Siğil, verrüler insan papilloma virüsün; HPV bulaşarak neden olduğu deride iyi huylu hücresel çoğalmalar yapan bulaşıcı bir deri hastalığıdır. Deri dışında ağız, yemek borusu, soluk borusu, ses telleri, göz konjuktivası ve genital organlar ile kadınlarda rahim ağzında hastalık yapabilmektedir. Bir kısım HPV lerinin deri ve mukozalarda onkojenik yani kanser gelişimine neden oldukları ve premalign-malign onkojenik değişimlerin nedenleri oldukları bilinmekte.

Bulaşması direkt veya indirekt temas ile olmaktadır.

Görsel rahatsızlıkları dışında sıklıkla ağrı ve fonksiyon kısıtlamalarına neden olmaktadır.

Çocuk ve genç erişkinlerde % 10 oranında görülecek kadar sıktır. 

Vücudun her yerinde enfeksiyon yapmakla birlikte en sık el ve ayakta görülmektedir.

Daha detaylı bilgi için ...

Tedavi

Siğillerde uygulanacak tedavi  yönteminin hastaya en az zarar veren, ağrısız ve iz oluşumuna yol açmayan bir yöntem olması gerekir.

Tedavide en sık kullanılan yöntem siğil ile birlikte derinin uzaklaştırılmasıdır. Bu amaçla kullanılan yöntemler;

Kimyasal doku hasarı yapan ilaçlar( salisilik asitler, cantharidin ve formaldehid gibi )

Kemoterapotikler olarak podofilin, podopfilotoxin, 5-fluorouracil ve bleomycin gibi.

Alerjik duyarlandırıcılar; dinitroklorobenzen ve  squarik asit dibutil ester gibi.

İmmünomodülatör olarak interferon, sistemik retinoidler,  simetidin ve  topikal imiquimod gibi.

Elektrokoter ve Küretaj

Kriyoterapi

Son yıllarda klinik olarak daha etkin sonuçlar alınması ve tekrarlama risklerinin diğer tedavilere göre daha düşük olması nedeni ile lazerler siğil tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır.

Lazer Tedavileri

Pulsed Dye Lazer-PDL

PDL daha sıklıkla dmarsal lezyonlar için geliştirilmiştir. Siğillerde damarsal yapıların eçok yoğun olduğunu ve deriye dik yerleşimleri ile ve basınçtan etkilenerek siğil üzerinde noktasal doku altı kanamaları yapmakta. Bu siğillerde koyu renk değişimlerine neden olmaktadır. Siğillerin bu yapısal özellikleri nedeni ile PDL lazer başaı ile kullanılmaktadır.

Siğillerde flat yani düz olanlarda 7.0 – 7.5 J/cm2 tek atış, deriden kabarık olanlarda ise 7.0 – 7.5 J/cm2 2-4 üst üste-overlap yapılmaktadır. Dirençli olgularda 8.0-8.4 J/cm2 dozlara çıkılabilir.

İlk olarak siğil üzeri mekanik olarak noktasal kanama olana kadar temizlenmektedir. Bu PDL nin damasal yapılarar daha rahat ulaşmasını sağlamaktadır.

 

Biz merkez olarak 9 J/cm2, 5mm spot boyutu, 2 msn pulse sürelerini kullanmaktayız. Siğile 2-4 overlap atış yapılmakta. Lezyonda grileşme olduğunda lazere son verilmektedir.

PDL lazer siğile uygulandığında diğer damarsal şezynlarda olduğu gibi siğil de hafif bir grileşme renk değişimi olmakta. Bu grileşme 24 saat sonra siyah renge dönmekte, 10-14 gün bu renk değişimi devam ederek kaybolmaktadır. Aslında bu renk değişimi tedavide klinik olarak etkin bir uygulama yapıldığını göstermektedir.

Lazer atışları siğilin çevresine 1-2 mm taşacak şekilde uygulanmaktadır.

Lazer seansları 1-3 hafta ara ile yapılmakta. 

Diğer tedavi yöntemlerine göre uygulama daha az ağrılı ve uygulama sonrası günlük aktiviteye dönüş daha hızlıdır.

Rekürens yani hastalığın tekrarı oldukça nadirdir.

Nd YAG Lazer

PDL lazer uygulama mantığı ile aynıdır. Nd YAG lazerde siğilde damasal yapıları hedeflemekte.

Long pulse Nd YAG  lazerler özellikle el ve ayak siğillerinde başarı ile kullanılmaktadır.

4 hafta ara ile lokal anestezik kremlerin yardımı ile uygulanmaktadır.

Uygulama sonrasında 1 hafta siğilde hafif kanama ve kabuklanma olmakta ve iyileşmekte.

Uygulama sonrasında siğil zemininde kan damarları yırtılmakta ve doku kanaması olmaktadır. Bu 5-7 günde kaybolmaktadır. 1 hafta sonrasında siğil dökülmektedir. 

Başarı şansı % 96 lara çıkmaktadır.

1-2 seans olarak yapılmaktadır.

Seans aralıkları 1-2 aydır.

Aynı yerde tekrarlama olasılığı çok düşüktür.

Uygulama sonrasında ağrı, şişme ve ödem, kanama, hiper ve hipopigmentasyon olmaktadır. 

Aşağıdaki resimde ayak tabanında klinik ve tedvi olarak zor mozaik siğiller görülmekte

Nd YAG lazerden 2 hafta sonra

Lazer tedavisinden 6 ay sonra

CO2 ve Erbium Lazerler

Bu lazerler PDL ve Nd YAG lazere göre ablaziv lazerlerdir. Uygulama lanında siğil buunan deryi yksek ısı ile yakarak alandan uzaklaştırmakta yani ablazyon yapmaktadır.

Ağrılı olduğu için lokal yada bölgesel anestezi yapılmakta.

1-2 seans olarak yapılmaktadır.

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency