Androgenetik Alopesi'de Klinik Sınıflama

Androgenetik alopeside dökülmenin olduğu alanda saçların çapı, içerdiği pigmentasyon, uzama hızları ve uzunlukları azalmaktadır. Kalın siyah belirgin olan saçların yerini ince sarımsı tüylere bırakmaktadır. Buna minyatürizasyon denilmektedir.Androgenetik Alopesi'de Klinik SınıflamaAndrogenetik Alopesi'de Klinik SınıflamaSaçların minyatürizasyonu; terminal saçların ince vellus saçlara dönüşmesi

Bu minyatürizasyon çıplak gözle hatta trikoskopi ile alaşılabilir. Aşağıdaki resimde siyah oklar saçlı deride çapı 40 mikrondan fazla olan normal saçları beyaz oklar ise çapları 40 mikronun altına düşen ince saçları göstermektedir.Androgenetik Alopesi'de Klinik SınıflamaAGA saç minyatürüzasyonu ile saçlarda yoğunluk azalması belli bir patern çizmektedir. Klink olarak gözlenen bu paterne göre AGA için sınıflamalar geliştirilmiştir. Bu sınıflamalar klinik bulguların kaydedilmesinde ve tedavi izleminde önem taşımaktadır.


İlk sınıflama Hamilton a aittir.

Bu sınıflamaya göre ergenlik öncesi saç dağılımı Tip I dir. Ergenlik sonrası erkeklerde %96 oranında, kadınlarda %72 oranında Tip II’ye doğru saç kaybının doğal bir seyir izlediğini göstermiştir. Aynı zamanda Tip V’den Tip VIII’e kadar olan geçişin 50 yaş üzeri erkeklerde %58 oranında görüldüğünü ve 70 yaşına doğru bunun giderek arttığını göstermiştir. Kadınlarda ise 50 yaş civarında %25 oranında Tip IV’e uyan şekilde saç kaybı olduğunu ve bunun genellikle daha sonra ilerlemediğini belirtmiştir. Kadınlarda Tip V’den Tip VIII’e kadar olan saç dökülmesi görülmemektedir. Kadınlarda daha çok gözlenen yaygın bir saç kaybıdır.


İkinici sınıflama Norwood a aittir.

Norwood’a göre; kozmetik olarak anlamlı saç dökülmesinin olduğu Tip III, IV, V, VI ve VII yaşla birlikte giderek artmaktadır.Androgenetik Alopesi'de Klinik SınıflamaAndrogenetik Alopesi'de Klinik Sınıflama
Kadınlardaki AGA paterni erkeklerden biraz daha farklıdır. Frontal saç çizgisinin korunduğu gözlenir. Saçın tam orta hattında yanlara doru genel bir saç kaybı oluşur. Saçın tam tepe kısmında verteks bölgesinde tam kellik gelişmez. Bu nedenle de kolaylıkla diğer nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan (tiroid hastalıkları, ilaçlara bağlı alopesi, eksojen alopesi, vb.) yaygın saç kayıpları ile karışabilir. Bu nedenle Ludwig tarafından kadınlar için ayrı bir saç dökülmesi sınıflaması yapılmıştır. Bazen erkeklerde de kadın tipi alopesi görülebilir. Kadın tipi alopesi sıklığı ile ilgili yapılan çalışmalar, bu tip alopesinin kadınlarda sanıldığından daha sık olduğunu ortaya koymuştur.


Androgenetik Alopesi'de Klinik SınıflamaKadınlarda menopoz öncesi %87 oranında Ludwig I’den III’e doğru saçlarda incelme, %13 oranında da Hamilton Tip II’den IV’e doğru bir geçiş olduğunu göstermişlerdir. Menopoz ve sonrası kadınlarda ise %63 oranında Ludwig Tip I’den Tip III’e doğru ve Hamilton Tip II’den Tip V’e doğru bir değişim gözlenmiştir.

Son yıllarda kadın ve erkeklerde ortak kullanılabilecek bir sınıflama geliştirilmiştir. Buna “Basic and spesific patern” anlamında BASP sınıflaması denilmekte.

BASP sınıflamasında 4 adet temel tip saç dökülmesi paterni var. L,M,C ve U olmak üzere. Temel tip paternler saç alın ön çizgisini değerlendirerek yapılmaktadır.


L tip; ingilizce linear yani düz kelimesinin ilk harfinden gelmektedir. Bu tipte saç ön çizgisinde gerileme yoktur.

M tip; saç ön çizgisindeki dökülme M ye benzemektedir. Dökülme ile saç çizgisinde geriye çekilme saç ön çizginin ortasında - mid-anterior hairline değil yanlarda – frontotemporal hairline gözlenmektedir. Dökülmenin şiddetine göre 4 derecesi bulunmaktadır. MO, M1, M2, M3 olmak üzere

C tip; saç ön çizgisindeki dökülme C ye benzemektedir. Dökülme ile saç çizgisinde geriye çekilme saç ön çizginin ortasında - mid-anterior hairline da yanlarda – frontotemporal hairline daha fazla görülmektedir. M tipin tersine. Dökülmenin şiddetine göre 4 derecesi bulunmaktadır. CO, C1, C2, C3 olmak üzere

U tip; Saç alın çizgisi tamamen yok olmuş artık saç çizgisi vertexte ve saça tepeden bakıldığında saç kalan alan U şeklinde görünmektedir. Bu AGA nin en şiddetli klinik formudur.Dökülmenin şiddetine göre 3 derecesi bulunmaktadır. U1, U2, U3 olmak üzere

2 adet özel tip dökülme paterni bulunmaktadır. V ve F olmak üzere.

F tip; bu özel tipte saçlı deride sadece tepe frontal bölgede saç yoğunluğunda azalma bulunmaktadır. Saç ön çizgisi korunmakta. Sıklıkla kadın tipi AGA da gözlenmektedir. Dökülmenin şiddetine göre 3 derecesi bulunmaktadır. F1, F2, F3 olmak üzere

V tip; bu özel tipte saçlı deride sadece tepe kısımda vertexte saç yoğunluğunda azalma bulunmaktadır. Dökülmenin şiddetine göre 3 derecesi bulunmaktadır. V1, V2, V3 olmak üzere.

Her değerlendirmede saç dökülmesinin şiddetine göre 3-4 derece verilmiştir. Temel patern ve spesifik patern seçili ve ortak olarak kişinin saç dökülme paterni belirlenir. C1F2V1gibiAndrogenetik Alopesi'de Klinik SınıflamaAndrogenetik Alopesi'de Klinik Sınıflama


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency