Yoğun olarak kemik dokusunun biyomühendisliğinde kullanılan ve partiküler yapısı ile biyoseramidler gurubunda yer alan kalsiyum hidroksiapatit-CaHA , taşıyıcı jel fromunda polimerler içerisinde hazırlanarak dolgu formunda kullanılmakta. Bu birliktelikte en sık kullanılanı CaHA ve karboksimetil sellülöz-CMC içeren dolgulardır( Radiesse Mertz firması).

Bu dolgunun % 30 unu 25-45 mikron çaplı düz yüzeyli mikrokürecikler şeklinde CaHA oluşturmakta. Dolgunun geri kalanını olan 70% ini ise aköz bir jel olan CMC + gliserin + steril su(%1.3 sodyum karboksimetil selüloz, %6.4 gliserin ve %36.6 steril su ) oluşturmakta. CaHA  taşıyan CMC polimerler hidrojeller şeklindedir ve çapraz bağlara ile birleşmekte. Ortaya çıkan jeletinöz materyal dolgu olarak kullanılmakta. CMC polimerleri mukopolisakkarid yapısında olmadıkları için su tutma özellikleri daha düşüktür. Bu nedenle hyaluronik asitl dolgularda olduğu gibi “Tyndal” etkisine ve uygulama sonrası ödeme neden olmamakta.

Dolgu içeriği uygulandığında dokuda ilk volüm artşını sağlayan CMC dir ve 2-3 ay içerisinde biyolojik olarak kaybolmakta.Aylar içinde dokuda kalan CaHA mikroküreler yabancı cisim reaksiyonunu oluşturmakta, buda deride yeni kollajen-elastin ve hücreler arası matrix-ECM sentezini uyarmakta. Dokularda ortalama kalış süresi 9-18 aydır. CaHA dokuda 9 ay rejenrasyon etkisinin devam ettiği gösterilmiştir. Bu süreçte mikrokürelerin çevresi fibroblastlar tarafından üretilen fibrin, kollajen-elastin ve ECM tarafından sarılmakta. Bu süreç CaHA lerin doku makrofajları tarafından yıkımını yavaşlatmakta. Sonunda CAHA makrofajlar tarafında kalsiyum ve fosfat iyonlarına metabolize edilmekte. Dokuda ömür boyu kalan kalan kalsiyumun insan kemiklerine benzer mineral yapısı ve yabancı antijenik özelliklerin olmaması nedeniyle biyoyuyumludur. 

CaHA + CMC oluşan dolgunun 0.3, 0.8, 1.5 ve 3 ml lik hazır enjektör formları yüksek vizköz ve elastik modulus reolojisi nedeni ile yüz ve vücut uygulamalarında doku volümünün arttırılması için kullanılmış ve reolojik özellikleri nedeni ile derin uygulama gerektirmekte( supraperiosteal, subdermal ve derin dermis).

Ancak son yıllarda bu yüksek vizkoelastik ürünlerin serum fizyolojik ve lidokainle farklı oranlarda(1:1, 1:2...1:6 gibi) dilüsyonları hazırlanmakta. 1:1 dilüsyonlar reolojik özellikleri ile yine volüm verme amaçlı ve derin uygunaması gerekirken 1:2 dilüsyon sonrakilerde ürünün vizkoelastik özelliklerinin ve yüksek volüm verme özelliklerini azaltmakta. Dilüsyonel ürünler hedef dokuda daha yüzeysel uygulanabilmekte(subdermal). Yüksek dilüsyonlarda hazırlanan ürün daha az etkinlkte volüm vermekte ancak uygulama alanında CaHa daha geniş bir yüzeye yayılmasını sağlayarak deri dokusunun yeniden yapılanmasını(kolajen, elastin ve ECM yapımı ile)-remodelingi sağlamakta. Bu deride dermal kalınlık artışı, elastikiyette ve gerginliğinde artış yani cildin gençleşmesi anlamına gelmekte. 

Cilt gençleştirmede CaHA + CMC kullanımı sırasında ürün direk uygulandığında dilüe olmayan olarak tanımlanırken, 1:1 oranında dilüsyon dilüe ve 1:2 ve daha fazla dilüsyonlar yüksek dilüsyon olarak tanımlanmakta. Bu ürünün hedeflenen bir anatomik alanda farklı amaçlarla farklı dilüsyonlarda kullanımını sağlamakta. Örneğin jawline uygulamasında volüm amaçlı dilüe olmayan formu jawline yeniden şekilendirilmesi için derin dokulara uygulandıktan sonra cilt gençleştirme amaçlı yüksek dilüsyonal formu yüzeysel dokularar aynı seansta uygulanabilmekte. 

Dilüsyon oranları seçilirken, uygulamanın deride yüzeysel yapıldığı ve CaHA+MCM deri yüzeyinden hissedilebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle kalın deride dilüsyonal daha imce derilerde yüksek dilüsyonlar kullanılmaldır. Örneğin normal deride 1:2 yada 1:3 dilüsyonlar, ince deride 1:4 ve atrofik deride 1:6 dilüsyonlar tercih edilmelidir. Ayrıca yüzde 1:2, boyun dekolte alanında 1:2 -1:3, vücutta daha yüksek dilüsyonlar tercih edilmeli. 

CaHA + CMC orjinal ürün ile 5-10 ml boyutlarında ve içerisinde dilüsyon oranına göre hazırlanmış serum fizyolojik ve lidokain karışım içeren enjektörlere luer konnektörler ile birleştirilerek aktarılmakta. Daha sonra bu karışım luer konnektörler ile boş bir enjektör ile birleştirilerek iki enjektör arasında yavaş ve az kuvvet uygunarak(moleküler yapının korunması için) karışım az 20  kez mikst edilmekte.  

Aşağıdaki resimde farklı dilüsyonların hazırlanmasında örneklendirmeler görülmekte. Örneğin 1:4 yüksek dilüsyon hazırlanmasında; 1.5 ml HaCA + 2 ml %2 lik lidokain + 4 ml SF kullanılmakta. 

Dilüsyonlar hazırlanırken; lidokain uygulama sırasında ve sonrasında ağrıyı kontrol etmek için kullanılrıken SF dilüsyon için gerekli volümü sağlamakta. CaHA içeren dilüe olmamış orjinal ürün içeriğinde lidokain var ise dilüsyon için sadece SF kullanılmakta. Dilüsyon hazırlığı ve uygulama sırasında lidokainin toplam dozu önemli. Adrenalin + lidokain kullanılıyor ise toplam doz 70 kg sağlıklı bir erişkinde 500 mg, sadece lidokain var kullanılıyor ise 210 mg maksimum dozlar olduğu unutulmamalıdır(% 2 lik lidokain içeriğinde 1 ml 20 mg lidokain bulunmakta).

Hazırlanan dilüsyonal karışım tekrar 1-1.5 ml enjektörlere alınarak uygulama için kullanılmakta. Ancak dilüsyonel bu karışımda CaHA in homojen olması için yukarda tanımalnan mikst işleminin tekrarlanması gerekmektedir.

Dilüe ve hiperdilüe CaHA 22-25 gouge iğne yada kanüller ile uygulama alanına tüm yüzeyi kaplayacak şekilde uygulanmakta. Sıklıkla kanüller kullanılmakta. Özellikle akne skarları ve selülit alanındaki dimpe uygulamlarında kanüller uygulam sırasında subsizyonu daha az travmatik olarak yaptıkları için tercih edilmekte. Subsizyon uygulaması cilt gençleştime uygulanacak alanda deri katlantıları altından yapıldığında etkinliği daha iyi görülmekte. Örneğin boyun uygulamalarında boyundaki katlantılar boyunca kanüller ile girtilerek yapılan sunsizyon ve sonrasında dilüe CaHa uygulaması daha etkili olmakta. 

Yüksek dilüsyonlarda ürünün kullanımı ile uygulama alanında derinin nitelik ve niteliğinde sağlanan olumlu artış-yeniden yapılandırma-gençleştirme etkisi uygulamanın yüz, ön kol, kolun üst iç kımsı, el üstleri, boyun, dekolte bölgesi, bacaklarda diz kapakları iç kısmı, üst bacaklar, kalça ve  karında kullanımını sağlamakta. Hatta cilt çatlaklarında ve selülitlerde bile olumlusonuçları ile kullanılmakta. Cilt gençleştirmede kullanılan diğer uygulamalar ile karşılaştırıldığında(lazerler, derin kimyasal peelingler...) yüksek etkinliği, daha kolay uygulanabilir olması ve uygulama sonrası hasta konforunun yüksek olması nedeni ile son yıllarda daha fazla tercih edilmekte. Özellikle liposakşın sonrası uygulama alanında deride sarkmalar ve krapon kağıdı görünümün giderilmesi için tercih edilmekte. Akne atrofik skarlarında klinik ve estetik sonuçları ile yeni kullanım alanı olmakta. 

Dilüe CaHA uygulamalarında ideal sonuç için uygulama alanında deri altı yağ dokusu aşırı birikimi ve lpodistrofinin olmaması son derece önemlidir(ideal hasta gurubu ideal kilosunda olanlar). Ayrıca uygulama alanında deriyi krapon kağıdı gibi gözlemliyor isek bu ideal bir uygulama alanıdır. 

Uygulama alanında enjeksiyonun yapılabileceği alanlar işaretlenerek yüzey antiseptiker ile hazırlanır. Enjeksiyon için kullanılacak noktalara lokal anestezi yapılır. Sonra dilüsyonel CaHa kanüller ile homejen olarak alana uygulanır.

 Uygulama derinliği deride dermisin hemen üzerine dermal-subdermalplanda uygulanmalıdır. Uygulama alanında dikkat edilmesi gereken önemli bir faktör; bu alanda bulunan mimik ve fonksiyonel kasların varlığıdır. bunlar kaslardan dermise uznana fibriller yapıların varlığı unutulmamalıdır(göz ve ağız çevresi, göğüs ucu ve genital alan gibi). Ayrıca diz ve dirsekler gibi dinamik hareketli eklem bölgelerinde uygulam yapılmamalıdır. Bu Ağız çevresi uygulamlarında dudakların uygulama dışı olması gerektiği unutulmamalıdır.

Uygulama sonrası dilüe CaHa alanda iyi bir şekilde yayılması için hemen masajlar uygulanmaldır.

Uygulama sonrası alanda morluklar gelişebilmekte(% 3-5 oranında). Özellikle kanüllerin giriş alnlarında sıklıkla irsek, diz ve kalça uygulamalarında.  Uygulam sonrası 1-3 gün devam edebilen kızarıklık ve ödem gelişebilmekte. 

Hiperdilue uygulamalar 6 hafta ararlar ile 1-3 kez tekrarlanmalıdır(hastanın yeni kolajen-elastin-ECM oluşturabilme yeteneğine göre). Klinik ve estetik sonuçlar ancak 4 - 6 hafta sonra gözlenmekte.

Uygulam alanında botoxlar ile birlikte aynı seansta kullanılabilir. Yada diğer cilt gençleştirme uygulamaları olan PRP, US, RF, lazer ile kombine edilebilmekte.

 

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency