Boyun, yüzün alt komşuluğu ile dekolteye kadar uzanan estetik alanlardan birisidir. Yaşlanmanın tüm belirtileri yapısal özelliği ile çok kolay görülebilmekte ve kişiyi estetik olarak rahatsız etmektedir. Boyunun istenmeyen estetik değişimleri aslında yaşlanmadan bağımsız çok daha erken yaşlarda ortaya çıkabilmekte. Bu tür problemlerde iplik askı sistemleri boyun estetiğinde kullanılmaya başlandı. 

Boyunun estetik problemleri yapısını oluşturan yüzeysel kas-fasya yapısı olan superficial musculoaponeurotic system-SMAS ile ilişkilidir. Bu yapıyı oluşturan platysmal kas boyunda yüzün alt ve orta kısımlarına kadar uzanmakta. Bu nedenle boyun ve yüzde gelişen tüm olumsuzluklar birbirlerini olumsuz etkilemekte.  

Bir çok boyun gençleştirme yöntemi kullanılmaktadır. Bunlarda ortak amaç SMAS nin gerginliğinin tekrar sağlanmasıdır. Boyun germe estetik uygulamaları, lazerler, RF ve mikrofokus US gibi. Son yıllarda minimal cerrahi ile boyunda iplikle boyun askılama-germe uygulamaları çok popüler olmaya başladı. Hatta bu uygulamalar uygun hastlarda yüz orta ve alt kısmında iplikle yüz germe ile birlikte yapıldığında estetik sonuçları daha mükemmel olmaktadır. 

Bu amaçla briçok özel cerrahi iplik kullanılmaktadır. Silhoutte soft, Spring tread, Apthos thread yada Elastic thread gibi.

Boyunun iplikle gençleştirilmesi için iplikler ile birlikte pratik kullanımı için sıklıkla iki ucunda yeterli uzunlukta iğneler bulunan (Jano needle®) sistemler kullanılmaktadır.

 Hasta ayakta yada otururken, baş rahat ve karşı bakışta boyun, mandibula-alt çene kemiği ve yüzün alt kısmı estetik olarak değerlendirilerek uygulam alanı cerrahi şaretle kalemi ile aşağıdaki resimde olduğu gibi işaretlenir. İşaretlemeye ilk olarak kulak memesi arkasından başlanır. Sonra kulak önünde pretragal alan, mandibula köşesi ve boyun orta hattı şeklinde devam edilir. Sonra bu noktalar yine aşağıdaki gibi A, B,C,D ve E şeklinde çizgiler ile birleştirilir.

 

İşaretleme sonrası bu alan antiseptik soluüsyonlar ile silininerek uygulamaya hazırlanmakta.

Genel anestezi, sedasyon anestezisi yada sıklıkla lokal anestezi altında yapılmaktadır.

Uygualam alanı steril edildikten sonra lokal anestezikler yukarda gösterilen nokta ve çizgiler boyunca uygulanmakta. 

Kulak memesi arkasına 1-2 cm uzunluğunda cerrahi kesi yapılarak bu alanda bulunan tympanoparotid fasyaya ulaşılmakta. Sonra özel makas ile deri altından yukardaki resimde kesik çizgiler ile gösterilen alandaki deri altta tympanoparotid fasyadan ayrılmakta. Boyun orta hattınada 0.5 cm bir kesi yapılmakta. 

Jano needle® iğnesi kulak memesi arkasındaki kesiden kulak ön kısmındaki noktaya kadar çizilen hat boyunca elastik iplikle geçirilir(A hattı boyunca). Jano iğne kulak önünde derine çıkarılır ancak iğne deriden tam çıkarılmadan kulak önünde tympanoparotid fasya içerisinden mandibula köşesine iplikle geçilerek bu noktadan deriden çıkılır(B hattı boyunca). Jano iğne deriden çıkarılmadan mandibula alt kenarı boyunda deride uygun derinlikte öne çene altında orta hatataki kesi alanına iplikle geçilir(C hattı boyunca). Orta hatta Jano inesi deriden tam çıkarılmadan geri dönületrek C hattına pararlel ancak bunun 0.5 cm altında paralel D hattı boyunda iplikle geçilir. Sonra jano iğne ve iplik E hattı boyunca geçilerek kulak memes arkasına ilk kesi alanına ulaşılır.

Aynı uygulama diğer boyun kısmına uygulanır sadece orta hatta diğer tarafın ipliği ile çaprazlaştırlır. En son sol ve sağ kulak memesi arkasında  iplikler çekilerek boyunun gerilmesi ve dokuların yukarıya kaldırılması sağlanarak buradaki fasyaya dikiş ile sabitlenir. Böylece sadece kulak memesi arakasında küçük kesiler ve görünmeyen deri altı iplikler ile boyunun minimal invaziv bir işlemle gerilmesi sağlanmaktadır.

En son olarak simetri ve yeterli germenin sağlandığı belirlendikten sonra kulak memesi arkasındaki kesi dikişler ile kapatılmakta. Boyuna özel garment yada elastik bandajla uygulanır.

Son yıllarda Fraksiyonel CO2 lazer, botulinum toksin uygulaması, gıdı ve boyuna yapılan liposakşın uygulamaları ile kombine edildiğinde uygun hastalarda yüksek estetik iyi sonuçlar alınmakta.

 

 Boyun ve gıdının iplikle gerilmesinde; hafif problemli ve genç hastalarda uygulanan bir diğer yöntem aşağıdaki resimde gösterilmiştir. Burada ilk uygulamaya göre daha basit bir iplik uygulaması yapılmakta. Resimde gösterilen 1,2 ve 3 noktalarına lokal anestezi yapılarak alanın sterizlizasyonu yapıldıktan sonra ilk iplik 1-2 arasında ikinci ipkik 1-3 arasında yerleştirilir ve 1 noktasında iplikler mastoid kemik üzeindeki fasyaya sabitlenir. Böylece 1 noktasında boyun platysma ve SMSA gerilmiş olur.

 

 

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency