Dermatolojinin girişimsel cerrahisi ve bazı lazer-estetik uygulamalarında uygulama noktasında yada daha geniş bir alanda anesteziye ihtiyaç duyarız. Bunu lokal anestezikler-LA ile sağlıyoruz. LA amid ve ester gruplarından oluşmakta amid gurubunda ne sık kullandılanları örnekler isek; lidokain, mepivakain, bupivakain, etidokain, prilokain ve artikain gibi.

Lidokain, lignokain olarak da bilinir, amid bazlı anestezik olmakla birlikte sınıf Ib antidisritmik olarakta tanımlanmakta. 1948'den beri kullanılıyor olması diğer LA ajanlarına kıyasla üstün güvenlik profili sunmakta. Tek başına yada diğer anestezikler ile birlikte kulanılabilir. Lidokainin enjeksiyon, solunum yolu ile, deri yada mukozada topikal olarak ... kullanılan birçok formu bulunmakta. Lidokainin yaygın kullanımı sistemik toksisite riskini, güvenlik dozunu ve alerjik aşırı duyarlılıkları riskini tekrar düşünememizi gerektirmekte. Özellikle bölgesl lokasl anestezilerde lidokain doku yerine yanlışlıkla;intravasküler yapılır ise hipotansiyon, kalp bloğu, idioventriküler ritimler ve ventriküler taşikardi ve fibrilasyon gibi ciddi kardiyotoksisiteye neden olmakta .

Sadece lidokain değil ilaç formulasyon içindeki metabisülfit ve parabenler gibi antioksidanlar ve koruyucularda maalesef alerji veya yan etkilere neden olabilmekte. Esterlerin metabolize olması ile ortaya çıkan para-aminobenzoik asit-PABA alerjik reaksiyona neden olduğu için ester gurubu katkı maddelinde çapraz reaksiyonların olabileceği unutulmamaldır. Parabenler, topikal kullanılan ilaçlar, merhemler, kişisel bakım ve hiyjen ürünleri ve kozmetiklerde ürün içerisinde mikrorganizmaların çoğalmasını engellemik için yaygın olarak kullanılmakta. Lidokain içeren topikal anestezikler % 0,1-0.3 düşük konsantrasyonlarda metilparaben içerir. kendisi alerjen değilken metaboliti olan PABa yğksek oranda alerjendir. Maalesef metilparaben içerikler bu nedenle ürtikeryal deri döküntülerine neden olmakta.

Bilimsel çalışmalar lidokaine kendisine bağlı alerjik reaksiyonların nadir olduklarını tanımladırlar. Lidokain toksitesininde rutin kullanılan dozların çok üzerinde olduğu görülmekte.

Lidokain sıklıkla  1:100.000 konsantrasyonda adrenalin ile birlikte kullanılmakta. Böylece adrenalin vazokonstriksiyona neden olarak daha az kanamaya neden olur, daha uzun süre anestezi aksiyonu sağlar ve daha az sistemik toksisite riski taşımakta.

Lidokain adrenalin/adrenalinsiz hazırlanmış ticari fromda ürünlerin pH değeri 2,5-4,0 arasında. Bu asitlik lokal anestezinin yapılması sırasında yanma hissinden sorumludur. Lidokanin etkinliğini değiştirmeden ve yanmanın azaltılması için "sodyum bikarbonat(NaHCO3) %8,4" ile tamponlama çalışmaları yapılmış. Bu şekilde tamponlanmış lidokain enjeksiyonun daha az yanma -ağrı yaptığı gözlenmeiştir. İlk çalışmalarda %1 Lidokain + 1:100'000 adrenalin 9:1 oranında NaHCO3 ile tamponlanmalar(9ml Lidokain-Adrenalin + 1ml NaHCO3 %8,4) yapıldığını görmekteyiz. Ancak bu oranların yetersizliği halen ağrının devam ediyor olması farklı tamponlama otanlarının gerekliliğini göstermekte. Ampirik çalışmalarda ideal dilüsyon 3:1 oranında neredeyse ağrısız enjeksiyon sonuçları elde edilmiştir. 

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency