Basiller Anjiomatozis (Bacillar Angiomatosis)

Basiller Anjiomatozis (Bacillar Angiomatosis)Basiller anjiomtozis; BA deriyi ve iç organları tutabilen yalancı tümöral damar dokusunun çoğalması ile karakterize bir hastalıktır. En sık deriyi tutmakla beraber, lenfadenopati, mukoza(ağız, konjonktiva, solunum ve gastrointestinal) ve iç organlar, merkezi sinir sistemi, kemik iliği ve kemik tutulumu bildirilmiştir.

Hastalığın seyrinde, ateş, halsizlik, iştahsızlık, başağrısı, öksürük, kilo kaybı ve ishal gibi genel semptomlar görülebilir. Deri ve deri altına yerrleşebilen, tek yada daha fazla deri lezyonları, genellikle piyojenik granülom benzeri anjiomatöz papül ve nodül şeklinde veya hiperpigmente endüre plaklar şeklinde görülür. Piyojenik granülom benzeri lezyonlar, en sık görülen klinik form olup, çapları 1 mm’den birkaç cm’ye kadar değişebilen, yuvarlak veya oval şekilli, koyu kırmızı renkte, dokunmakla hassas, kolayca kanayabilen ve üzeri bazen hafif kepekli olan papül veya tümoral lezyonlarla karakterizedir. BA, daha nadir olarak Kaposi sarkomu ve papüler anjiokeratoma benzeri lezyonlar şeklinde görülebilir.

Hastalığa neden olan bakteriler Bartonella (Rochalimaea) henselae ve Bartonella (Rochalimaea) quintana adlı bakterilerdir. Kediler bu bakteri türlerinin doğal rezervuarlarıdır. BA’li hastalar genellikle kedi beslemekte veya kedi ısırığı, yalaması ya da tırmalaması gibi kedilerle temas öyküsü vermektedir. Bakterilerin infekte kedilerden insanlara bulaştırılmasında kedi pireleri, keneler, bitler, kumsal sinekleri ve akarlar gibi vektörler de sorumlu tutulmaktadır,
BA tanısı bakterilerin biyopsi, elektron mikroskopisi ile veya mikrobiyolojik tetkikler(kültür, PCR, seroloji) ile gösterilmesi esasına dayanır.

BA’de en çok tercih edilen tedavi şekli eritromisinin 2 gr/gün dozunda 2-8 hafta kadar kullanılması olmuştur. Ayrıca doksisiklin, dapson, siprofloksasin, trimetoprim-sulfametoksazol ve azitromisin kullanımı ile de başarılı olunan olgular bildirilmiştir. Sistemik tedavi sonrası az sayıda papül veya nodül kalabilir ve bunlarda eksizyon, elektrokoterizasyon, küretaj, lazer veya kriyoterapi gibi lokal tedavi yöntemlerinden yararlanılabilir.

Daha sıklıkla başta HIV infeksiyonu olmak üzere immün yetmezlik yaratabilecek herhangi bir patolojik durumda daha sık görülmektedir. Bununla birlikte, BA tanısı konulan tüm hastaların immün yetmezlik açısından titizlikle araştırılması gerekir.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency