Damarsal Hastalıklarda Antianjiojenik Tedaviler

Antianjiyojenik ilaçlar kan damarlarının büyümesini ve yenilerinin oluşmasını baskılayan aktif maddelerdir. Kanser tedavilerinde geliştirilmiş ancak bu etkileri ile son yıllarda damarsal hastalıklarda kullanılmaya başlanmıştır.

Antianjiyojenik olarak ilk kullanılan ilaç yeni doğan hemanjiyomasında kullanılan imiquimod olmuş daha sonra beta blokörler kullanılmaya başlanmıştır. Bu ilaçların anti beta adrenerjik ve proapopitotik etkileri bulunmaktadır.

Son çalışmalar yeni doğan hemanjiyomasında büyüme evresinde CD34 endotel progenitor hücrelerin varlığını göstermektedir. Bu hücreler angiotensin-converting enzim ve anjiyotensin II reseptörleri 2 içermektedir. (anjiyotensin II reseptörleri 1 içermezler) Yenidoğan hemanjiyomunda mezenşimal hücrelerde anjiyotensin II uyarımına bağlı olarak VEGF salınmaktadır.

Beta blokörler böbreklerden renin salınımını baskılamaktadır. Renin -anjiyotensin yolunun bozulması ile hemanjiyomun tedavisinde etkili olmaktadır.

Bu tedaviler özellikle lazer sonrasında kullanıldığında klinik cevabı daha arttırmaktadır.

Marimastat bir metalloproteinaz inhibitörüdür ve ergenlik döneminde arteriovenöz malformasyonlarda anti enjiojenezide amaçlı kullanılmaktadır.

Talidomide bu amaçla kullanılabilecek diğer bir anti anjiyojenetik ilaçtır.

VEGF inhibitörlerinden sorafenib ve bevacizumab de kullanılmaktadır.


Damarsal Hastalıklar

yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency