İkincil bir neden olmasızın koltuk altı, el-ayak başta olmak üzere vücudun bir bölgesinde kornik klnik seyirli aşırı terleme "Primer hiperhidrozis" olarak tanımlanmakta. Koltuk altında primer hiperhidroziste topikal tedavilerin yetersiz kaldığı durumlarda ikinci basamakta sıklıkla botulinum toksin botox tedevileri tercih edilmekte. Yüksek klinik etkinliğine rağmen botox enjeksiyonlarının ağrılı olması hasta - doktor tercihlerini olumsuz etkilemekte. Ağrı kontrolü için birçok stratejilerin kullanıldığını görmekteyiz. Botoxun dilüsyonu sırasında lidokan kullanımı, enjeksiyon öncesi topikal anestezik kullanımı, soğuk kompres destekleri vb.  Ancak son yıllarda botox etkinliğini azaltmayacak şekilde koltuk altında az enjeksiyon noktalarının kullanımı ağrı kontrolünde daha fazla tercih edilir oldu.

Klinik çalışmalar koltuk altı primer hiperhidroziste aşırı terleme alanının sıklıkla koltuk altı kılları ile sınırlı alan içerisinde kaldığını göstermekte. Nadiren bu alanında dışında aşırı terleme alanları görülebilmekte. Terleme alanının tam olarak belirlenemediği durumlarda botox uygulaması öncesi ve 3 hafta sonrasında aşağıda tanımlanan "minor iodine-starch test" yapılabilir. 

 

sonrasında koyu-mavi alanlar koltuk latıjnda hiperhidrozis alanlarını tanımlamakta.

Bu test sonuçları fotoğraflanarak arşivlenebilir ve tedaviden 3 hafta sonrasında sonuçlar ile karşılaştırılarak tedavinin sonuçları ve kontrol botox tekrar uygulaması değerlendilebilir. Ancak pratikte "minor iodine-starch test"  işarertleme kullanılmamakta. Bunun yerine koltuk altı kılları ile sınırlı alanın işaretlenerek botox uygulaması tercih edilmekte.

Koltuk altında botox sık kullanılan 20 nokta uygulama tekniğinde 1-1.5 cm eşit aralıklı noktalara enjeksiyon yapılmakta. Bu teknikte botulinum toksinin dysport ürünü kullanılmakta. Dysport 4 ml serum fizyoljik ile dilüe edilmekte. Her bir noktaya 30 gouge iğne ile intradermal 0.05 ml(6.25 U botox) dysport uygulanmakta. Bir koltuk için 1 ml(125 U botox)  ve toplam 2 ml(250 U) botox uygulanmakta. 3 hafta sonra klinik cevap % 90 nın üzerindedir. Ancak uygulamanın toplamda 40 noktadan enjeksiyon şeklinde yapılmış olması hastanı ağrı toleransını zorlamakta. 

Koltuk altında son zamanlarda kullanılmaya başlanan 7 nokta uygulama tekniğinde 2-2.5 cm eşit aralıklı noktalara njeksiyon yapılmakta. Bu tekniktede botulinum toksinin dysport ürünü kullanılmakta ve yine 4 ml serum fizyoljik ile dilüe edilmekte. Her bir noktaya 30 gouge iğne ile intradermal 0.14 ml(18 U botox) dysport uygulanmakta. Bir koltuk için 1 ml(125 U botox)  ve toplam 2 ml(250 U) botox uygulanmakta. 3 hafta sonra klinik cevap yine % 90 nın üzerinde. Ancak uygulamanın toplamda 14 noktadan enjeksiyon şeklinde yapılmış olması hastanı ağrı toleransını oldukça arttırmakta. 

Botox enjeksiyonlarına bağlı gelişen ağrı sıklıkla 3 faktöre bağlı olarak gelişmekte; iğnenin deriye girişi, enjekte edilen volüme bağlı olarak dokuda gerginlik, enjekte edilen botoxun doku ile etkileşimi. 7 nokta uygulam tekniğinde 20 nokta tekniğine göre her bir noktaya 3 katı bir volüm enjekte edilmesine rağmen genel ağrı daha tolere edilebilir olmakta. Bunda botoxta genel ağrı algısının enjeksiyon sayısı ile ilişkili olduğu düşünülmekte. Ayrıca 40 yerine 14 enjeksiyon noktasının kullanılacağını hastanın bilmesi psikoloik olarak daha iyi bir toleransta sağlamakta. 

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency