Burnun Anatomik Alanlarının Üst, Orta ve Alt Olarak Değerlendirilmesi

Burnun 1/3 Üst Kısmının değerlendirilmesi

Burun kökü en arka noktası; burun sırtı ile frontal kemiği birleştiren hattın profilde en geride kalan noktasıdır. Bu noktada değişim burnun uzunluğunu ve estetiğini etkilemektedir. Ayrıca bu noktanın glabella, göz korneası ve üst göz kapağı katlantı çizgisine olan uzaklığı ve ilişkisi de önemlidir.alanlar 01
İlk resimde burun kökü noktası korneal plana çok yakın galabelladan uzak, üst göz kapağı katlantı çizgisinin altındadır. İkinci resim burun kökünün ideal lokasyon ve ilişkisini göstermektedir. Üçüncü resimde burun kökü noktası yukarıda, önde ve glabellaya yakın. Bu burnun normalde daha uzun görünmesine neden olmaktadır.(Greek nose)

Burun kökü değerlendirmelerinde nasofrontal açı(glabella-burun kökü-burun ucu arasındaki açı) kullanılır. Ancak bu açının sayısal değeri bazen anlamlı olmayabilir. Bu amaçla burun kökü noktası kullanılarak aynı hastaların bir diğer değerlendirmesi ise şöyle yapılmaktadır. Yüzün yine profil değerlendirmesinde 2 hat çizilmektedir. 1. çizgi glabella ile burun kökü arasında çizilen çizgidir. 2. çizgi ise burun kökü noktası ile burun ucu arasında çizilen çizgidir.

Nasion-glabella ve nasion burun sırtı arasında kalan açıdır. Bu açının kemiksel yapı üzerindeki en derin kısmına sellion(subnasion ) denilmektedir ve bu nasionun hemen altındadır. Burası burnun başladığı noktadır. Bu nokta kabaca üst göz kapağı katlantısı hizasıdır. Erkeklerde kadınlara göre sellion bunun hafif üzerinden başlamaktadır.alanlar 02
Nasofrontal açı yukarıda olduğu gibi üst ve alt parçalardan oluşmaktadır. Normalde üst parça 60 – 75 ° iken alt parça 55 ° dir.alanlar 03
Yukarıdaki 3 örnekte nasofrontal açı(glabella-burun kökü-burun ucu arasındaki açı) aynıdır. Ancak 1. hastada açı saat yönünde dönmüş, 2. hastada saat yönünün tersine dönmüş ve 3. hastada ise resimdeki değişim görülmektedir.
Bu açının değerlendirilmesinde nasion belierlenmesi son derece önemlidir. Nasion profilden bakıldığında gözler açık iken üst göz kapağı katlantısı- superior palpebral fold ve üst göz kapağı kirpik sınır arasındadır. İdeal olarak kirpik lerin 2 mm üstünde intercanthal hattın 5 mm üstündedir. Nasionon midpupilla ile superior palpebral fold arasında olması gerektiği ve midpupillaya yaşlaştıkça yüzün profl görünümünün yuçuşadığı düşünülmektedir.alanlar 04
Nasion yükseliği; Galbelladan ve corneadan geçen dikey hat arasındaki mesafe nasion yüksekliğini vermektedir.alanlar 05
Normalde profilde nasion glabeladan 4-6 mm geridedir. Nasion profilden cornal dikey hattın 9-14 mm ön tarafındadır.

Nasionun göz iç canthusundan 15 mm den az olmaması ve 20 mm den fazla olmaması istenmektedir.


Burunun 1/3 orta kısmının değerlendirilmesi

Burun orta kısmının simetrisi, dış hattı, eğimi, volümü ve şekli değerlendirilmektedir. Burunu oluşturan kemik ve kıkırdak arasındaki ilişki belirlemektedir.alanlar 06
Burunun 1/3 alt kısmının değerlendirilmesi

Burun estetiğinde en önemli alan burun ucu – nasal tip tir. Buranaın tanımlanması önemlidir.

Burun ucunun tanımlanmasında; Yüze önden bakışta burun ucunda 4 nokta saptanmaktadır. Üst nokta burun ucunun başlangıç noktası, sağ ve solda dome noktaları ve altta columellanın başlangıç noktası. Bu dört nokta birleştirildiğinde 2 eşit üçgen ortaya çıkmaktadır.


Burun uç kısmının değerlendirilmesi; bunun için kullanılan parametreler;

  • Projeksiyonu
  • Rotasyonu
  • Pozisyonu
  • Volümü
  • Burun ucu tanımı
  • Genişliği
  • Şekli

yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency