Burnun Genel Değerlendirilmesi

Burunun genel klinik değerlendirmesinde gözle ve elle muayenesi yapılmalıdır.


Burunun önden değerlendirilmesi

  • Burun yüksekliği (nasion – subnasale) alt yüz yüksekliğinin % 45 kadarıdır.
  • Burun kanatları Al-Al mesafesi gözde intercanthal mesafeye eşittir. Bazen Al-Al 1-2 mm intercanthal mesafeden fazla olabilmektedir.
  • Burun kökü genişliği; buda yaklaşık olarak intercanthal medafenin 3 de 1 kadrdır.
  • Burun üst kısmı genişliği burun kantaları mesafesi Al-Al nin yaklaşık olarak 70 – 80% kadarıdır.
  • Al-Al mesafesi burun uzunluğunun (nasion – pronasale) yaklaşık olarak %70 kadarıdır.


1. Simetrinin değerlendirilmesi

Bunun için (yüzün önden değerlendirilmesi sırasında) göz iç köşeleri, üst göz kapağı katlantı çizgisi ve kaşların en üst noktasından geçen yatay çizgiler çizilmekte. Bunlara dik olarak glabelladan başlayıp burun sırtı, burun ucu, üst dudak ortasından geçen dik bir çizgi çizilmektedir. Bu hem yüzün hemde burunun simetri değerlendirme çizgisidir.


Burun simetrisinde şunlara bakılmaktadır.

  • Burun orta çizgisi; Glabella, nasion, burun sırtı orta hattı, pronasale, columella ve subnasale birleştiren hatır ve bu düz olmalıdır.
  • Kaş burun ucu estetik çizgisi; her iki tarafta kaşlar burn ucuna doğru kesintisiz hafif bir eğim ile devam etmektedir.
  • Burun ucu-dome noktası ve simetrisi; Burun ucunu yapan ana burun kıkırdağı burun ucunu yaparken iki adet kubbe- dome yapmaktadır. Bunlarda sşmetrik olmalıdır.
  • Bu domelerin aşırı açık olması burun ucunun ayrık gibi görünmesne neden olmaktadır. Bu domelerin birbiri arasındaki açı 35-60 ° olarak yanımlanmıştır.
  • Sağ ve sol burun kanatlarının simetrilerine bakılmaktadır.Burnun Genel Değerlendirilmesi
2. Burunun çevresindeki diğer anatomik yapıların değerlendirilmesi

Burunu değerlendirirken çevre anatomik alanlarda değerlendirilmektedir. Örneğin yanakların üst çene kemiğinin gelişimsel yetersizliği nedeni ile daha geride olması burunun profilden değerlendirilmesinde şeklinin görünümünü etkilemektedir.Burnun Genel Değerlendirilmesi
Üst çene kemiğinin yetersiz geliştiği 3 hasta ve bu yetersizliğin şiddeti soldan sağa doğru artmakta. Burun projeksiyonu da aynı şekilde artmakta ve burnun profilini olumsuz etkilemektedir.


3. Burun sırtının değerlendirilmesi

Burun sırtı yada nasal dorsum, dorsum nasi, nasal bridge olarak tanımlanmaktadır. Burun sırtı kemik ve kıkırdak olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Burun sırtında “rhinion” yani kemik ve kıkırdağın birleşme noktası önemlidir.Burnun Genel Değerlendirilmesi
Yüzün oblik açıda değerlendirmesinde; kaşların iç kenarından başlayarak burun ucuna kadar uzanan ve her iki tarafta simetrik olarak bulunan kesintisiz bir hat olmalıdır. Burun sırtı bu iki hat arasındadır. Burun sırtı kadınlarda nasionun 2 mm altından başlamaktadır. Erkekelerde ise biraz daha yüksekten başlamaktadır.Burnun Genel Değerlendirilmesi
Burun sırtının-nasal dorsum değerlendirilmesi

Burun sırtı problemleri burun ve yüz estetiğinde belkide hastaların en sık ifade ettikleri problemdir.

Burun sırtı çizgisi-Nasal dorsal line; Burun kökünden burun sırtı boyunca burun ucuna doğru çizilen hattır. Nasion (N ′) ile burun ucunu (pronasale, Prn) birleştiren çizgi bu hatta paralel yada hafif aşağıda olmalıdır.
Kadınarda burun sırtı çizgisi N’- Prn hattı üzeinde yada 2 mm aşağıda iken erkeklerde burun sırtı çizgisi tam N’- Prn hattı üzerindedir.Burnun Genel Değerlendirilmesi
Burun sırtı estetiğinde bu ilişki son derece önemlidir. Eğer burun sırtı çizgisi N’-Prn nin çok altında ise burun sırtı desteklenmeli eğer çok üstünde ise bu azaltılmalıdır.

Burun sırtı çizgisinin konturuda son derece önemlidir. Bu kontur düz, konkav ve konveks olabilmektedir. Aşırı konveks olmasına “burun kamburu- hump” denirken konkav olmasına “kayak pisti deformitesi-ski slope” yada “at eğeri-saddle nose” denilmektedir.Burnun Genel Değerlendirilmesi
Burun sırtı şekil düzensizliklerinde bu hat bozulmaktadır. Aşağıdaki resmide sırası ile burun sırtı kamburu, eyeri ve çarpıklığı görülmektedir.Burnun Genel Değerlendirilmesi
Burun sırtının hattının çizilmesi bazen güç olmaktadır. Özellikle burun, yüz ve diş deformitelerinde. Burun kemik kamburları, kıkırdak eyerleri, burun ucu problemleri burunda birden fazla burun sırtı çizgisi ortaya çıkarmaktadır. Bunlar kemikten, kıkırdaktan ve lobülden geçen çizgilerdir.Burnun Genel Değerlendirilmesi
4. Burun uzunluk genişliklerinin değerlendirilmesi

Burun genişliğinde kullanılan tanımlar.Burnun Genel Değerlendirilmesi
beyaz çizgi nasion ile burun ucu arasında çizilen burun uzunluğudur. f;burun kökü profil genişliği,g;Burun kökü genişliği,d;Burun sırtı genişliği,e;Burun sırtı profil genişliği,b;Burun kanat genişliği, c;Burun ucu genişliği,a;Columella genişliği

Burun kökü genişliği = f , nasal taban yada burun kanat genişliği= b nin yaklaşık %75-80 ni olmalıdr.

Burun kanadı genişliği=b bir gözün genişliği kadar olmalıdır.

Burun genişli=b, gözlerin iç köşelerini birleştiren- interkantal mesafe veya bir başka deyişle bir göz genişliği kadar olmalıdır. Bu nedenle gözün iç köşesinden inen dik hattı burun kanatları 2 mm den fazla aşıyor ise burun kanatları geniş anlamına gelmektedir.

Burun yüksekliği nasion (N ′ ) ile subnasale (Sn) arasındaki mesafedir.

Burun uzunluğu ise nasion (N ′ ) ile burun ucu (pronasale, Prn) arasındaki mesafedir. Bu iki taınmlama sık karıştırılmaktadır.

Burun ucu projeksiyonu yada burun derinliği burun ucunun yüzden uzaklığını tanımlamaktadır.Burnun Genel Değerlendirilmesi
Nasal index

Burunun yükseklik ve genişliğinin oranıdır.Burun kanatları arası mesafe burun genişliği Al-Al olarak tanımlanır. Nasion ile subnasale arası mesafe N’-Sn burun uzunluğu olarak tanımlanır. Bunların birbirne oranı burun indeksini vermektedir.

Bu Caucasian ırklarda ortalama 65 ±5 dir. Erkelerde 66 ±7, kadınlarda 64 ±5 dir.Burnun Genel Değerlendirilmesi
Burun indeksine göre burnu tanımlayabilmekteyiz. Örneğin; geniş burun, burun indeksi yüksektir ve burun genişliği yüksekliğine göre daha fazladır. Dar burun; burun indeksi küçüktür ve burun genişliği yüksekliğine göre daha azdır.
Burun indeksi etkin kökene göre değişebilmektedir. Etnik kökene göre burun indeksi sınıflandırılmıştır. Bunlar;

Leptorrhine : Uzun ve dar burun anlamına gelmektedir ve Caucasian burun olarak tanımlanmaktadır. Kuzey Avrupa ve Akdeniz etnik kökenlerinde görülmektedir. Bu ırksal tanımlamada “Greek leptos” tanımlaması kulanılmaktadır burada ince ve uzun burun görülmektedir. Burnun aşırı uzun ve ince olmasına hyperleptorrhine denilmektedir.

Mesorrhine : Buna ara yada orta burun indeksine sahip burun olarak tanımlıyoruz. Daha çok uzuk doğu ırklarında görülmektedir. Bunlarda burun sırtı projeksiyonu azalmış, columella kısa ve burun ucu projeksiyonu azalmıştır.
Platyrrhine : Dar ve geniş burun anlamına gelmektedir. Daha çok Afrika kökenlilerde görülmektedir. Burun kökü projeksiyonu azalmış, burun dorsal uzunluk kısa, konkav bir burun sırtı, burun uzu projeksiyonu azalmıştır. Burun kanatları ve burun delikleri daha geniş görünmektedir. Aşırı dar ve düz buruna Hyperplatyrrhine denilmektedir.Burnun Genel Değerlendirilmesi
5. Burnun üzerindeki derinin ve destek dokusunun değerlendirilmesi

Burun kökünden burun ucuna gelindiğinde yada burun kenarlarından burun sırtına gelindiğinde deri ve yağ bezleri ile destek dokusunun kalınlığı artmaktadır.Burnun Genel Değerlendirilmesi
Deri ve destek doku elle muayene edilmektedir. Bu muayenede; burun kemik uzunluğuna, burun kemik ve kıkırdak üzerindeki düzensizliklere, burun ucuna basınç uygulandığında geri eski yerine hızlı gelişine, burun derisinin mobilitesine bakılmaktadır.  Ayrıca burun üzerinde deride üzerinde atrofi, skar telenjektazi gibi yapılarda belirlenmektedir.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency