Dudak dolgu uygulamaları estetik uygulamaların belkide en vazgeçilemez olanı. Simetrik, dolgun ve çekici dudaklar...

Dolgu uygulamaları ile bunu başarmak mümkün ancak yetersiz hatta olumsuz sonuçları sık görmekteyiz. Estetik olarak güzel bir dudak dolgusu, dudakların volümünün fazla miktarda dolgu kullanılarak arttırılması anlamına gelmemekte. Bilinen en iyi dolgu markasının dudağın içerisine enjekte edilmesi yeterli olmamakta. Dudak volümü dışında dudağın konturları, projeksiyonu, alt ve üst dudağı oluşturan kompanentlerin birbiri arasındaki ilişkinin sağlanması gibi bir çok detay işin içine girmekte. 

Bu nedenle estetik ve ideal bir dudak dolgusu uygulamasında bazı stepler belirlenmiştir.

Öncelikle dudak dolgu uygulamaları hasta istekleri ile yapılmakta. Bu nedenle hastanın dudakları için dolguya ihtiyacı olup olmadığına yönlendirilmeden karar vermelidir. Bu kararın verilmesinde bir standart olmamakla birlikte en sık kullanılanı "Merz Aesthetic" firmasının geliştirdiği aşağıda yer alan bilgisayar ile düzenlemiş dudak örnekleridir.Bu örneklerden hasta kendi dudak yapısını tanımlayabilir.Dudaklarda dolgu uygulaması kararı verilen hastalarda;

Uygulama öncesi ve sonrası hasta dökümantasyonu, takip ve estetik fotoğraf değerlendirmesi için fotoğrafları alınmakta.

  • 2 adet önden tüm yüz fotoğrafı alınmakta. Bunlardan ilki normal hasta istirahat halinde dudaklar kapalı iken çekilmekte diğeri "Mona Lisa smile" olarak tanımlanan sosyal gülme durumunda çekilmekte.
  • 2 adet sağ ve sol yan tüm yüz fotoğrafları çekilmekte. 
  • 2 adet oblik olarak tanımladığımız 45 derecelik açılı tüm yüz sağ ve sol yan fotoğraflar çekilmekte. 

Klinik-estetik muayene ve fotoğraflardan tüm yüz ile ağız çevresi estetik ünitlerin simetrisi değerlendirilmekte.

Yüz simetrisinin değerlendirilmesi hakkında daha detaylı bilgi için...

Yüzün ve özellikle ağız çevresindeki estetik ünitlerin klinik ve estetik olarak yaşlanma sürecinin değerlendirilmesi

Dudak dolgu uygulamalarında çevre estetik ünitler olan nasolabial fold, ağız köşesi, meriotte çizgileri değerlendirilerek buralarada gerekir ise hastanın onamı alaınarak dolgu uygulamaları yapılmalıdır. Hastanın ihtiyaçlarının belirlenmesinde Merz estetik değerlendirme skalası kullanılır. Örneğin nasolabial katlantı için aşağıda skalada farklı dereceler gösterilmekte.  

Dudakların estetik ünitlerinin değerlendirilmesi

Dudağın volümetrik anatomik yapısına bakıldığında üst dudakta 3, alt dudakta 2 alanda daha yoğun volümetrik dokular görülmekte. Bu nedenle dolgu uygulamalarında üst dudak 3 ve alt dudak 2 ünite ayrılarak değerlendirilmekte.Dudağın anatomik yapılarının değerlendirilmesi

Dudakların anatomik yapısı genel tüm özelikleri ile değerlendirilmekle birlikte estetik dudak dolgu uygulamalarında daha ön plana çıkan anatomik alanlar  üst dudakta philtrum, cupid bow, dudak dış sınırında dudağı çevreleyen white roll olarak tanımlanan beyaz alan, üst ve alt dudak vermilionu, üst ve alt dudakta vermilionda dudakların kuru-ıslak sınırı.

 

Dudağın gülme estetiğinin değerlendirmesi

Dudakların kapalı iken ve gülerken simetrisi, fonksiyonel harmonisi, ön kesici dişlerin ve diş etlerinin görünme oranları değerlendirilmekte.

Çekici bir gülme estetik değerlendirmesinde 5 yapı değerlendirilmekte.

1. Dişler; gülme sırasında üst ön kesici dişler görünür olmalı ve bunların görünümleri, renkleri, şekil ve boyutları ve pozisyonları estetik olmlaı.

2. Diş etleri; üst diş etleri gülme sırasında hafif görünmeli. Bunların renkleri, simetrik yapıları ve dişler ile uyumu estetik olmalı. Gülme sırasında üst dudak alt sınırı diş etlerinin arkı ile uyumlu olmalı, buna gingival hat denilmekte. Gülme sırasında alt dudağın üst sınırı ön kesici dişlerin alt sınırı ile uyumlu olmalı, buna kesici diş hattı denilmekte.

 

In the upper lip, we prefer the lip line to lie level with the gingival line. For the lower lip, we prefer the lip line to lie level with the incisal line (Fig. 6). The third component is the effect of facial aging in the perioral region. Loss of volume in the perioral fat and lip, orbicularis oris action, and thinning of the skin need to be documented. The fourth component is the patient’s lip appearance relative to their ethnic standard. For example, white patients generally have thinner lips with longer philtral columns, whereas African American patients tend to have larger lips and shorter philtral columns. The final component to assess is the lip shape itself.

Daha detaylı bilgi için...

Bu değerlendirme sonrası hastanın dudaklarında işaretlemeler yapılır.

Dudak dolgu uygulamalarında hyaluronik asit içeren dolgular kullanılmakta.

Uygulama ağrılı olduğu için mutlaka lokal anestezi yapılmakta.

Uygulama öncesi 10 dakika soğuk kompres uygulanır. Bu vazokonstrüksiyon-damarlarda daralma yaparak kanama riskini azaltmakta.

Dudak dolgu uygulamalarında hastanın beklentileri ve ihtiyaçlarına uygun hastaya spesifik dolgu yapılmakta. Bununla birlikte dolgu uygulamlarında dudağın profili, projeksiyonu ve volümü olmak üzere 3 hedeflenen alan bulunmaktadır.

Dudağın Profili

Üst ve alt dudakta anatomik olarak en dışta yer alan, dudağı şeklini ve sınırlarını belirleyen tanım için dudak profili kullanılmaktadır. Dudağın profilini üst ve at dudakta deri ile kırmızı alan-vermilion arasında yer alan “white roll” -"beyaz hat" ve "cupid bow" belirlemekte.

Dudağın Projeksiyonu

Üsy dudak ve alt dudakta vermilionun dış sınırı ile ıslak-kuru vermilion sınırı arasındaki alan dudak projeksiyonu olarak kulanılmaktadır. 

Dudak Volümü

Üst ve alt dudakta vermilionda kuru-ıslak sınırı "red roll" olarak tanımlanır ve bu alan dudak volümünün verilmesinde kullanılır.

Yukarıda tanımlanan üç anatomik alanı aşağıda resimde bir arada gösterilmekte. 

Dudak dolgusu uygulamalarında hangi alana ne kadar dolgu yapılacağı son derece önemli. Örneğin aşağıdaki hastanın normal ve gülümserken dudaklarını değerlendirdiğimizde;  

  • Üst ve alt dudak volümü az
  • Gülerken üst diş etleri fazla görünmekte

Bu hasta dudak dolgu uygulaması profil, projeksiyon ve volüm alanlarına yapılmalı. Böylece hastanın dudak volüm isteği sağlanırken gülme sırasında diş etlerinin aşırı görünmeside engellenmiş olmakta.

Dudak Dolgu Uygulaması 

  • Dudak dolgusu için hyaluronik asitler kullanılmakta( Sağlık Bakınlığı, TÜV ve CE onamlı ürünler)
  •  29 gauge 12-14 mm uzunluğunda iğneler yada 25-gauge 40-mm uzunluğunda kanüller tercih edimekte.
  • 1 ml lik hyaluronik asit dolgu ürününden ihtiyaca göre toplam 1-2 ürün kullanılabilir. 
  • Ağrılı bir uygulama olması nedeni ile lokal anestezi, anestezik krem ve soğuk kompresler kullanılmaktadır.

Dudak Profil Uygulaması

Üst dudakta profili deri ile kırmızı alan-vermilion arasında yer alan “white roll” -"beyaz hat" ve "cupid bow" belirlemekte. Alt dudakta profili deri ile kırmızı alan-vermilion arasında yer alan “white roll” -"beyaz hat" belirlemekte. 

İlk olarak philtruma uygulama yapılır.

Üst dudakta ağız köşesinin 5 mm dışından sağ ve sol white roll ile cupid bow uygulama yapılır.

Alt dudakta yine ağız köşesinden sağ ve sol white roll' a uygulama yapılır.

Cupid bowda 29 gauge 12-14 mm uzunluğunda iğneler tercih edilirken diğer alnalarda 25-gauge 40-mm uzunluğunda kanüller kullanılmakta. 

Dudak Projeksiyon Uygulaması

Dudak projeksiyonu için dolgu aşağıdaki resimde sarı ile gösterilen alanlara yani white roll -red roll arasına yapılmakta.

Aşağıdaki resimde dudak kesit lanında bu gösterilmekte.

25-gauge 40-mm uzunluğunda kanüller tercih edildiğinde yine ağız köşesinden kanül ile girilerek üst ve alt dudakta projeksiyon alanına dolgu uygulanır. 

29 gauge 12-14 mm uzunluğunda iğneler tercih edildiğinde üst ve alt dudakta wgite roll dışından bir çok noktadan, aşağıdaki resimlerde olduğu gibi, projeksiyon alanına dolgu uygulanır.

Dudak Volüm Uygulaması

Dudak volüm uygulaması red roll' un (üst ve alt dudakta ıslak-kuru sınırı) iç ıslak bölümüne yapılmakta.

 

25-gauge 40-mm uzunluğunda kanüller tercih edildiğinde yine ağız köşesinden kanül ile girilerek red roll'un altına ve ıslak mukozaya doğru dolgu yapılır.

29 gauge 12-14 mm uzunluğunda iğneler tercih edildiğinde üst ve alt dudak dış kenarından red rollUn altına ve ıslak mukozaya doğru dolgu yapılır.

Dudağın bu teknikle dolgu uygulamasında mukozaya dokunulmaz. Bu mukozal travma kaynaklı ödem ve ekimoz(doku altı kanaması) gelişme riskini azaltmaktadır.

Son yıllarda nanofat ve microfat otolog yağ dokuları dudakta kulanılmakta. 

Bu otolog yağ taransfleri daha uzun kalmakta ve daha doğal durmakta.

 

 

 

 

 

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency