Damarsal Hastalıklar

Hemanjioma Tedavisi, Pulsed Dye Lazer, Alexandrite lazer

Yeni doğanda hemanjioma yada sık bilinen ismi ile damarsal benlerin görülme sıklığı % 3–10...

Yüzde Eritem, Flushing, Kılcal damar artışı, Telenjiektazi Lazer Tedavileri

Yüzde artmış damarsal yapılar, kılcal damarlar, kalıcı kızarılık ve yanma atakları estetik bir...

Herediter Hemorajik Telenjektazi, Osler Weber Rendu hastalığı

HHT, Osler-Weber-Rendu hastalığı olarakta bilinmektedir. Genetik geçişli AD bir damarsal...

Bacaklarda Venöz Yetmezlik, klinik sınıflama

Venöz yetmezlik kalbe kan akımının azalması, ven içerisinde kan basıncının artması ve buna bağlı...

Unilateral nevoid telanjektazi sendromu

Vücudun tek tarafında ve bir dermatom yada Blaschko çizgileri üzerine çok sayıda telenjektaziler...

Nd:YAG Lazer POL Skleroterapi ile Birlikte Kullanımı

Klinik çalışmalar Nd YAG lazer sonrası skleroterapi amaçlı kullanılan POL kullanımının etkili...

Varislerde Cerrahi Tedavi (Flebektomi)

Bacakta variköz venlerin cerrahi olarak çıkarılması flebektomi(Ambulatory flebektomi-AF) olarak...

Bacaklarda Venöz Yetmezlik ve Varislerde Sistemik Tedavi

Venöz yetmezlik ve varislerde kullanılan ilaçlar “Venoatif ilaçlar-VAD” olarak tanımlanmaktadır....

Bacaklarda Varis ve Telenjektazilerde Lazer Tedavileri

Venöz yetmezliklerde skleroterapi tedavisi halen altın standartdır. Ancak pigmentasyon,...

Bacaklarda Varisler İçin Öneriler

Varislerde Basit Yaşamsal Öneriler Varis oluşumunda ve tedavinin seyrinde günlük yaşantımızda...

Ayaklarda Venöz Yetmezlikte, Varislerde ve Telenjektazilerde Ultrasound ve Doppler

Doppler ve US Bacaklardaki venlerin değerlendirilmesinde ultrasound-US ve Echo Doppler daha fazla...

Skleroterapi

Bu tedavinin temeli varis ve telenjektaziler içerisine enjektör ile ve az miktarlarda uygulanan...

Endovenöz Lazer Tedavisi (EVLA)

Varis içerisinde lazer uygulaması; Endovenous laser ablation (EVLA) Bu yöntemin hasta uyumu...

Nd:YAG Lazer

Neodymium: Yitrium Aluminium Garnet Lazer-Nd:YAG Lazer 1064 nm dalga boyu ile Nd:YAG lazer diğer...

Potasyum Titanil Fosfat Lazer (KTP Lazer)

532 nm KTP lazer, KTP kristali kullanarak 1064 nm Nd:YAG enerji kaynağının frekansını ikiye...

Yoğun Darbeli Işık Sistemleri (IPL)

IPL sistemleri 500 nm ile 1200 nm arasında geniş dalga boyunda, nonkohorent, polikromatik ışıma...

Darbeli Boya Lazerleri (Pulsed Dye Lazer - PDL)

Tüm damarsal lezyonlarda kullanılan lazer uygulamalarında amaç lazer ışınımının damar içerisinde...

Bacaklarda Venöz Yetmezlik, Varis ve Telenjektazilerin Tedavisi

Ayaklarda venöz yetmezlik kaynaklı varis ve telenjektazilerde 2 ayrı sorun görülmektedir....

Bacaklarda Venöz Sistem (Bacaklarda Toplar Damar Sistemi)

Tüm vücut kanının % 60-70 i venöz-toplar kan sisteminde yani venlerde yer almaktadır. Venler;...

Bacaklarda Venöz Yetmezlik, Varisler ve Telenjektazilerde Tanı Yöntemleri

Bacaklarda varisler ve venöz yetmezliklerin değerlendirilmesinde klinik muayene son derece...

Gravitasyonel Egzama, Venöz Egzama (Staz Dermatitis)

Venöz ekzema olarakta bilinmektedir. Oluşma nedeni bacaklarda venöz sistem yani toplar damarlarda...

Varislerde Kompresyon Tedavileri, Varis Çorapları

Kompresyon tedavileri venöz yetmezlik tedavileri içerisinde belki de en basit ve ekonomik olan...

Venöz Göllenme (Venöz Lake)

Venöz göllenmeler, yaşlılarda bağ dokusu dejenerasyonuna bağlı olarak özellikle kronik güneş...

Telenjektazilerde Lazer Tedavileri

Çizgisel Yüz Telenjektazilerinde Tedavi CO2 ve Argon Lazer CO2 lazerin seçici olmayan etkisi ile...

Doğumsal ya da Sonradan Oluşan Damarsal Hastalıklar

Derinin damarsal hastalıkları klinik görünümleri ile ortak özellikler göstermektedir. Deride ile...

Damarsal Malformasyonlar

Damarsal malformasyonlar köken aldıkları damarsal kaynaklara ve akım hızına göre...

Damarsal Hastalıklarda Fotodinamik Tedavi

Fotodinamik tedavi dokulara dışarıdan ışık duyarlandırıcı verilmesi, sonrasında dokuya ışık...

Damarsal Hastalıklarda Antianjiojenik Tedaviler

Antianjiyojenik ilaçlar kan damarlarının büyümesini ve yenilerinin oluşmasını baskılayan aktif...

Doğuştan ya da Sonradan Gelişen Damarsal Hastalıklarda Lazer Tedavisi

Derinin damarsal hastalıklarında lazer uygulamaları Dr Leon Goldman tarafından 1963 yılında ruby...

Lenfanjioma Sirkumskriptum

Lenfanjioma sirkumskriptum (LS) deri ve deri altı dokulara yerleşen, nadir görülen, lenfatik...

Yüzde Telenjektazi

Deri yüzeyinde ince damarsal çizgiler şeklinde damarların görünür olmasına telenjiektazi...

Spider Angioma,Örümcek Damarsal Ben,

Spider angioma, vascular spider, spider nevus,nevus araneus olarakta bilinmektedir. Örümcek...

Pyogenic Granuloma (Piyojenik Granüloma)

Derinin sonradan gelişen anomalilerindendir. Buna “lobüler kapiller hemanjiyomda”...

Civatte'nin Poikiloderması (Boyunda Kılcal Damarlanma)

Göğüs üst-orta kısımları, boyun yan kısımlarında ve yüzün iki yanında ortaya çıkan bu tabloda...

Bacakta Telenjektaziler

Bacaklarda çıplak gözle ince çizgiler yada noktalar şeklinde damarların görünür olmasına...

Nevus Flammeus (Porto Şarabı Lekesi)

Nevus Flammeus-NF, Port-Wein Stain-Porto şarabı lekesi-PWS olarakta bilinmektedir. Doğumla...

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita

Bu kapiller malformasyon doğumsal gözlenen, ağımsı görünümde, yer yer atrofiler gözlenen, mavi-mor...

Telenjektazi

Deri veya mukoza yüzeyinde çıplak gözle ince çizgiler yada noktalar şeklinde damarların görünür...

Lenfatik Malformasyonlar

Lenfatik malformasyonlar-LM klinik olarak tıkalı lenf kanalları, vezikül yada içi lenf sıvısı ile...

Venöz Malformasyonlar

Venöz malformasyonlar – VM doğumla birlikte görülmektedir. Zamanla yaşla birlikte...

Kombine Damarsal Anomaliler

Klippel - Trenaunay Sendromu Klippel-Trenaunay sendromu kapiller-lenfatikovenöz malformasyondur....

Nevus Anemikus

Doğumla birlikte gözlenmektedir. Deride papiller dermiste damarlarda kalıcı defektler...

Fakomatozis Pigmentovaskülaris

Eğer hastada damarsal maformasyon ile birlikte melanositik ve epidermal benler aynı anda var ise...

Targetoid Hemosiderotic Hemangioma

Bu hemanjiyomada ortada kahverengi-morumsu bir deriden kabartı-papül ve çevresinde ekimotik bir...

Glomus Tümörü (Glomangioma)

Sıklıkla 1-20 mm çaplarında, deri renginde yada hafif mavimsi renkte yumuşak nodüller şeklinde...

Cherry Anjiyoma (Kiraz Damarsal Beni)

Belkide en sık gözlenen damarsal malformasyonlardır. Renginden dolayı kiraz beni yada ileri...

Angiokeratom (Anjiyokeratom)

Anjiyokeratomlar sonradan gelişen damarsal anomalilerdir. Damarsal anomali dermiste yüzeysel kan...

Angioma Serpiginosum

Doğumdan sonraki zamanda ortaya çıkmaktadır. Lezyonlar bakır rengi-canlı kırmızı arasında...

Bacillary Angiomatosis (Basiller Anjiyomatozis)

Aslında damarsal bir anomali değildir. Ancak kliniğinin çok karışması nedeni ile damarsal...

Kaposi Sarkoma

Kaposi’nin sarkoması-KS “Multiple idiopathic hemorrhagic sarcoma” olarakta bilinmektedr....

Bacaklarda Varisler

Venöz yetmezliğe bağlı olarak bacaklarda toplardamarların genişleyerek cilt dışından mavi, mor ya...

Varislerin Oluşma Nedenleri

Varislerin Oluşma Nedenleri Venöz yetmezlik ve buna bağlı olarak varis ve telenjektazilerin...

Hemanjiomalarda Propranolol

Yeni doğanda % 10 sıklıkla gözlenen hemanjiyomlar damar içi kaplayan endotel hücrelerinin bening...

yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency