CEFT ile Yağ Dokusu Enjeksiyonu

Bu yöntemde transfer edilecek yağ dokusu hücresel olarak zenginleştirilmektedir. Bu yöntem ile daha yoğun bir yağ dokusu uygulanmakta ayrıca yağ dokusunda zenginleştirilmiş kök hücreler dokuda daha zengin bir gençleşme sağlamaktadır.

CEFT yöntemi ile göğüs büyütmede yağ uygulamaları daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır.


ADSC yönteminde;

Hastadan alınan yağ dokusu tip 1 kollejanaz solüsyonu (1 mg/mL; Sigma-Aldrich, St Louis, Missouri) ile 30 dakika 37°C de çalkalanmakta. Sonra bu reaksiyon Dulbecco tarafından Eagle’s medium modifiye edilen (DMEM; PAA, Austria) + 10% sığır serumu (FBS; PAA) ve antibiyotik (PAA) ortamına alınarak bu enzimatik süreç sonlandırılmakta. Böylece hücresel bir süspansiyon elde edilmektedir. Bu hücresel süspansiyon 100-µm hücre filtresinden (BD Biosciences, Franklin Lakes, New Jersey) geçirilerek 5 dakika 350 devirde santrifüjden geçilmekte. Trypan mavisi ile hücrelerin görülebilirlikleri sağlanmakta 15.000 hücre/cm2 yoğunlukta olacak şekilde 25-cm2 lik şişelere alınmakta. Bu ortama 10% fibroblast growth faktör (10 ng/mL; Sigma-Aldrich), penisilin (100 U/mL), streptomisin (100 µg/mL) ve amphotericin B (5 µg/mL) eklenerek 37°C, 5% CO2 ve 95% nem oranında kültre edilmektedir.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency