Botulinum toksin uygulamalarında uygulamayı yapan doktorun(mutlaka uzman bir hekim olmalı) yüz anatomisi ve kasları, mimikler ile yüz kasları arasındaki ilişki, mimik çizgileri(dinamik kırışıklıklar) ve yüz çizgileri(satatik kırışıklıklar) arasındaki farklar, botulinum toksin doz, enjeksiyon derinliği ve teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olması gerekmektedir. Hasta beklentilerinin karşılanması ve doğru ve komplikasyonusuz bir botulinum toksin uygulaması için bunlar gereklidir.

Uygulamanın yapılacağı anatomik alan, hastanın cinsiyeti, uygulama alanındaki mimik kaslar ve bunların kitleleri, derinin kalınlığı, yüzün sağ ve solun arasındaki simetri gibi bir çok faktör botulinum toksinin nasıl uygulanacağını belirlemektedir. Kısaca hastaya özgü botulinum toksini uygulanmalıdır.

Çenede Mentalis Kasına Botulinum Toksin Uygulaması

Çene yüzün alt bölümünde yer alan en önemli estetik anatomik alanıdır. Mimikler sırasında stabil kaldığı düşünülsede aslında bazı kişiler tarafından fazla kullanılan bir bölgedir. Sıklıkla şaşırma,korkma ve tiksinme gibi ifadelerde kullanılır. Zamanla çene ve çevresinde ince çizgiler, derin kırışıklıklar, çene gamzesi olarak tanımlanan çökmeler ve ağız köşelerinde aşağı doğru sarkmalar gelişmekte. Bu yüzü olması gerekenden daha yaşlı göstermekte. Daha genç ve dinamik bir yüz ifade beklentisi çeneyi sık botulunim toksin uygulama alanı haline getirmiştir.

Çenede zamanla bu olumsuzlukları yaratan 2 yüz mimik kası bulunmakta; "mentalis" ve "depresor anguli oris" kaslardır.

Mentalis Kası

Mentalis kasları çene kemiği olan mandibulanın ön kısmında kesici dişlere ait fossalardan-incisive fossa başlayarak aşağıya doğru uzanarak çene derisinde sonlanmakta. Başlangıç noktası hemen hemen lat dudak katlantısı hizasındadır. Her iki kas orta hatta ince bir septum ile ayrılmakta. Üzerinde yağ dokusu bulunmakta.

Mentalis kası menadibular kemikten başladıktan sonra aşağıya doğru çene derisine ışınsal olarak dağılmakta. Üst bölümlerinde kas fiberleri kısa ve nerede ise yatay seyrederken, alt bölümlerde fiberler uzun ve oblik yada dikey seyrederek deride sonlanmakta.  

Mentalis kası diğer yumuşak dokular ile birlikte çenenin dolgunluğunu ve profilde önde olmasını - protüzyonunu sağlamakta. Bu kasın asıl fonksiyonu alt dudağın normal anatomik lokasyonda kalmasını sağlamasıdır. Ayrıca yüzde dudakların büzülmesi, üzülme, hoşnutsuzluk ve somurtma sırasında orbicularis oris kası ile birlikte çene ve alt dudağın yükselmesini sağlayan bu kastır(alt dudağa kas fiberleri vermemesine rağmen bunu indirekt olarak yapmaktadır).  

Mentalis kası tüm yüz kasları gibi kemik dokudan başlamakta ancak deride sonlanmakta. Mentalis kası deride dermise kadar uzanan fiberler vermekte.

Mentalis kası kasıldığında çenede dinamik çizgiler çene deride içeriye çekilmelerden kaynaklanan çökmeler-dimple gelişmekte.

Mentalis kasının hiperkativitesi çenede portakal kabuğu görünümüne neden olmaktadır.

 

Mentalis kası bazı ikişilerde hiperaktif olabilmekte. Bu daha çok dudakları tam kapanmayan yada üst kesici dişleri öne açılanan-protüzyon kişilerde sık görülmektedir. Kas bu problemlerde ağızın normal fonksiyonu için hiperaktif olmakta. Ayrıca alt ve üst çene kapanma kusurlarındada mentalis kası hiperksitivitesi görülmekte( tip II de tip I den daha fazla görülmekte). Mentalis kasının hiperaktivitesinin belirlenmesi için hastadan ıslık çalması istenir. Bu sırada alt dudak katlatısının altında kas elle hissedilmeye çalışılır.

Mentalis kasının hiperaktif olması alt dudağın daha ön de olmasına-protüzyona neden olabilmektedir. 

Bu olgularda mentalis kaslarına tek yada iki noktadan yapılacak botulinum toksini oldukça estetik sonuçlar vermektedir.

Mentalis kasında nadir görülen bir diğer problem "geniospasm" dır. Geniopazm ataklar halinde başlayan çenede ve alt dudakta istemsiz hareketler ve titremelerin oluşmasıdır. Bu birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilmektedir. Belirtiler çocukluk döneminde başlamakta. Genetik geçişli olan formunda aile bireylerinde de sık görülmektedir. Sıklıkla belirtiler stres altında ortaya çıkmakta. Kişinin konuşma, sosyal ilişkilerini ve akademik başarısını ciddi düzeyde etkileyebilmekte. Bu hastalarda yine botulinum toksin benzer şekilde uygulanmaktadır.

Son yıllarda çene-boyun alt konturunun estetik olarak yeniden yapılandırılmasında diğer kas gurupları(platysma, masseter ve depresor anguli oris kasları) ile birlikte mentalis kasınada botulinum toksin uygulanmakta.

Hastanın cinsiyeti ve ırksal özellikleri yüz mimik kaslarının yapısal özelliklerini etkilemekte. Erkeklerde kadınlara göre mimik kasları fizyolojik olarak daha gelişmiş oldukları için kadınlara göre botulinum toksin dozları % 50-100 daha fazla olmalıdır.

Mentalis kasından kayaklanan kırışıklıkların ve dimpların asimetrik dağılımı önemlidir. Asimetrinin görüldüğü hastalarda botulinum toksin uygulanırken sağ ve solda aynı dozlarda uygulama yapılmaz.

Çenede mentlis kası derin yerleştiği için enjektör 90 derecelik açılarla ve derin uygulanmaktadır.


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency