Androgenetik Alopesi ve Bazı Hastalıkların Birlikteliği

Kellik kadın ve erkekte mutlu olmayı azaltan ve stres yaratan bir olaydır. Kelliğin endişe verici olacağı, daha yaşlı görünmeye neden olduğu ve kel olmayan kişilere göre fiziksel ve seksüel olarak daha az çekici olacaklarını ifade etmişlerdir. Yine de insanların pek çoğu psikososyal fonksiyonlarını değiştirmeden bu saç kaybıyla birlikte yaşarlar.

AGA’si olanlardan bu konuda problem yaşayanlar yaygın saç kaybı olanlardır. Genç hastalar ve erken başlangıçlı, ilerleyici saç kaybı olanlar ile romantik ve bekar erkekler saç kaybını daha çok sorun haline getirirler. Bu grupların dışında kalan erkekler, güçlü ve pozitif bir vücut imajını kaybettiklerinde tedavi için daha fazla çaba harcarlar.

Son zamanlarda yaşam kalitesi üzerine olan çalışmalar; AGA’nin kadın ve erkeklerde yaşam kalitesi üzerine major etkilerinin olduğunu göstermektedir. Erkeklerde kendilerine olan güvende azalma, stres, anksiyete, depresyon ve sosyal yetersizlik oluşmaktadır. AGA’nin kadınlarda da hem sosyal hem de ruhsal etkileri vardır. Bu kişilerin kendilerine olan güvenlerini yitirdikleri, saçlarındaki incelmeyi kamufle etme isteği duydukları, saç kaybını diğer kişilerin farkedeceği endişesi ile utanç hissettikleri, güzel saçlı kadınları kıskandıkları ve saçlarını şekillendirmede zorluk çektikleri saptanmıştır.

AGA kozmetik bir problemdir. Psikolojik olarak hastaları etkilemesinin yanısıra ultraviole ışığının saçlı deriyi etkilemesi sonucunda bu hastalarda baş saçlı derisinde aktinik hasar meydana gelir.


Koroner kalp hastalıkları

Özellikle 36 yaştan erken başlayan AGA ile erken gelişebilecek kalp damar hastaıkları riski bulunmaktadır.

Saçın tepe kısmında yani vertexte gelişen AGA nın daha yüksek kalp daar hastalıkları riski taşıdğı gösterilmiştir.


Insülin direnci

Erkekelerde erken gelişen AGA ile hiper şişmanlık, hipertansiyon, hiperkolestrolemi, insülinemi ve insülin direnci arasında ilşkiler ortaya koyulmuştur.


Hipertansiyon

AGA ile hipertansiyon arasında güçlü birliktelik bulunmaktadır.


Prostat kanseri

Özelikle vertex yerleşimli AGA ile prostat kanseri arasında ilşki kurulmuştur.


Benign prostat büyümesi

Çok güçlü bir ilişki vardır.

AGA’li erkeklerde miyokard infarktüsü insidansında ve benign prostat hipertrofisinde artma görülmüştür. Bu ilişkilerin başka çalışmalarla kanıtlanması gerekmektedir. Çünkü AGA böyle bir ilişkinin saptanması durumunda çok daha fazla önem kazanacaktır.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency