Hastalığı Eklem Tutulumu, Psöriatrik Artrit

Sedef hastalığının sadece deride şikayetler yaptığı düşünülmekte. Ancak sedef hastalığında nadir...

Hiperandrojenijizm, Androjen fazlılığı, Erkek Hormonu Fazlalığı

Hiperandrojenizm kadınlarda erkek hormonları-androjenlerin fazlalığından kaynaklanan hirsutism,...

Demodikozis-Pitriazis Follikülorum

Demodex insan ve hayvan derisinde yaşayan bir dış parazittir. Demodex artropodlar içerisinde en...

Lepra, Cüzzam, Hansen Hastalığı

Lepra başlıca deri, sinir sistemini, göz ve testisleri tutabilen, uzun klinik seyirli bir...

Topikal Kortizon İlaçların Kullanımı, Miktar, Standartları

Cilt hastalıklarında büyük bir bölümünde(özellikle egzamalarda) kortikosteroidlerin(kortizonların)...

Yüzde Kızarma, Flushing, Nedenleri ve Tedavi

Yüzde kızarma ve flushing belki de hepimizin zaman zaman yaşadığı bir problem. Ancak bunların...

Eritrazma, Erythrasma

"Corynebacterium minutissimum" bakterisinin neden olduğu bir deri enfeksiyonudur. Sıklıkla...

Karsinoid Sendrom

Bu sendromda karsinoid bir tümör ve buna eşlik eden yüzde kızarma-flushing, akciğer hava...

Lyme Hastalığı

Amerika’da 1975’te Connecticut’ta eski Lyme bögesinde cok sayıda cocukta saptandığı için bu isim...

Sıcak Banyo Follikulitis, Hot Tube Follikulitis, Sıcak el ayak sendromu

Follikülitis; vücutta kıl ve yağ bezlerinin ortak yapısı olan folliküler ünitlerin...

Pitted Keratolizis

Pitted keratolysis ayak mantarına çok fazla benzeyen ayak tabanında basma yüzeylerine yerleşen...

Sedef Hastalığında Tırnak Tutulumu

Psoriasis başta deri olmak üzere tırnak ve eklemleri etkiyebilen inflamatuar bir...

Eritromelanozis Follikularis,EMFF

Yüze yerleşen Eritromelanozis Folliküleris Fasie EMFF, EMFC EMFC ilk olarak 1960 yılında Kitamura...

Morfea

Slerodermanın lokal deri formuna morfea denilmektedir. Kadınlarda daha sık...

Mikozis Fungoides, Deri lenfomaları

Deri lenfomaları savunma sisteminin kan hücreleri olan B ve T lenfositlerden köken alan ...

PUPPP - Gebeliğin Döküntülü Kaşıntısı

PUPPP, Gebeliğin Polimorfik Erüpsionu, Gebeliğin döküntülü kaşıntısı Gebeliğin bu kaşıntısı; daha...

Gebelikte Kolestaza Bağlı Kaşıntı

Gebelikte karaciğer kaynaklı safra tuzları birikimi – kolestaz bağlı kaşıntı Obstetrik kolestaz,...

Gebelik Kaşıntısı - Gebelik Atopisi - Gebelik Prurigosu

Daha önceleri “Gebeliğin pruritik folikuliti (GPF)”, “gebelik egzeması (GE)” ve “gebelik prurigosu...

Viral Deri Hastalıkları

Virüsler bulaştıkları canlılların hücre içerisinde çoğalan mikroorganizmalardır. Bir virüsün en...

Derinin Yüzeysel Mantar Hastalıkları

Mantarlar nemli ortamlarda daha iyi ürerler. Lokal aşırı terleme, dar ve kapalı ayakkabı...

Orofasiyal Granulomatozis

Yüzde; ağız ve çevresinde granulomasyon yapan bir gurup hastalık orofasyal granülomatzis;Orofacial...

Terra Firma - Forma Dermatoz

Terra firma-forme dermatoz (TFFD) 1987 yılında Dr. Duncan, Tschen ve Knox tarafından...

Nasır, Yumuşak Nasır, Kallus, Korn

Nasır-kallus ve korn deride hiperkeratozis ile gelişmektedir. Hiperkeratozis derinin en üst bölümü...

Ağız Yaraları (Aftlar - Aftöz Somatitis)

“Aft” kelimesi Yunanca yanma, ateşlenme, iltihaplanma anlamlarına gelmektedir. Ağızda tekraralayan...

Melazma, Melasma, Kloasma

Melazma derinin pigmentasyon-renk düzensizliklerinden olan hiperpigmentasyon ile seyreden sık...

Yeni Doğanlarda Cilt, Saç ve Tırnak Bakımı

Yeni doğan dönemi bebeğin doğumdan sonraki ilk 4 haftasını kapsayan gelişim sürecidir. Bebeğin...

Hemanjiyom

Hemanjiyomalar damar iç yüzeyini kaplayan endotel hücrelerinin hızla çoğalmasından kaynaklanan iyi...

Keratin Kistleri (Milium - Milia)

Milia genellikle 3 mm den küçük yüzeysel keratin kistleridir. Bir tane olduğunda milium tanımı...

Büllöz Pemfigoid

Büllöz pemfigoid, içi su dolu kabarcıklar oluşturan ve bu su dolu kabarcıkların patlayıp açılması...

Gebelikte Sık Görülen Cilt Hastalıkları

Gebelik suresince immunolojik, metabolik, hormonsal ve damar sistemlerinde meydana gelen...

Fotoallerjik ve Fototoksik Egzama

Bazı düşük molekül ağırlıklı maddelerin UV veya güneş ışınlarının etkisi ile deride meydana...

Kontakt Dermatitis (Temas Egzaması)

Kontakt dermatit, deriye temas eden kimyasal ya da fiziksel uyaranlara karşı gelişen erken veya...

El Egzaması

Yunanca kökenli bir sözcük olan ekzema, “kaynama” olarak Türkçeye çevrilebilir. Ekzemada deri...

Kış Egzaması (Kserotik Egzama)

Kış ekzeması, kserotik ekzema olarak ta bilinen derideki yağ miktarının azalması ve kurulukla...

Pişik (Intertrigo)

Koltuk altı, kasık, meme, karın ve kalçalarda altı gibi terin kolay buharlaşamadığı ve nemli...

Gravitasyonel Egzama (Staz Dermatitis)

Venöz ekzema olarak da bilinmektedir. Oluşma nedeni bacaklarda venöz sistem yani toplar damarlarda...

Dishidrotik Egzama, Dizhidroz,Pomfoliks

Dishidrotik egzama el egzamaları içerisinde sınıflandırılmakta ve pomfoliks olarakta...

Diaper Dermatit (Çocuk Bezi Egzaması)

Çocuk bezinin temas ettiği alanda gelişen inflamatuar reaksiyona çocuk bezi dermatiti veya diaper...

Numuler Egzama (Diskoid Egzama)

Nummuler dermatitis yuvarlak-oval şekildeki egzamatöz deri lezyonlarını tanımlamaktadır....

Seboreik Dermatit, Seboreik Dermatit, Yağlı Egzama

Seboreik Dermatit (SD) - Yağlı Egzama olarak da bilinmektedir ve akneden sonra en fazla görülen...

Dermatitis Herpetiformis (Duhring Hastalığı)

Bir dermatolog olan Louis Duhring tarafından tanımlanmıştır ve hastalık ‘Duhring hastalığı’ olarak...

Ürtiker (Kurdeşen - Anjioödem)

Ürtiker halk arasında kurdeşen ve dabaz olarakta bilinen ve oldukça sık karşılaşılan bir klinik...

Liken Planus (Liken Hastalığı)

Liken planus (LP) kaşıntılı deri, mukoza ve kıl folliküllerini etkileyen bir cilt...

Pityriasis Rozea (Gül Hastalığı - Gilbert Hastalığı - Madalyon Hastalığı)

Pityriasis rozea (PR) Gül Hastalığı, Madalyon Hastalığı ve Gilbert hastalığı olarakta...

Kıl Dönmesi - Kıl Batması (Pseudofollikülitis)

Follikülit kıl köklerinin iltihabını tanımlamaktadır. Kıl batmasında kıl kökünde değil hemen...

Maling Melanoma (MM)

Genellikle maling melanoma-MM olarak tanımlanmakla birlikte melanomanın bening formu olmadığı için...

Deri Eklerinin Kanserleri

Derinin adneksleri veya deri ekleri;  ekrin ve apokrin ter bezleri, kıl folikülleri ve sebase...

Aktinik Keratozis - Solar Keratozis

Aktinik keratoz genellikle güneş, iyonize radyasyon,arsenik ve polisiklik hidrokarbonlara maruz...

Bowen Hastalığı

Bowen hastalığı, özellikle 60 yaş ve üzeri hastalarda görülen, derinin en üst katmanı olan...

Skuamöz Hücreli Karsinoma - Spinal Hücreli Karsinoma - Yassı Epitel Hücreli Karsinoma (SCC)

Tüm dünyada ve ülkemizde melanoma dışında görülen cilt kanserlerinde 2. sıradaki cilt kanseridir....

Bazal Hücreli Karsinoma

Derinin bazal hücreli karsinomu (BHK) günümüzde en sık görülen kanserdir ve sıklığı giderek...

Skar, Nedbe, Hipertrofik Skar, Keloid

Kötü Yara İyileşmesi Doku bütünlüğünü bozan yanık, travma, cerrahi girişimler, küpe yada piercing...

Akrakordon - Skin Tag - Deri polipleri

Akrakordon kadın ve erkelerde % 25 oranında sık gözlenen derinin iyi huylu  tümörleridir....

Keratoakantoma

Keratoakantoma kendiliğinden iyileşme gösterebilen ve klinik ve histolojik olarak SCC ile ileri...

Saydam Hücreli Akantoma

Derinin yüzey epidermisin klinik ve histolojik olarak kendine özgü bir görünümü olan tipik bir...

Epidermal Nevüs

Linear epidermal nevus veya verrükoz nevus gibi farklı isimleri bulunmaktadır. Derinin epidermis...

Seboreik Keratozis

Seboreik keratozlar en sık görülen ileri yaşlarda ortaya çıkan,  deride yüzey epidermisin benign...

Verruca Vulgaris, Verruka Vulgaris, Siğil, Wart

Siğilleri Human papilloma Virüs-HPV ten kaynaklanan viral bir deri enfeksiyonudur. Deri dışında...

Melanositik Nevüsler

Melanositik nevüsler sıklıkla ‘ben’ olarak da adlandırılmaktadır. Vücudun herhangi bir bölgesinde...

Deri Tümörleri

Deri kanserleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir artış göstermektedir. Geç tanısı...

Nevus, Mole ve Benler

“Nevus- Mole” ler halk arasında “BEN” diye bilinirler. Benleri melanositlerden farklılaştığı...

Vitiligo (Ala Hastalığı)

Vitiligo latince “vitelius” kelimesinden gelmiştir. Vitelius Türkçe dana anlamına gelmektedir....

Psoriasis (Sedef Hastalığı)

Psoriasis Yunanca “psora” kepek-kabuk kelimesinden gelmektedir. Halk arasında sedef olarak...

Leişmanyazis (Şark Çıbanı - Yıl Çıbanı - Gün Çıbanı)

Layşmanyazis; enfekte tatarcık sineklerinin kan emme işlemi sırasında bulaştırdıkları layşmanya...

Pedikülozis (Bitlenme)

Bitler memeli ve kuşlarda kanla beslenen vücut dışında yaşayan yani ekto parazitlerdir. Karın...

Skabies (Gale - Uyuz)

Skabies halk arasında uyuz yada gidişik olarakta bilinen paraziter cilt hastalıklarının en fazla...

El, Ayak ve Koltuk Altı Aşırı Terlemesi (Hiperhidrozis)

Terleme deride ekrin ter bezleri tarafından gerçekleşmektedir. Bu bezler derimizin her tarafında...

Şarbon (Anthrax)

Şarbon “Bacillus anthracis’in” oluşturduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu mikrop kapsülü bulunan ve...

Hirsutism, Hirşutizm

Vücudun yüzeyi, el içi, ayak tabanı ve dudaklar dışında, ince tüyler ve kalın kıllarla...

Hypertrichosis (Hipertrikozis)

Vücudun herhangi bir bölgesinde kıların sayıca artması ve kalınlaşmasını tanımlamaktadır. Sıklıkla...

Saç Dökülmesi ve Nedenleri

Saç dökülmesi alopesi olarak tanımlanmaktadır. Doğal saç dökülmesi;Saçlar doğal yaşam...

Alopesi - Saç Kıran Hastalıkları

Alopesi saç kaybı anlamına gelmektedir. Saçlı deri, sakal, kaş ve hatta vücut kıllarını...

Deri Altı Kanama - Purpura - Peteşi - Ekimoz

Deri altındaki kanamalar küçük iğne ucu büyüklüğünde ise  peteşi, büyük ise purpura, 1cm den daha...

Behçet Hastalığı

Behçet Hastalığı bir Türk doktor olan Hulisi Behçet tarafından ilk kez 1937 yılında...

Hidradenitis Suppurativa (Köpek Memesi Hastalığı)

Hidradenitis süppürativa; HS apokrin ter bezlerinin sık tekrarlayan iltihabi hastalığıdır. Halk...

Peroral Dermatitis'in Genel Özellikleri

Bulaşıcı bir hastalık değildir. Sistemik hastalıklar ile birlikteliği yoktur. Toplumda görülme...

Roza - Rozase - Rozasea - Gül Hastalığı

Çevresel koşulların cilt üzerinde artan etkisi, beslenme alışkanlıklarının hızlı değişimi,...

Atopik Egzama - Atopik Dermatitis (Çocukluk Çağı Ekzaması)

Atopik yapı kişinin taşıdığı genetik özellikler nedeniyle deri, sindirim ve solunum yollarının...

Sorunuzu Gönderin
dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor
Adres: Bulgurlu Mahallesi Libadiye Caddesi No:15 Daire:9 Üsküdar/İstanbul
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.
© 2017 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency