Alfa hidroksi asitler (AHAs) birçok meyvada bulunan doğal asitlerdir. Bunlar molekül yapılarında alfa karbonda karboksilik asit(COOH) ve hidroksi (OH) gurupları içermektedir.  

1946 da 3% laktik asit pH 3.8 ilk olarak ichthyosis hastalığında kullanılmış. Kozmetik amaçlı kullanımı 1974.

Kimyasal peeling uygulamalarında Fenol ve TCA kadar güçlü etkileri olmamakla birlikte, sosyal aktivitesi yoğun ve özel olan ve cildinde aşırı soyulma istemeyen hastalarda tercih edilmektedir.

En sık kullanılan AHA lar;

 • Glikolik asit
 • Laktik asit
 • Malik asit(2 COOH grubu var)
 • Tartarik asit (2 OH ve 2 COOH grubu var)
 • Sitrik asit(3 COOH grubu var)
 • Mandelik asit(alfa karbonda fenil gurubu eklenmiş)
 • Askorbik asit (vitamin C) bir AHA dır ve melanin yapımını azlatmakta ve kolajen yapımını sitümüle etmektedir.

Glikolik sitler

2 karbon atomlu en kısa AHA bireyidir. Şeker kamışından elde edilmiş ancak günümüde sentetik fromları kullanılmakta.

Hidrofiliktir ve % 80 üzerinde satüre edilebilir.  

pH 0.5 ve isteğe göre pKa 3.83 yapılmakta.

Glikolik asit solüsyonlarının konsantrasyon ve  pH değerleri deri üzerindeki asidifikasyon güçlerini belirler. Ancak burada epidermal asidifikasyon peeling anlamına gelmemektedir. Örneğin 3% glikolik asit pH 3' de deride epidermiste en dıştaki korneositlerin ilk 5 tabakasında acidite etki gösterirken, 10% ve pH 3 de epidermisin daha derin tabakanları ve daha hızlı penetrasyon olmaktadır. 

Glikolik asitlerden hazırlanan solüsyonda gikolik asitin konsantrasyonuna bağlı olarak solüsyonun pH değişmektedir. Örneğin 1% den az glikolik asitte pH 2.5, 2% de pH 2.1. Konsantrasyon 5% üzerine çıktığında pH hızla 1.9 olmakta. 50%–80% gibi yüksek konsantrasyonlarda ise pH 0.5 yaklaşmakta. pH 0.5 de glikolik asitin serbest yani PKa sı yani deri üzerinde aktif asitik bölümü aslında deri için agresiftir.

Vücudun fizyolojik pH da kalması için geliştiridiği tamponlama-buffer kapasitesi bulunmaktadır. Örneğin kan önemli bir tampon sistemidir. Kanda Hb ve bikarbonat pH ı 7.37 ile 7.43 arasında stabil tutmaktadır.

70% glikolik asit deri tipine, st corneum kalınlığına, fotoaging düzeyine, prepeeling prosedürüne bağlı olarak 2-7 dakikada epidermisi hasarlandırmaktadır.

Buffered(tamponlanmış) AHA' larda( pH > 2.5) temas üsresi uzun unbuffered AHA larda (pH 0.5) daha kısa olmalıdır.

Normalde deri yüzeyi pH' ı  4.5 ile 6 arasında. Dermiste damarsal yapılar nedeni ile pH 7.2.

Glikolik asitlerin nötralizasyonu için base solüsyon, ammonium tuzları, sodyum bikarbonat yada sodyum hidroksit kullanılabilir. 

60% lık glikolik asit pH 0.5 dir. Bu sulu solüsyona yavaş yavaş eklendiğinde pH yükselmekte pH 3.83 olmakta. Sulu solüsyonda baze olarak "sodium glycolate yada ammonium glycolate" kullanılmakta. pH artmakta ancak solüsyonda aktif asit konsantrasyonu azalmaktadır. Örneğin pH 5 olduğunda artık solüsyon inaktif, serbest asit yok yani tam tamponlamış olmakta.

Glikolik asitte pKa 3.83 istenmekte pH 0.5-7 olabilir.

pH pKa dan yüksek ise daha az agresif anlamına gelmekte. pH pKa dan düşük ise daha agresif anlamına gelmekte.

AHA protein koagülasyonu yapmaz. Bu nedenle peeling uygulamalarında deri yüzeyinde beyazlaşma-frosting yok.

AHA' lar epidermal hücreler rasında yer alan corneodesmosomlarda lizis yapmakta. Bu korneositlerde dökülme ve deride geçici olarak incelme yapmakta. pH < 5 ise bu asitik özellik deride asidifikasyon yapmakta ve lipaz, fosfotaz ve transforming growth factor beta (TGF-β) aktive etmekte. Yüksek konsantrasyonlarda epidermolizis yapmakta. AHA bu özellikleri ile aslında keratinizasyon düzensilziklerinde endikedir. 

Glikoik asit TCAA ve fenole göre peroteinlere bağlanmaz ve nötralize olmaz.  

Etkileri konsantrasyonlarına,  pH a, pKa ya, deriyle temas süresine ve nötralize olup olmasına bağıdır.

Solüsyonun dilüsyonu ve glikolik asit pH üzerine etkisi; 5 ml glikolik asit baze solüsyonunun pH 2.7–3 aralığında. 20 cm3 su eklendiğinde pH değişmemekte. Ancak total volüm 85 ml üzerine çıktığında pH 3 – 4 olmakta. (pH sulu solüsyonun asidite yada bazitidesini ölçmektedir. pH = “p”ower of H+ tanımlar. Yani pH = proton konsanrasyonu demek. Saf su pH 7 yakın, çeşme suyu pH 5.5–6. Solüsyon sulu değil ise pH dan bahsedilemez. Mesela oleik asitte pH ölçülemez. pOH sulu solüsyonlarda alkaliteyi tanımlar. pOH ≅ 14 – pH olarak hesaplanır.)

1 seans AHA peel sonrası epidermal rejenerasyon 2–7 gün sonra görülür ve 2 haftada tamamlanır.

20%–30% glikolik asit 1 seans uygulandıktan 2 hafta sonra korneosit kohezyonu azalır, st corneumdan korneosit dökülmesi olmakta, epidermal kalınlık azlamakta.

50% glikolik asit ise st granulosumda hücrelerin kohezyonunu tamamen bozmakta.

70% glikolik asit epidermolizis yani deri nekrozu yapmakta.

Normalde glikolik asit dermise ulaşamaz bu nedenle dermiste direkt etkisi TCA ve fenolde olduğu gibi yok. Ancak peeling sonrası 2-3 haftalarda üst dermiste fibroblastik aktivite artışı ve yeni kollajen yapımı görülmektedir. Bu 1 yıl kalmakta. Dermiste glikoz aminoglikanlarda artmakta ve stabil kalmaktadır. 

Glikolik aistler preparat olaak hazırlanrken farkı hazırlanmakta. Bu neenle GAP seçiminde glikoik özellikleri iyi gözlenmelidir. Bu özellikler;

❖ Preparatda serbest asit; glikolik asit pH değeri 0.6 (70% glikolik asit solüsyonu) ve 1.7 (20% glikolik asit) yada 7.0 (20% glikolika ist su içerisinde). Serbest asit aslında glikolik asitin klinik olarak aktif fromu ve deri reaksiyonları bundan sorumludur. Uygulama sonrası deride kızarma-eritemi yapan bu.

❖ Kısmı nötralizasyon; bu formülasyonda glikolik asit ve baz aynı anda formülasyonda bulunmakta. Bunlarda baz olarak "ammonium hydroxide yada ammonium glycolate" tuzları kullanılmakta. Bu solüsyonun pH artmakta pH 3.8 olmakta.

❖ Tamponlanma-Buffered ; fromülasyona asit yada baz eklenerek solüsyonun pH sabitlenmiş tamponlanmış anlamına gelmektedir. Örneğin glikolik asite eşit molar sodyum glikolat eklenmekte.

❖ Esterifiye formları; glikolik asitin glykol-sitrat ile fromunu ifade etmektedir. Bu AHA nın daha az iritant olması anlamına gelmektedir.

Glikoik asit peeling etkileyen faktörler;

 • pH; Düşük pH daha agresif glikoik asit anlamına gelmekte. pH 1-2,5 arasında solüsyon peeling amaçlı daha agresif. pH 3,5 olması demek solüsyon içerisinde glikoik asitin % 50 sinden fazlasının tuzlara dönüşerek inaktif olması anlamına gelmektedir.
 • Glikolik asitlerin konsantrasyonları % 80 e yaklaştıkça daha satüre olmakta. pH aynı kalmak üzere solüsynun konsantrasyonu ne kadar yüksek ise o kadar agresf anlamına gelmekte. örneğin pH 2 de % 80 glikolik asit & 20 glikolik asitten daha agresiftir. 
 • Glikolik asit hazırlananırken solüsyonda kullanılan diğer içerikler; bazı içerikler AHA ların deriye eemilimini azaltabilir yada attırabilmektedir. Örneğin alkol içerisinde hazırlanan glikolik asit solüsyonlarında alkol esterleri kısmi olarak baskılamakta. 
 • Glikoik asit peeling seansından 1 hafta önce deride st korneumu incelten ürünlerin kullanılmış olması; tretionin, AHA ve benzil perokist bu etki ile glikolik asitlerin daha derne penetre olmasına neden olmaktadır.
 • Glikolik astlerin deri ile temas süresi; glikolik asitler uygulama sonrası nötralize edilmeli. Bu üsre uzadığında deride etkileride artmaktadır. 
 • Glikolik asit uygulama öncesi derinin temzilenmesi ve degresing(deri yüzy yağının alınması) glikolik asit etkinliği için son derece önemlidir. 
 • Nötralizasyon mu? yıkama mı?; yıkama glikolik asit dilüe etmekte yani nötralize etmememekte. Bu nedenle glikolist peeling sonlandırma mutlaka nötralizör ile yapılmalaıdır.
 • Uygualma sıklığı; 1-4 haftadır.
 • Peeling solüsyonunun yuygulaması iiçin fırça yada en emniyetli olanı pamuk aplikatörler kullanımıdır. Bunlar deriye fazla basınç ile uygulandığında peeling ajanının emilimini arttırabilmektedir.
 • Derinin genç, hidrate ve sağlıklı olması peeling ajanının emilimini azaltmakta. Derinin yaşlı, fotohasarlı olması akne gibi bir problemin varlığı ise peeling ajanının emilimini arttırmaktadır.
 • Peeling sırasında kullanılan kimyasal ajanın miktarı; aynı p olmasına rağmen deri yüzeyinde ne kadar fazla peeling ajan solüsyonu var ise o kadar deride hasar gelişmekte.
 • Peeling öncesi yapılan bazı uygulamalar; epilasyon, eksfolyantların kullanımı, vinil yada diğer maskelerin kullanımı, retinoidlerin kullanımı peeling ajanının emilimini arttırmakta.

Laktik Asiler

Glikolik asitten sonra en kısa AHA bileşiği. Alfa karbondaki H yerine metil gurubu geçmiş.  

pKa 3.86 değeri ile glikolik asitlere yakın.

Laktik asit kesilmiş sütten elde edilmekte.

Deriye penetre olduktan sonra reversible ve otomatik olarak pirüvik asite dönüşmekte. Pirüvik asit alfa karbonda OH yerine keto (= O) geçmiş hali.

Glikolik asite göre epidermisi daha yavaş hasarlandırmakta.

10%–20% yada daha güçlü laktik asit epidermisin en üst katmanı olan st. corneumu hasralandırmakta ve stimülasyon başlamakta.

Ancak uygulama uzun sürdüğünde etkisi azalmakta.

50%–70% laktik asit glikolik asit gibi exfoliation yapmakta.

pH 3 de pH 5 göre deride hidrasyon etkisi daha yüksektir. Hidrasyon etkisi üre ve gliserolden daha iyidir.

Stimülasyon etkisi peeling etkisi kadar iyidir. 12% laktik asit 3 hafta kullanıldığında papillar dermiste kolajen artışı 25% TCA yada fenolden daha iyidir.

AHA klinik olarak kullanım alanları

 • Akne

 % 8 lik düşük konsantrasyonlarda  glikolik asit günlük düzenli kullanımı ile 2-3 ay sonra aknede sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Glikoik asit ve laktik asit bu amaçla kullanılmakta.

Aknede 50% yada üzrinde konsantrasyonlar 1-3 dakikalık temas süreleri ile kullanılmakta. Daha yüksek konsantrasyonlar ve daha uzun temas süresi epidermolizis ile istenmeyen reaksiyon ve uzun iyileşme sürelerine neden olmaktadır. Sırtta aknede % 70 konsantrasyonlar ve 4-10 dakikalar kullanılmalıdır. Aktif aknede haftalık peelingler arada günlük bakımlar yapılmaktadır.

 • Yaşlanma-Aging

Agingde AHA lar hyperkeratinizasyon ve ciltte kuruluk-xerosisi hemen düzeltmektedir. Fotoyaşlanmada st corneumda kalınlaşma, melanostlerde lokal artış (lentigines and pigmented hyperkeratosis) ve dermal elastozis olamakta. Bunlarda AHA peeling son derece etkilidir. Fotoyaşlanmada koruyucu amaçla AHA peeling sırasında temas süresi kısa ancak tedavi amaçlı süre uzatılabilir. Ayrıca fotoyaşlanmada ciltte AHA emiliminin daha zor olduğu unutumamalıdır. İnce çizglerde % 50-70 konsatrasyonlarda uygualandığında 6-12 ayda etkili ancak fold ve derin kırışıklıklarda etkinliği yok. İlk 4-6 hafta haftada 1 kez yapılmakta daha sonra 2 ayda bir devam edilmekte.

 • Diskormi ve Melazma

50% glikolik asit peel ve günlük 8%–12% krem glikolik asit kullanılmaktadır. Özellikle hafif ve epidermal melasmada etkilidir. AHA Peels sonrasında AHA lı yada hipopigmentasyon yapıcı ajanlar ve sunblock etkili bir protokol oluşturmaktadır.

 • Cilt Kuruluğu-Xerosis, Ichthyosis ve Siğillerde-Wart

15%–20% glkolik asit el içi-ayak tabanı-palmoplantar hiperkeratotitik ekzamada etkilidir. 12% glikolik asit krem güneş sonrası eritemi kontrol altında tutmakta. 

 • Diğerleri

Glikolik asit tek başına cilt çatlakları-strech markta etksiz. Ancak glikolik asit öncesi mikrodermabrazyon etkinliği sağlamakta.

 • AHA ların kozmetikler içerisinde kullanımı

8%–15% fromları kolay hazırlanmakta ve evde peelingler öncesi, seans arasında ve peeling sonrası kullanılmaktadır. Bunlar deride kolay soyulma ve iritasyon yapabilmekte. Bu durumlarda tedavi kesilmekte ve birkaç gün sonra tekrar başlanmakta.

8%–15% jelleri (bunlar fizyolojik pH 4.55 tamponlanmış) günde 2 defa yüz yıkandıktan sonra uygulanmakta. Bu jellerin kullanımı sırasında deriyi kurutmamamaya dikkat edilmelidir.

Yağlı ciltlerde kullanımında ise uygulama öncesi cilt yağdan iyice arındırılmalıdır.

Başlangıçta % 8 ve sunblocklar ile başlanmalıdır. Sonra konsantrasyon ve uygulama sıklığı arttılmalıdır. 8%, 12%, 15% hatta 20% gibi.

AHA lar yüz dışında boyun, dekolte, eller ve kollara ve diğer vücut alanlarına uygulanabilir. Yüzde daha fazla penetre olduğu unutulmamalıdır.

AHA + tretionin kullanımı; 0.1% tretionin kullanım öncesi 8%–10% glikolik asit jel kulanımı tretonin emilimini arttırmaktadır. Hasta tolere edemiyor ise tretinoin 0.05% geçilebilir yada 8%–10% glikolik asit krem sabah ve tretinoin krem akşam kullanılabilir. Duyarlı ciltlerde ilk 15 gün 8%–10% glikolik asit krem sabah, 15-30 gün 10%–12% glikolik asit sabah, 30-60 günlerde 8%–10% glikolik asit sabah 0.015% tretinoin akşam kullandırılmaktadır.

AHA + Hidrokinon; hidrokinon daha çok peeling seansları arasında tercih edilmekte. Bunun dışında %8-10 glikolik asit içerisine 3%–8% hidrokinon w/o krem şeklinde kullanılabilmektedir. Yağlı ciltlerde gel formu tercih edilmekte.

Diğerleri; Kojic acid (2%–5%) eklenebilir. AHA ile birlikte kortizon, antifungal birlikte kullanımı asıl ilaç emilimini arttırılmaktadır.

5-Fluorouracil (5-FU) + glikolik asit; haftada 2 gün arka arkaya 5 FU % 1-2 krem formu, % 10 glikolika asit her gün yada gün aşırı kullanılmakta.

AHA Peeling Uygulaması 

Peeling Öncesi - Prepeeling

Hastanın ve klinik uygulama endikasyonuna göre peeling öncesi bir hazırlık dönemi yapılmaktadır. Bunlar aşağıdaki tanımlanmaktadır. 

1. Özel durumlarda uzun zamanlı bir prepeeling planlaması; AHA peelingden 4-6 hafta önce pre-peeling aşamasıdır. Bu uygulama özel bir alanda yada genel geniş bir alanda olabilir. Glikolik asit gibi AHA bileşiğinin deride daha derine penetre olması için yapılan bir hazırlıktır. Burada normal bir glikolik asit peelinge göre daha dikkatli olunmalıdır. Daha kısa sürede nötralizasyon yapılmalıdır.

2. Özel olamayan durumlarda uzun zamanlı prepeeling planlanması; glikolik asitte daha derin peeling hedefleniyor ise akşam 0.05% tretinoin krem uygulaması 4-6 hafta st. korneum kalınlığını azlatmakta peeling derinliğini arttırmaktadır. Genç hastalarda buna ek olarak 10% glikolik asit jel sabah kullanılabilir.

3. Özel durumlarda hazırlık; akne, fotoyaşlanma yada melasma için özel preparatlar prepeeling amaçlı kullanılmaktadır. Menopozal ve postmenopozal kadınlarda antiaging yaklaşımlarda hormon içeren kremler etkli olmaktadır. (Testosterone propionate 100 mg + Estrone 5 mg + Estradiol benzoate 5 mg + Eucerin O/W 45 g yada Neribase  45 g mikstleri gibi)

4. Orta zamanlı planlama; AHA peeling den 2-4 hafta önce prepeeling aşamasını tanımlar. Dolgu, mezotedavi uygulamları öncesi derinin uyarılması amaçlı kullanılabilir. Benign tümörlerin alınması öncesi, roza ve seborheik dermatitis tedavisinde destek amaçlı.

5. Kısa zamanlı planlama; AHA peeling den 1-2 hafta önce prepeeling aşaması. 

6. Peelingden sadece birkaç gün önce prepeeling hazırlık yapılması.

7. Peeling seansı sırasında hazrılık

Peeling sonrası deskuamasyon deride dökülme etkisi;

Tamponlanmış bir glikolik asit solüsyonu peelingde doğru uygulandığında görünebilir bir deskumasyon yapmaktadır.

Su bazlı glikolik asitler deriye uygulandığında homojen bir penetrasyon göstermez, lokal riskler, overpeeling alanları ve buna bağlı postinflamatuar hiperpigmentasyon-PIH gelişimi ve deride kabuklanma olabilmektedir. Epidermisin yıkımı soyulmalara neden olmaktadır. Bu seçilen glikolik asit peeling konsantrasyonuna ve uygulama süresine bağlıdır. Örneğin 50% glikolik asit pH 3.5 da görünür bir deri soyulması yapmazken, 70% glikolik asit pH 0.5 de epidermolizis yaptığı için belirgin bir deri soyulmasına neden olacaktır. Bunlara ek olarak doğru temas süresi belirlenmelidir. Örneğin su bazlı 70% glikolik asit pH 0.54 az yada hiç deri soyulmasına neden olmazken tekrarlanması ve temas üsresinin uzaması soyulmaya neden olabilmektedir.

Uygulama yöntemide önemlidir. Örneğin düz bir fırça ile su bazlı 70% glikolik asit pH 0.5, gaz yada pamuk ped ile uygulamaya göre daha az deskuamasyona neden olmaktadır.

Yüz derisi vücut derisine göre glikoik asiti daha fazla penetre etmektedir. Bu nedenle yüz dışında glikokik asit fazla tercih edilmez. 

AHA peeling etkinliğinde pH derinin fizyolojik pH olan 4.5–6 yakın ise etkisi çok yavaştır. Tamponlanmış-buffered AHA daha çok duyarlı ciltlerde tercih edilmelidir.

Deri ince ve duyarlı ise 2 haftada bir kalın ve yağlı ise haftada 1 peeling yapılabilir.

AHA içeren maskeler kullanılabilir ancak derinin gözlemi ve peeling sonlandırılması bunlarda zordur.

Peeling Uygulaması

Uygulama yüzde penetrasyona en dirençli alın gibi alandan başlanır ve daha yoğun penetre ve duyarlı alan olan göz kapakları en son uygulanır.

Peeling solüsyonun birikebileceği alanlarda dikkatli olunmalıdır.

Masaj uygulaması penetrasyonu arttırmakta.

Uygulama sırasında deri iyi gözlenmeli eritem, pinpoint ve cloudy frosting gelişimi gibi. Eritem gözlemi peeeling derinliği hakkında blgi vermekte. Eritem yok ise peeling yok, noktasal eritem alanları çok çok yüzysel peeling, eritemin yama tarzında olması çok yüzeysel eritem, eritemin belirgin olması yüzeysel peeling anlamına gelmekte.

Glikolik asit kirpiklerin 1-2 mm kadar yakın göz kapaklarına uygulanabilir. Göze kaçtığında çok iyi yıkanmalı doal göz yaşları kullanılmalıdır. Protein koagülasyonu yapmadığı için gözde fazla endişeye gerek yok

Glikolik asit peelinglerde uygulama süresi eriteme, peeling konsantrasyonuna, pH, volüme, uygulama sayısına gibi faktörlere bağlıdır. Glikolik asitte standart bir temas süresi değil deride eriteme ve reaksiyona göre karar verilmelidir.

Tamponlanmamış % 70 lik glikolik asit pH 0.5 de süre etkileri;

1-5 dakikada; derinin yapısı ve temas süresine bağlı olaak gittikçe artan epidermolizis olmakta. 

5. dakika; glikolik asit epidermodermal birleşkeye ulaşmış

10. dakika; glikolik asit dermiste ancak bu istenmeyen bir etkidir.

15. dakika; glikolik asit dermiste istenmeyen konsantrasyonda deride istenmeyen nekroza neden olmakta.

Peeling öncesi pH 5 olan bir köpük tarzında temizleme ürünü ile yüz alanı temizlenir, durulanır ve kuruması için beklenir.

Sonra istenilen konsantrasyonda seçilmiş glikoik asit formu deriye bir fıraça ile uygulanır. Eritem yok ise 2-3 dakika sonra 2. tabaka uygulanır.

Peeling Nötralizasyonu

Nötralizasyonda en doğru ve önemli zamanlama eritem gelişimi ile pinpoint frosting oluşma arasındaki andır. Nötralizasyonda en iyi seçenek satüre sodyum bikarbonat solüsyonudur. Ancak tamponlanmamış - Unbuffered 70% glikolik asitte nötralizasyon yapıldıktan sonra solüsyonun içerisindeki serbest asitler etkiye devam etmekte bu unutulmamalıdır. Nötralizasyon peeling etkinliğini hızla düşürmektedir.  

Peeling sırasında gözlemde eritemin fazla olduğu noktalarar lokal nötralizasyon uygulanabilir. Üzerine kortikosteroid kremler kullanılabilir. Bunun içn hazırlanan bikarbonat sponge yada paper ile uygulanabilir.  

Glikolik asit tam nötralize olmadığında bikarbonat uygulandığında kimyasal reaksiyonu arttırmakta ve sıcaklık hissi ile birlikte yanma ve batma hissi yapmakta. Hafif köpürme olmakta ve eritem yapmakta.  Nötralizaston olduğunda ise artık köpürme olmaz. Nötralizasyon tamamlandığında yani pH 4 ün üzerine çıkarık fizyolojik seviyelere geldiğinde sadece yüzün yıkanması yeterli olmakta.

Nötralizasyndan sonrası hasta yüzünde yanma hissi devam ediyor ise nötralizasyona bu alanlarda devam edilerek yanmanın tamamen azalması hatta geçmesi sağlanmalıdır. Çok duyarlı alanlar peeling öncesi vaselin ile desteklenebilir.

Nötralizasyon için renk indikatörlü sistemlerde kullanılabilmektedir. Bunların pH tamponlanmamış peeling solüsyonlarına göre daha yüksektir. Bu nedenle daha az agresif davranırlar. Neutralizer Versicolor sistemi buna en güzel örnektir. Bu sistemde likit kristal içeren bir jel sistemi ve nötralizasyon için patentli ve içeriğinde amino asitler ve bikarbonat içeren bir krem sistemi var. Neutralizer Versicolor krem mavi renkte, deride asitle temas ile sarıya dönmekte. Deri pH 7 olduğunda yeşil olmakta.

Nötralizasyndan sonra ılık su ile cilt temizlenir ve ciltte artık kalmaması sağlanır.

Glikolik asit peeling yan etkiler ve komplikasyonlar

Alerji
Ağrı ; konsantrasyonu yükseldikçe ağrı artmakta. %70 % 50 den daha fazla ağrılıdır. pH ağrıda önemli. % 50 glikolik asit pH 1.5 de pH 3.5 dan daha ağrılıdır.
Daha önce tretionin kullanıldığında ağrı daha fazla olmakta.

Eritem; 15 – 60 dakika sürmekte.

Telenjektazi gelişimi

Cilt kuruluğu, Deskuamasyon, Duyarlıklık gelişimi

Hiperpigmentasyon

Bakteriyal ve viral enfeksiyonlar

Scar gelişimi; dermise glikolik asitlerin ulaşması zor olmakla birlikte tamponlamamış % 70 AHA,  tretionin sonrası peeling yapılması, gaz pad ile çok katmanlı peeling uygulandığında, ince ve kuru derilerde peeling kullanıldığında ve deri peeling sırasında iyi gözlemlenmediğinde, nötralizasyon bikarbonat yerine su ile yapıldığında glikolik asit dermise ulaşmakta ve iyileşme sürecinde maalesef skar gelişebilir.

Cildin parlaması; AHA lar deride korneodemosomları etkileyerek korneositeri dökmekte, porları açmakta. Buda deride sebum sekresyonunu sağlamakta, deride parlamaya neden olmaktadır.

Akromi;depigmentasyon gelişimi çok nadirdir. 

Kısmi Nötralize Edilmiş AHA Peelingler

AHA larda nötralizasyon zamanlaması ve yan etki riskleri nedeni ile kısmi olarak nötralize edilmiş daha az agresif AHA lar pH 3.5 - 5 arasında geliştirilmiştir. Bunların peeling sırasında nötralizasyonuna gerek yoktur. Ancak bunların etkinlikleri normal AHA lardan biraz daha azdır.

Aslında AHA larda temel yaklaşım solüsyonun deri yüzeyine ne kadar asit bıraktığıdır yada asitin deri yüzeyi ile kontrollü temas süresidir. Bu nedenle maksimum klinik etkinlik için bu AHA lar asitik pH larda pH 1-2 arası geliştirilmiştir. Easy Phytic Solution (EPS) gibi bunun pH 0.5–1 ve nötralizasyon gerektirmez. EPS nin pKa sıda düşüktür. Bunun anlamı solüsyon içerisinde aktif moleküller yeterlidir. EPS deride penetre oldukça kendiliğinden nötralize olmakta. Bu arada EPS de AHA lar yavaş serbest kalmakta buda peeling sonrası istenmeyen deri soyulmalarının oluşmaması anlamına gelmektedir. EPS  saponifiye edilmiştir ve glikolik, laktik, mandelik ve fitik asitlerden oluşmaktadır. EPS de moleküller farklı oldukları için penetrasyonlarıda farklıdır. Düşük moleküller daha hızlı penetre olmaktadır. Bu nedenle EPS ilk olarak glikolik asit sonra laktik en sonda mandelik asit penetre olmaktadır. Fitik-Phytic asit en büyük moleküler yapıya sahiptir ve bu yüksek moleküler yapı diğer 3 AHA sonrası epidermisi penetre etmekte. Fitik asit antitirozinazdır ve antiksidan özelliktedir ve demir şalatörüdür. Bu nedenle deride pigmentasyonu azlatmaka  deri rengini açmakta. Antioksidan özelliği peeling sonrası inflamasyonda oldukça anlamlıdır. 

Glikolik Asit Peeling Sonrası

Peeling sonrasında hastaya uygulanma endikasyona göre(akne, melasma, fotoyaşlanma, antiaging vb) seçilmiş yoğun kremler uygulanır. Bunlar oklüzyon şeklinde de uygulanabilir( 20-30 dakika). Bu krem ertesi gün sabaha kadar kalmakta. Sabah yüz yıkanır. 3-4. günlerde vitamin E içerikli bir nemlendirici uygulanır ancak bunun içinde meyve asitleri olmamalıdır. Peeling sonrası 2 hafta sunblock kullanılmalıdır.

Standart Seanslar ve Aralıkları

Seans aralıkları 1 hafta ara ile 4-6 seans, sonra 2 hafta ra ile 1-2 seans sonra 4-6 hafta ara ile devam edilmekte.

Kontrendikasyonları

Gebelik ve emzirme döneminde AHA peelingler yapılmamalıdır.

 

 

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency