Deri Eklerinin Kanserleri

Derinin adneksleri veya deri ekleri;  ekrin ve apokrin ter bezleri, kıl folikülleri ve sebase bezleri içerir. Derinin çoğu deri eki karsinomu oldukça maligndir. Klinik ve hatta histopatolojik olarak tanımlanmaları oldukça zordur. Genellikle ileri yaşlılarda görülmelerine rağmen tüm yaşlarda tutulum görülebilir.


Ekrin (Ter Bezlerinden Kaynaklanan Kanserler)

  • Ekrin Karsinomlar; Malign ekrin karsinom, malign ekrin paraoma ilk olarakte kullanılmaktadır. Genellikle kol ve bacaklarda veya gövdede, tek başına, bazen ülsere olan bir nodül veya plak olarak görülürler. En sık orta ve ileri yaş grubunda rastlanır. Geniş olarak metastaz yapma potansiyelleri vardır. Nevus sebaseus lezyonlarında da geliştikleri bilinmektedir.

  • Siringomoid ekrin karsinom, mikrokistik deri eki karsinom, malign siringoma veya tükrük bezlerinin sklerozan karsinomu olarak da bilinir. Genellikle gövde, boyun, yüz, saçlı deri veyakol ve bacaklarda nonspesifik, yavaş büyüyen, nodül veya plak olarak görülürler. Lezyon aynı zamanda bir sıvı salgılayabilir. Lokal olarak yıkıcıdırlar ve geniş metastazla rekürrense neden oldukları bilinir.

  • Müsinöz ekrin karsinom, derinin primer müsinöz karsinomu olarak bilinir. Genelde orta yaşlı erkeklerin baş ve boyunlarında yavaş büyüyen, ağrısız bir nodül olarak görülürler ve nadiren metastaz yapar.

  • Dijitat papiller adenokarsinom, el ve ayak parmaklarıyla bunların yakın komşuluğundaki el ve ayak ayasında görülen ağrısız, soliter, kistik lezyonlardır. Ağrı, hassasiyet ve aşırı kanama görülebilir. Bu lezyonların agresif bir lokal büyümelerinin olduğu , yüksek tekrarlama oranlarının olduğu ve metastaz yapabildikleri bilinmektedir. En sık uzak metastaz yeri akciğerdir (%41).

  • Dermal silindroma, ekrin ter bezlerinin intradermal kıvrılmış kanal bölgesinin benign, nadir bir tümörüdür. Ya genetik predispozisyon olmadan tek bir nodül olarak görülürler (%74) ya da baş boyun ve skalpte multiple lezyonlar olarak görülürler. Multiple ailesel lezyon tipinin kısmi penetransla otodominant bir geçişi vardır (%26). Bu lezyonlar hayatın ikinci ve üçüncü dekadında görülürler. Ağır vakalarda, tüm kafayı tutabilirler ve turban tümörü adını alırlar. Lokal büyüme, kranial perforasyon ve lenf nodlarına ve uzak organlara metastaz yapabilecekleri gösterilmiştir. Bir veya iki nodülün eksizyondan sonra tekrarlaması ve sık tekrarlar malign değişimi düşündürmelidir.Deri Eklerinin Kanserleri
Sebase Derinin Yağ Bezlerinin Karsinomları

Bu lezyonlar nadirdir, tüm deri kanserlerinin %0.2’sini oluştururlar. Genellikle non spesifik, hızlı veya yavaş büyüyen, ülsere, pembe-kırmızı veya sarı renkli nodüllerdir. En sık üst göz kapağı veya yüzde ve genelde 70’li yaşlarda görülür. Göze yapılan tedavi amaçlı radyasyon neden olabilir. Gerçek sebase karsinomlar nadirdir ve malign potansiyelleri değişkendir. Bu lezyonlar öncelikle bölgesel lenf nodlarına sonra da iç organlara metastaz yaparlar. Yüz kemiklerinin lokal invazyonu olabilir. Ekstraoküler sebase karsinom yüksek bir metastatik potansiyeli olan agresif bir tümördür. Gerçek sebase bez karsinomları, Muir-Torre sendromunun bir parçası olarak meydana gelirler.


Merkel Hücrelerinden Kaynaklanan Karsinomlar

Merkel hücreli karsinomlar, trabeküler karsinom, derinin küçük hücreli karsinomu, primer kütanöz nöroendokrin karsinom ve malign trikodiskoma olarak da bilinir. Bu lezyonlar derinin en agresif primer malignitelerindendir. Özellikle kıl folikülü etrafındaki epiteldeki plöripotent bazal hücrelerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Genelde güneş gören yerlerde, soliter, nonspesifik dermal bir nodül olarak 6. ve 7. dekadlarda belirirler. Lezyon, epidermal bir inklüzyon kistinin duvarından kaynaklanabilir. Bu lezyonların %50-75’i baş ve boyunda bulunur.77 Bazen translüsent görünümleri vardır ve bazal hücreli karsinoma benzerler. Tümör subkutan dokuyu ve kasları invaze eder, kan ve lenfatik damar invazyonu değişkendir. Üst dermis ve epidermisi genellikle tutmaz.


Deri Eklerinin Kanserleri

Sorunuzu Gönderin
dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor
Adres: Bulgurlu Mahallesi Libadiye Caddesi No:15 Daire:9 Üsküdar/İstanbul
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.
© 2017 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency