Koltuk altı aşırı terlemesi el ve ayak aşırı terlemelerinden sonra ikinci sıklıkla görülmektedir. Hiperhidrozisli hastaların yaklaşık olarak % 30-50 sini oluşturmaktadır. 

Genellikle sağ koltuk altı sola oranla daha fazla ter üretmektedir.

Nadiren bir koltuk altı aşırı terlerken diğeri az yada hiç terlememektedir.

Koltuk altı bölgesinin aşırı terlemesi hatta terlemeye eşlik eden kötü koku sosyal ilişkilerimiz olumsuz etkileyebilen ve bir sosyal fobiye dönüşebilen bir durumdur. Bu kişilerde bazen psikolojik sorunlar bu sorun çözümsüz kaldığında daha da derinleşebilmektedir.

Aşırı terleme atakları çoğunlukla hasta tarafından kontrol edilemez ve egzersiz, stres ve sıcak ortamlarda daha da belirgin olmaktadır. Bu nedenle hastalar hiçbir ortama girmek istemezler ve konsantrasyonlarını toplamada zorluk yaşarlar. Koltuk altı terlemesi elbiselerde bıraktığı lekeler, elbiselerin renklerini değiştirmesi ile elbise seçimlerini de etkilemektedir.  

Koltuk altı aşırı terlemesi kötü koku olumsuzluğunu da getirmektedir. Yaşamlarımızı negatif etkileyen bu durum gerçekten rahatsız edici ve can sıkıcı olabilmektedir. Koltuk altı ter kokusu için aşağıdaki gibi bir skorlama yapılmıştır.  

Koltuk altında bölgesinde aşırı terleme-hiperhidrozisin sorumlusu apoekrin ter bezleridir ve sempatik sinirler tarafından kolinerjik ile uyarılmaktadır.

Ayaktan sonra cm2 de 300 adet ekrin ter bezi ile en sık aşırı terlemenin görüldüğü alandır.

Koltuk altında hiperhidrozis gelişim nedenlerine (altta yatan sistemik hastalığın varlığına) göre

• Birincil-primer hiperhidrozis yada

• İkincil-sekonder hiperhidrozis olabilir.

Primer olarak Koltuk altında Gelişen Hiperhidrozis

Altta hiçbir neden ve sistemik bir bozukluk olmaksızın koltuk altında genel aşırı terleme olarak tanımlanmaktadır.

Koltuk altında primer hiperhidrozis tanısı için;

• Koltuk altında bölgesel ve görünür şekilde aşırı terlemenin olması

• Aşırı terlemenin en az 6 aylık klinik öyküsünün varlığı

• Sistemik bir hastalık yada ilaç gibi bir nedenin olmaması

• Günlük yaşam aktivitelerini bozması

• Haftada en az 1 aşırı terleme ataklarının görülmesi

• 25 yaşından önce başlaması

• Aile hikayesinin olması

• Uykuda sırasında kaybolması

Kadın ile erkekte ve tüm ırklarda eşit sıklıkta görülmektedir. Hastaların %60-80’inde aile öyküsü mevcuttur.

Genellikle çocukluk ya da puberte döneminde başlayan belirtiler tüm yaşam boyunca devam edebildiği gibi 25-30 yaşlarında kendiliğinden düzelebilmektedir.

Koltuk altı aşırı terlemesine sıklıkla baş ve yüz, el içi ve ayak tabanı, koltuk altı aşırı terlemesi de eşlik etmektedir.

Koltuk altında aşırı terleme genellikle kıllanma alanı ile aynı hatta 1-2 cm iç kısmındadır.

Sekonder olarak Koltuk altında Gelişen Hiperhidrozis

Sekonder hiperhidroz sistemik bir hastalık ya da ilaç kullanımı gibi bir neden bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.  Koltuk altında tek taraflı, belli bir alanda ortaya çıkabileceği gibi tüm koltuk altının genelinde görülebilmektedir.

Sekonder ve lokal nedenler aşağıda listelenmiştir.

• Koltuk altına yerleşen deri hastalıklarına bağlı hiperhidroz

• Blue rubber bleb nevüs

• Sudoriforöz anjiom

• Glomus tümörü

• Nevus sudoriforöz S

ekonder ve genel nedenler aşağıda listelenmiştir

• Ateşli hastalıklar

• Endokrin ve Metabolik hastalıklar

• Hipertiroidizm • Diabetes mellitus

• Hipoglisemi

• Gigantizm ve akromegali

• Feokromasitoma

• Gebelik ve menopoz

• İlaçlar, toksinler ve madde bağımlılığı(alkolizim)

• Kardiyovasküler hastalıklar

• Solunum yetmezlikleri

• Hodgkin hastalığı

• Göğüs boşluğu tümör ve lezyonları

• Karsinoid tümör

• Obezite

• Parkinson hastalığı

• Omur ilik-Medulla spinalis yaralanmaları

• Otonomik disrefleksi

• Post-travmatik sringomyeli

• Periferik sinir perobemleri

• Familyal disotonomi(Riley-Day sendromu)

• Otonomik disfonksiyonlarla birlikte görülen motor nöropatileri

• Beyin lezyonları

• Hipotermi-vücut sıcaklığı düşmesinin eşlik ettiği ataklarla gelen hiperhidroz(Hines ve Bannick sendromu)

• Hipoterminin eşlik etmediği ataklarla gelen hiperhidroz

• Olfaktör hiperhidroz

• Kompansatuvar hiperhidroz Koltuk altı Terlemesinde

Tedavi Koltuk altı bölgesi aşırı terlemede tedavi hastaya ve şikayetlerin derecesine göre belirlenmektedir. Ancak bir algoritma ile tedavi seçimin yapılması daha doğrudur.  

Sıklıkla kullanılan tercih sıralaması aşağıdaki gibidir.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency