Mimiklerden kaynaklanan dinamik kırışıklıklar yüzde kaş arası, alın ve göz çevresinde sık görülmekte ve yaşlanma ile birlikte derinleşerek statik-kalıcı kırışıklılara dönmekte.

Kaş ortasında birçok kas bulunmakla birlikte dinamik-statik kırışıklıkların oluşmasında rol alan mimik kaslar; corrugator, depressor supercilii ve orbicularis oculi kasının üst-iç bölümüdür.

Bu kasların aktivitesine bağlı kırışıklıkların tedavisinde botulinum toxin uygulaması, alın germe uygulamaları sırasında cerrahi olarak bu kasların kesilmesi-miyotomi işlemleri uygulanmakta. 

Bu yazımızda kaş ortası-glabella alanındaki kırışıklıklar için bu kaslara ameliyatsız yapılabilen miyotomi tekniğinden bahsedeceğiz.

Bu yöntemde ilk olarak hastanın kaşlarını kuvvetli çatması istenerek kaş arasında oluşan dikey çizgiler işaretlenmekte. Bu dikey çizgiler corrugator kası ve orbicularis oculi kasının iç-medila kısmından kaynaklanmakta. 

Kaş arası kırışıkların klinik şiddetinin belirlenmesinde Merz firmasının geliştirdiği yüzde kırışıklıkların dercelendirilme skalası kullanılmakta. Hastaya güçlü kaşları çatması istenerek kaş arasında oluşan kırışıklıklar; O; kırışıklık yok, 1; hafif kırışıklık, 2; orta düzeyde kırışıklık, 3; şiddetli kırışıklık ve 4; derin oluklanma şeklinde derecelendirilir.

 

Uygulamanın yapılacağı alanda bulunan supraorbital ve supratrochlear sinirler ve bunlara eşkil eden damarsal yapılar işaretlenmekte.

Uygulama yapılan alanda deri dezenfeksiyonu sonrası lokal anestezi ve hafif tümesent anestezisi sağlanır.

Miyotomi için 0 kalınlığında steril prolen yada çelik iplikler kullanılır.

Aşağıdaki temsili resimde olduğu gibi daha önce işaretlenmiş kırışıklığın alt sınırından iğne ile girilerek, periosteal yapının üzerinde derin planda kırışıklık boyunca devam edilir ve kırışıklığın üst sınırından deriden çıkılır. 

İğne ile tekrar çıkılan delikten girilerek deri altında kırışıklık boyunca aşağı ilk girilen giriş deliğinden çıkılmakta.

Böylece corrugutor ve orbicularis kaslar 0 prolen suture arasında alınmakta.

İplikler birlikte çekilerek kasların iplik kesme etkisi ile hasarlanması sağlanır. Bu uygulama belilenmiş tüm kırışıklıklarda tekrarlanmakta. 

Miyetomşde diğer bir yöntem bu anatomik alandaki mimik kaslarının direkt kesilmesidir. Bunun için hastada tam kaş ortası glabellar alan ortası belirlenerek orta hat çizilir. Bunun sol ve sağ yanına buna paralel 1.5 cm dışına 2 hat daha çizilir. Bu iki yan hat üzerinde kaşın alt sınırı a ve b, üst sınırı e ve f olarak işaretlenir. kaş ortasındaki derin olukların en üst noktalarıda c ve d olarak işaretlenir. e ve f birleştiren hattın orta hattı kestiği nokta işaretlenir. 

Lokal anestezi sonrası miyotomi için 18 gouge iğne yada miyotomi kanülleri kullanılır. Bunlar ile a ve b noktalarından deri latına kas gurubuna girilerek c, d ve orta hat yönünde kasların deri altından kesimleri yapılır(yukardaki temsiliz resimde mavi hatlarda). 

Her iki yöntemde sadece miyotomi yeterli olmayacağı düşünülüyor ise supraperiosteal ve deri altına otolog yağ transferleri yapılabilir.

 

Uygulamadan hemen sonra kanama riskine karşı 10-20 dakika kompres yapılmakta. Her uygulama alanı 24 saat kapalı kalacek şekilde steril örtüler ile kapatılmakta.

Uygulama sonrası alında, üst göz kapkları ve uygulama noktalarında 1-3 gün kadar süren ödem ve geçici his duyu azalmaları olmakta(1-3 ay).

 

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency