Botulinum toksin uygulamalarında uygulamayı yapan doktorun(mutlaka uzman bir hekim olmalı) yüz anatomisi ve kasları, mimikler ile yüz kasları arasındaki ilişki, mimik çizgileri(dinamik kırışıklıklar) ve yüz çizgileri(satatik kırışıklıklar) arasındaki farklar, botulinum toksin doz, enjeksiyon derinliği ve teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olması gerekmektedir.

Hasta beklentilerinin karşılanması ve doğru ve komplikasyonsuz bir botulinum toksin uygulaması için bunlar gereklidir. Uygulamanın yapılacağı anatomik alan, hastanın cinsiyeti, uygulama alanındaki mimik kaslar ve bunların kitleleri, derinin kalınlığı, yüzün sağ ve solun arasındaki simetri gibi bir çok faktör botulinum toksinin nasıl uygulanacağını belirlemektedir. Kısaca hastaya özgü botulinum toksini uygulanmalıdır.

Çenede Depressor Anguli Oris Kasına Botulinum Toksin Uygulaması

Çene yüzün alt bölümünde yer alan en önemli estetik anatomik alanıdır. Mimikler sırasında stabil kaldığı düşünülsede aslında bazı kişiler tarafından fazla kullanılan bir bölgedir. Sıklıkla şaşırma,korkma ve tiksinme gibi ifadelerde kullanılır. Zamanla çene ve çevresinde ince çizgiler, derin kırışıklıklar, çene gamzesi olarak tanımlanan çökmeler ve ağız köşelerinde aşağı doğru sarkmalar gelişmekte. Bu yüzü olması gerekenden daha yaşlı göstermekte. Daha genç ve dinamik bir yüz ifade beklentisi çeneyi sık botulunim toksin uygulama alanı haline getirmiştir.

Çenede zamanla bu olumsuzlukları yaratan 2 yüz mimik kası bulunmakta; "mentalis" ve "depresor anguli oris" kaslardır.

Depressor Anguli Oris Kası

Çenede ön iki yan kısımda üçgen şekilden yer alan depressor anguli oris(DAO) kası çok iyi tanımlanmıştır. Bu iki kas alt çene kemiği-mandibulanın ön sağ ve sol alt kısmından başlayarak yukarı doğru üçgen şeklinde uzanarak ağız köşesinde sonlanmakta. Çene iç kısmında depressor labii inferioris ve mentalis kası ile komşuluk oluşturuken mandibula altında platysmal kasının fiberleri ile içe içe geçmiştir.

DAO kası ağız köşesinde modus ile birleşme sırasında ağız köşesinde deriye ve ağız içinde mukozaya kas fiberleri vermekte. Bu alanda ayrıca kas fiberleri orbicularis oris, risorius ve levator anguli oris kaslarınada fiberler vermekte.

Bu kasın asıl görevi ağız köşesinin aşağıya hareketini sağlamaktır. Ağız köşesini yukarı doğru çeken levator anguli oris ve zygomaticus major kasları ile antagonist çalışmaktadır. Bu kasın aktivasyonu ile ağız köşeleri aşağıya hareket etmekte bu kişiye sıkıntılı, düşünceli ve endişeli bir ifade vermektedir. Bu ifadenin verilmesinde mentalis ve platysmal kaslarda DAO ile birlikte çalışmaktadır.

Bazı kişilerde bu diğer kasların aktivasyonu aşırı olumsuz mimiğe neden olabilmektedir.

Bu kasın hiperaktivasyonu;

Ağız köşesinde kalıcı olarak derin bir kırışıklık oluşmasına neden olmakta. Buna "mandibulolabial folds" yada salya çizgisi-drool lines denilmekte. Bu çizgilenme kişiye istenmeyen kızgın ve yaşlı ifadesi vermektedir. 

Ağız köşelerinin istirahat sırasında olması gerekenden daha fazla aşağıda olmasına ve mimiklerde daha fazla aşağıya yer değiştirmesine neden olabilmektedir.

DAO nun hiperkativitesinde bu kasa(sıklıkla mentalis ve platysma kaslarınada) botulinum toksin uygulanmaktadır. DAO kasın relax sağlandığında ağız köşesinde antogonisti olan zygomatik kasların aktivsyonu ile ağız köşesi yukarı kalkmakta.

Ağız köşesinin aşağı hareketinde platysmal kasında DAO ile birlikte etkin olduğu düşünüldüğünde, botulinum toksin DAO ile birlikte platysmal kasına hatta metalis kasınada uygulanmakta.

 

Mandibular ve çene botulinum toksin uygulaması çene konturunun daha belirgin olmasınıda sağlamaktadır. Ayrıca gülme sırasında ağız köşelerinin daha fazla yukarı yükselmesi sağlanmakta.

Hastanın cinsiyeti ve ırksal özellikleri yüz mimik kaslarının yapısal özelliklerini etkilemekte. Erkeklerde kadınlara göre mimik kasları fizyolojik olarak daha gelişmiş oldukları için kadınlara göre botulinum toksin dozları % 50-100 daha fazla olmalıdır.

DAO kasından kayaklanan kırışıklıklar ve ağız köşesindeki düşmenin asimetrik dağılımı önemlidir. Asimetrinin görüldüğü hastalarda botulinum toksin uygulanırken sağ ve solda aynı dozlarda uygulama yapılmaz.

Çenede DAO kası derin yerleştiği için enjektör 90 derecelik açılarla ve derin uygulanmaktadır.


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency